Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Aktywna Integracja w Szczecinie

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej
Rodzina 500+
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Uwaga! Ważne zmiany dla Klientów ROPR Prawobrzeże!

2016-12-30 11:13

Od 1 stycznia 2017 r. zlikowidowana zostanie kasa w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże przy ul. Struga 10.
Od tego dnia wypłaty będą realizowane w oddziałach Banku PKO BP.


Wypłaty będą realizowane w oddziałach Banku PKO BP na terenie całego Szczecina w godzinac urzędowania Banku. Pełną listę placówek można pobrać poniżej z listy załączników.


Świadczenie będzie można odebrać przez kilkanaście dni w miesiącu, oraz w większej ilośći punktów co jest znacznym ułatwieniem dla podopiecznych Ośrodka.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do pracowników socjalnych oraz pracowników Biura Obsługi Interesanta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże.

Podobne zmiany wejdą w życie w dwóch kolejnych Ośrodkach:
Od 1 lutego 2017 r. w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód
Od 1 marca 2017r. w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście


Lista placówek: LINK >>>

Życzenia świąteczne

2016-12-23 12:51

Najwyższe dofinansowanie dla Szczecina – Nowy projekt „Kreator bezpieczeństwa”

2016-12-09 12:04
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otrzyma ponad 4,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu zwiększającego dostępność usług społecznych pn. "Kreator bezpieczeństwa". Wniosek o realizację programu otrzymał najwyższą kwotę dofinansowania w województwie.

MOPR otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Wartość całego projektu wyniesie 4 830 460,00 zł. Będzie on realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem głównym jest rozszerzenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planowane jest:
• Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, co pozwoli na zapewnienie całodobowej opieki w warunkach domowych,
• Świadczenie usług opiekuńczych u seniorów, aby zapewnić dłuższe funkcjonowanie we własnym środowisku
• Rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
• Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych form pieczy

Efektem realizacji projektu będzie objęcie 90 nowych środowisk usługami opiekuńczymi; utworzenie 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych dla seniorów - planowane jest utworzenie 4 mieszkań w ramach projektu; utworzenie 4 nowych form pieczy zastępczej dla 16 dzieci; kompleksowe przeszkolenie 24 kandydatów na rodziny zastępcze, którzy po ich ukończeniu będą mogli utworzyć np. zawodowe rodziny zastępcze.

Działania programu są spójne z zapisami Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.

Warsztaty dla rodzin zakończone

2016-12-08 12:05
MOPR Szczecin
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w listopadzie i grudniu br. zajęcia z rodzinami w ramach projektu pt. "Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez pielęgnowanie tradycji świątecznych".

VII Kampania Białej Wstążki - Konferencja "Gen Przemocy"

2016-11-24 15:58
MOPR Szczecin
w czwartek 24 listopada 2016 r. niemal 200 przedstawicieli instytucji, służb, organizacji, środowisk naukowych, sądownictwa wzięło udział w Konferencji "Gen Przemocy" inaugurującej VII Kampanię "Białej Wstążki".

W trakcie konferencji goście mieli okazję wysłuchać wystąpień znakomitych prelegentów - m. in. profesora Jerzego Samochowca, dr Jerzego Sieńki, przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz specjalistów Działu Interwencji Kryzysowej.

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z najważniejszych zadań naszego Ośrodka - mówiła podczas rozpoczęcia spotkania Marta Giezek, Dyrektor MOPR. - W teorii i praktyce mamy do czynienia z dużymi różnicami. Procedurę Niebieskiej Karty może rozpocząć policja, pracownik pomocy społecznej, placówka ochrony zdrowia czy oświaty, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W praktyce procedurę rozpoczyna policja lub pomoc społeczna. To dla nas sygnał, że edukacja i uświadamianie pozostałych instytucji jest bardzo ważne, bo rozpoczęcie tej procedury może uratować komuś życie.

Kolejny prelegent dr Jerzy Sieńsko podkreślał, że nie istnieje gen odpowiedzialny za przemoc, natomiast geny mogą mieć wpływ na cechy charakteru.

- Nie istniej gen przemocy - mówił dr Sieńko. - Żadne uwarunkowanie genetyczne nie może być usprawiedliwieniem dla stosowania przemocy. Za swoje zachowania odpowiadamy my sami. Niektóre cechy charakteru wynikają z naszego DNA, ale ogromną rolę w kształtowaniu psychiki odgrywają czynniki środowiskowe.

Profesor Jerzy Samochowiec, kierownik Katedry Kliniki i Psychiatrii PUM mówił z kolei o uwarunkowaniach psychicznych powodujących zachowania agresywne.

Poszukujemy osób do reprezentowania rodziców biologicznych w sprawach o odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej

2016-11-23 10:24
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata do podjęcia funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej, w ramach postępowania w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do radcy prawnego Pana Pawła Kowalskiego, drogą elektroniczną: pkowalski@mopr.szczecin.pl lub telefonicznie we wtorki od godziny 8 do 15 oraz czwartki i piątki od 8 do 11 pod nr tel. 91 42 40 035

VII Kampania "Białej Wstążki" - Gen Przemocy

2016-11-22 12:14
MOPR Szczecin
Rusza VII edycja Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, która na dobre wpisała się już do kalendarza lokalnych imprez. W trakcie kampanii będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania Białej Wstążki w Szczecinie, jak i w całym kraju, trwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym terminie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował wiele ciekawych wydarzeń.

Inauguracją tegorocznej Kampanii będzie konferencja pod tytułem "Gen Przemocy" kierowana do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Podczas konferencji będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie czy istnieje Gen Przemocy i jakie czynniki warunkują działania sprawców?

Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać wystąpień znakomitych prelegentów - m. in. profesora Jerzego Samochowca, dr Jerzego Sieńki, przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz specjalistów Działu Interwencji Kryzysowej.

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. w hali Azoty Arena w godzinach 10 - 14 (wejście przez Arena Cafe).

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Mustang" w reżyserii Deniza Gamze Ergüvena. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pokaz odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 13 w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad psychologów, prawników, terapeutów, policjantów i wielu innych specjalistów będzie w dni powszednie w czasie trwania kampanii tj. od 25 listopada do 6 grudnia w godzinach od 16 do 19.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również plakaty-kalendarze informujące o działaniach w trakcie Kampanii oraz zawierające dane kontaktowe do instytucji, które udzielają pomocy osobom doznającym przemocy, a także pracują z osobami stosującymi przemoc.

Patronat honorowy nad VII edycją Kampanii "Białej Wstążki" objął Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.

Partnerami przedsięwzięcia są Komenda Miejska Policji, Azoty Arena, Kino Pionier 1907, 13Muz.

Patronat medialny nad Kampanią objęli TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Plus.

Dom Dużej Rodziny - Wniosek o udział w programie

2016-10-18 09:56
Program Dom Dużej Rodziny zakłada pomoc rodzinom, w skład których wchodzi co najmniej troje dzieci. Uwzględnia się także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale uczą się i nie mają własnego źródła dochodu, aż do czasu ukończenia 24 roku życia. Pomocą objęte zostaną te rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Warunki udziału rodziny w programie

Wsparcie w ramach "Domu Dużej Rodziny" otrzymują rodziny, w których przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy i świadczeń. W rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnienia lub inny temu podobny. Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów komunalnych lub zasobów TBS'ów będących w dyspozycji Miasta. Dochód nie powinien wykluczać możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przez rodzinę.

Warunki najmu

Wysokość czynszu najmu lokalu ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości wsparcia wydatków mieszkaniowych związanych z jego utrzymaniem poprzez dodatki mieszkaniowe.

W przypadku wykonania w wynajmowanym przez duża rodzinę mieszkaniu prac związanych z wykonaniem w obrębie mieszkania łazienki z w.c. lub zmiany jego systemu ogrzewania, czynsz najmu nie ulegnie podwyższeniu w związku z poprawą standardu technicznego i funkcjonalnego mieszkania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu wolnego lokalu mieszkalnego przez rodzinę wskazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do udzielenia wsparcia w ramach programu będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, będzie możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

Procedura wyboru rodzin do udziału w programie

Rodziny do udziału w programie będą wskazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na bazie posiadanych danych oraz weryfikacji wniosków składanych przez rodziny niekorzystające z pomocy społecznej świadczonej przez MOPR. Zarządca lub administrator nieruchomości z własnej inicjatywy może złożyć do MOPR pisemny, umotywowany wniosek o objęcie wsparciem konkretnej rodziny.

Przy ustaleniu kolejność zaspokajania potrzeb rodzin zakwalifikowanych do udziału, oprócz kryterium oceny dotychczasowych warunków mieszkaniowych, będzie brane pod uwagę występowanie przypadków niepełnosprawności lub chorób członków rodziny i wpływ warunków mieszkaniowych na stan ich zdrowia.

Wniosek wraz z wypełnionym załącznikiem należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 3, III pietro, pokój 301.

Wniosek o udział w programie Dom Dużej Rodziny >>> Pobierz <<<

Podczas warsztatów doradzą jaki wybrać zawód

2016-10-10 14:34
W województwie zachodniopomorskim funkcjonują 2 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Szczecinie oraz Koszalinie. Są to placówki otwarte dla wszystkich, którzy poruszają się po rynku pracy oraz dla młodzieży, która dopiero stoi przed wyborem zawodu. Pracownicy centrum wspierają zarówno osoby planujące karierę zawodową, pragnące zmienić pracę lub zawód, jak również osoby bezrobotne i poszukujące pracy.


Aktywna Integracja – najwyższe dofinansowanie dla Szczecina

2016-10-03 11:03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otrzyma 4 242 037,50 zł dofinansowania na realizację programu aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym pn. "Aktywna Integracja w Szczecinie". Wniosek o realizację programu znalazł się na I miejscu listy rankingowej z największą liczbą punktów oraz najwyższą kwotą dofinansowanie w całym województwie.

MOPR otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość całego projektu wyniesie 4 991 287,50 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji oraz pracy socjalnej wśród 513 podopiecznych MOPR zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych lub przebywania w pieczy zastępczej.

Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 15-64 lat, które podzielone zostały na 4 grupy:
1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej (200 uczestników)
2. Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych (69 uczestników)
3. Osoby dotknięte ubóstwem (144 uczestników)
4. Osoby niepełnosprawne (100 uczestników)

Wszystkie osoby zostaną objęte indywidualną ścieżką reintegracji obejmującą pracę socjalną oraz dopasowany do potrzeb zestaw instrumentów aktywnej integracji (m. in. poprzez wyjazdy socjoterapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, wsparcie asystentów rodzin, udział w Klubie Integracji Społecznej).

Efektem działań będzie zwiększenie kompetencji społecznych u wszystkich uczestników, nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych dzięki specjalistycznym szkoleniom oraz doprowadzenie do podjęcia trwałego zatrudnienia.

Działania programu są spójne z zapisami Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.

Wszelkie informacje dotyczące programu oraz naboru uczestników będą publikowane na stronie www.mopr.szczecin.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.