Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Życzenia świąteczne

2014-04-18 15:09

Życzenia świąteczne

2014-04-18 15:05

Uwaga !!! Zmiana godzin pracy Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego !!

2014-04-16 15:18
Począwszy od maja 2014 roku Wypożyczalnia będzie otwarta w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 15.00 do 19.00

Wypożyczalnia mieści się w Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta", przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
Telefon: 661 - 187 - 337

Zakończenie Akcji Zima 2013/2014

2014-04-11 09:02
Szanowni Państwo, w dniach od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. na terenie miasta Szczecin prowadzona była "Akcja Zima", której celem jest pomoc osobom bezdomnym w tym trudnym okresie.

Zima jest zawsze okresem wzmożonej pracy. Pomoc niesiona osobom bezdomnym wymaga wspólnego działania wielu służb i instytucji.

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz pracowników, wszystkim którzy wspierali Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w tegorocznej Akcji.

Marta Giezek
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Szczecinie60+ Uniwersytet dla Seniora

2014-04-08 14:33
MOPR Szczecin
60 + Uniwersytet dla Seniora
Uniwersytet Szczeciński zaprasza wszystkich Seniorów w wieku 60 i więcej lat do uczestnictwa w projekcie "Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora".
Podczas zajęć Seniorzy będą mieli okazję wziąć udział w interesujących i bezpłatnych wykładach z różnych dziedzin nauk humanistycznych oraz zajęciach warsztatowych.

Planowane warsztaty: Trening umysłu, Podróż w czasie - warsztaty rozwoju osobistego, Bezpieczeństwo personalne seniora, Warsztaty fotograficzne i komputerowe oraz wiele innych.

Spotkania będą odbywać się w soboty - 2 razy w miesiącu.
Zapisy będą prowadzone 12 kwietnia 2014 r. od godziny 11 do 15 w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71/79. (Wejście główne, parter, sala 006. Dojazd autobusami linii 60 - przystanek Bronowicka; 61, 62, 81, 83 - przystanek Płocka).

Zapisy oraz udział w zajęciach jest bezpłatny.
Organizatorami projektu są: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Razem" w Szczecinie.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje:
www.shus.whus.pl
shus@whus.pl
tel: 91 444 33 98
91 444 33 78

AKTYWNY SAMORZĄD 2014

2014-03-11 08:06
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie rozpoczął realizację Pilotażowego Programu "AKTYWNY SAMORZĄD 2014"(MODUŁ I i MODUŁ II)
Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Termin przyjmowania wniosków upływa :

MODUŁ I
- 30 września 2014 roku

MODUŁ II
- 30 marca 2014 roku dla trwającego semestru
- 30 września 2014 roku dla następnego semestru

AKTYWNY SAMORZĄD 2014

2014-02-28 14:32
Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach:
  • do dnia 30 marca,
  • do dnia 30 września.
Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

14. Światowy Dzień Walki z Rakiem

2014-01-28 14:23
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 zaprasza w dniu 1 lutego 2014 r. (sobota) w godzinach 9.00 - 13.00 na Dzień Drzwi Otwartych, organizowany w ramach obchodów 14. Światowego Dnia Walki z Rakiem

Centrum Wolontariatu "Volontarius"

2014-01-15 15:06
MOPR Szczecin
Centrum Wolontariatu "Volontarius" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie serdecznie zaprasza uczniów szkół średnich, studentów i wszystkich zainteresowanych do współpracy w działaniach na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy.

Niesienie pomocy potrzebującym to szansa na zdobycie nowych umiejętności i poznanie ciekawych ludzi. Może okazać się sposobem na twórcze spędzenie czasu wolnego
i oderwanie od codziennych obowiązków. Może okazać się początkiem kariery zawodowej lub być jej wspaniałym uwieńczeniem.

Osoby zainteresowane współpracą na zasadach wolontariatu prosimy o kontakt z Działem ds. Kadr i Szkoleń pod numerem telefonu 91 48 57 554, e-mail: mmakiewicz@mopr.szczecin.pl

Akcja edukacyjna Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotycząca zagrożenia związanego ze spożyciem alkoholu

2014-01-09 08:38
MOPR Szczecin

W związku ze wzrastającą liczbą zatruć metanolem, w tym zatruć śmiertelnych Minister Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął akcję edukacji zdrowotnej kierowanej do grupy osób nadużywających alkoholu, w tym także osób bezdomnych, klientów noclegowni oraz podopiecznych ośrodków pomocy społecznej.