Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej
Rodzina 500+
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Kandydaci na rodziców zastępczych poszukiwani!

2017-09-22 12:29
Poszukujemy osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa czy jako osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Zapewniamy bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie funkcjonowania rodziny zastępczej.

Niezawodowa rodzina zastępcza opiekując się powierzonym dzieckiem nie rezygnuje ze swojego zatrudnienia, natomiast zawodowa rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują za swoją pracę -opiekę nad powierzonymi dziećmi - wynagrodzenie.

Wszystkim wyżej wymienionym rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 1000 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności rodzinie zastępczej przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie. Ponadto w związku z programem 500+ na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie. Niezależnie rodziny zastępcze mogą korzystać z całego szeregu instrumentów wsparcia i pomocy materialnej o charakterze fakultatywnym, zależnym od formy pieczy i sytuacji dziecka. .
Zapraszamy do współpracy małżeństwa oraz osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Osoby zainteresowane po przejściu kwalifikacji będą mogły rozpocząć szkolenia w początkach 2018 r. Osoby , które mają już ukończony moduł szkolenia podstawowego , będą mogły dołączyć do szkolenia dla kandydatów na rodziny zawodowe , które rozpocznie się w grudniu 2017 r.

Podstawowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci :
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckim, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wszelkich informacji dotyczących szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych udzielają:

Agnieszka Gierszewska tel., 091-42-27-027 lub 697-801-794
Małgorzata Olszewska tel. 091-42-27-027 lub 697-801-772

Szczegółowe informacje odnośnie kwalifikacji kandydatów -
kliknij tutaj >>>

Uwaga! Ważne zmiany dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2017-09-13 12:00

Od poniedziałku 2 października 2017 r. nastąpi zmiana funkcjonowania godzin Biura Obsługi Interesantów w
Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie,
Dziale Instytucji Pomocy Społecznej,
Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym,
Dziale Pieczy Zastępczej.

Od początku października ww. Biura Obsługi będą otwarte w następujących godzinach:
Poniedziałek: 08:00 - 15:30;
Wtorek - Piątek: 08:00 - 15:00.

W Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym klienci będą obsługiwani w dotychczasowych godzinach tj: Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek - Czwartek: 10:00 - 14:00Dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo

2017-09-11 09:22
MOPR Szczecin
Wicewojewoda Marek Subocz podpisał umowy na dofinansowanie projektów w ramach programu "Razem Bezpieczniej". W Szczecinie dofinansowanie uzyskały dwa projekty realizowane przez Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" przy współudziale Komendy Wojewódzkiej. MOPR jest partnerem w tym przedsięwzięciu.

"Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem" - kontynuacja projektu z 2016 r. oraz "Aktywny i bezpieczny senior - dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa". Oba projekty realizuje Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Pierwszy przybliża pracę i rolę dzielnicowych mieszkańcom województwa. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne dla dzielnicowych, rodziców oraz dzieci, w połączeniu z konkursami oraz plebiscytem na "Dzielnicowego województwa". Projekt kosztować ma 66 tys. zł. Kwota dofinansowania to 50 tys. zł.

Drugi projekt zakłada ograniczenie liczby popełnianych przestępstw na osobach starszych poprzez podniesienie ich świadomości i wiedzy z zakresu współczesnych zagrożeń i właściwego postępowania w celu ich uniknięcia. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów, debat społecznych, spotkań środowiskowych z seniorami. dla 6 tys. seniorów z 10 powiatów. Realizacja projektu ma kosztować ponad 97 tys. zł, dofinansowanie to prawie 74 tys. zł.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

2017-06-21 08:46

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
OGŁASZA NABÓR NA

STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 SZCZECIN

Wolne stanowisko : Pracownik Socjalny.


1. Informacje o umowie: umowa na czas zastępstwa z ewentualną możliwością przejścia na umowę na czas określony na okres 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony.
Dodatkowo każdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje:
 • wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych raz na dwa lata po przepracowaniu nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat,
 • ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę i konserwację odzieży roboczej w wysokości 840 złotych rocznie,
 • możliwość współpracy przy realizacji projektów unijnych.

2. Wymagania kwalifikacyjne

Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:
 1. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
 2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
 3. dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
 4. ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
 5. ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
 6. ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
 7. rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 8. ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.
3. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
 • w wersji elektronicznej na e-mail: adziadosz@mopr.szczecin.pl, tszunke@mopr.szczecin.pl,

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Pełne objaśnienie kwalifikacji pracownika socjalnego można znaleźć pod tym linkiem >>>


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2017 - Piracka Zabawa

2017-06-14 11:54
MOPR Szczecin
W ubiegłą sobotę w Ogrodzie Różanym świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Festyn jak co roku odbył się pod Mecenatem Miasta Szczecin. Drugi rok z rzędu wraz ze Szczecińską Agencją Artystyczną w ramach Różanego Ogrodu Sztuki przygotowano dla uczestników festynu mnóstwo atrakcji.

- Cieszę się, że możemy dziś spotkać się w tak licznym gronie - powiedział podczas otwarcia Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. - Dziękuję Państwu za codzienną i ciężką pracę.

Festyn otworzył Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek. W czasie jego trwania całe rodziny mogły wziąć udział w licznych zabawach i konkursach. Można było nauczyć się między innymi strzelać z armaty do celu, stoczyć bitwę morską, przejść szkolenie z rabowania i przenoszenia łupów, poszukać ukrytego skarbu. W wiosce pirackiej dzieci mogły nauczyć się wiązać węzły żeglarskie, zmierzyć się w potyczkach pirackich, zrobić pirackie czapki oraz opaski na oczy, pirackie warkoczyki i tatuaże, piracką biżuterię z koralików.

Ponadto dla uczestników festynu Szczecińska Agencja Artystyczna przygotowała sianoploty, pokaz robienia dużych baniek mydlanych oraz samodzielne ich wykonanie a także robienie zwierząt z balonów i wiele innych atrakcji.

Dzieci mogły również skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, dmuchanych zamków i zjeżdżalni.

Rodziny i dzieci mogły się spotkać przy wspólnym posiłku, przygotowane były zupy segedyńska i jarzynowa oraz pieczone ziemniaczki z sosem tzatziki. Dzieciom zostały rozdane smakołyki i słodycze, można było skosztować cukrowej waty a dodatkowo Cafe Castellari ufundowała lody. Dla spragnionych przygotowane były napoje.

Zaproszone rodziny zastępcze oraz goście miały możliwość swoim strojem wpisać się w piracką konwencję festynu. W ramach konkursu na najciekawiej przebraną rodzinę zostali wytypowani zwycięscy, którzy otrzymali gry dla całej rodziny.

Uczestnicy festynu, którzy chcieli czegoś więcej dowiedzieć się o pieczy zastępczej, mogli uzyskać wszelkie informacje w Punkcie Konsultacyjnym.

Zapraszamy na Festyn! Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017 już w sobotę

2017-06-06 09:25
MOPR Szczecin
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina na


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,


który odbędzie się dnia 10 czerwca 2017 r. o godzinie 11 na Szczecińskiej Różance w Parku Kasprowicza.

Festyn odbywa się pod Mecenatem Miasta Szczecin.

Impreza organizowana jest we współpracy z Szczecińską Agencją Artystyczna jako część cyklu Różanka Dzieciom. Dodatkowo, w sobotę w ramach Różanego Ogrodu Sztuki, odbędzie się także koncert dziecięcego chóru szczecińskiego Don Diri Don.

Podczas programu animacyjnego "Na Pirackim Okręcie Kapitana Kaszalota" przewidziano liczne atrakcyjne zabawy, gry konkursy. Można będzie nauczyć się wiązania węzłów żeglarskich, postrzelać z armaty, wziąć udział w bitwie morskiej iw wiele innych atrakcyjnych zabaw. Na odważnych czeka ścianka wspinaczkowa. Dla gości przywidziany jest poczęstunek - morska zupa i pieczone ziemniaki, a na deser lody i wata cukrowa.


Zapraszamy również osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które w Punkcie Konsultacyjnym uzyskają wszelkie niezbędne informacje.

Natomiast dnia 6 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja prasowa, na której przypomnimy mieszkańcom Szczecina o cyklicznym Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, omówimy tematykę i specyfikę pieczy zastępczej oraz zaprosimy gości - rodzinę zastępczą zawodową oraz rodzinny dom dziecka

Szkolenia dla rodzin zastępczych

2017-05-30 13:04
Szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (maj- grudzień 2017 r.)

1. Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze: 6 spotkań po 4 godziny zegarowe w godzinach 15-19. Terminy i tematy poszczególnych spotkań:

- 24.05. " Jak utrzymać równowagę. Dzieci biologiczne w kontekście pieczy zastępczej"
- 21.06. " Zasady i normy jako filar poczucia bezpieczeństwa"
- 20.09. " Zabawa jako wspomaganie rozwoju"
- 18.10. "Więzi dziecka zastępczego"
- 15.11. " Mój wpływ na przyszłość dziecka w pieczy zastępczej"
- 13.12. " Zarządzanie czasem w pieczy zastępczej"

Miejsce warsztatów : Dom Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78

2. Spotkania grupy wsparcia psychologicznego z możliwością indywidualnych konsultacji: 6 spotkań po 3 godziny zegarowe w godzinach 10:30- 13:30. Terminy: 25.05., 22.06., 28.09., 26.10., 30.11., 21.12.
Zajęcia prowadzi Pani Marta Bogumił-Felbur Pracownia Psychologiczno-Edukacyjna INTRA
Miejsce spotkań: Dom Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78


3. Szkolenie "Wychowanie dziecka z FAS/FASD - aspekty praktyczne"

w dniu 15.09.2017 r. w godzinach 9-14. Prowadzenie szkolenia Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza serc", miejsce szkolenia ul. Kolumba 60.


Więcej informacji: Dział Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13 tel. 91-42-27-027

Oferta pracy dla Pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2017-05-10 13:21
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje pracowników socjalnych.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA:
1. Informacje o umowie: umowa o pracę na czas nieokreślony lub umowa na czas zastępstwa z ewentualną możliwością przejścia na umowę na czas określony

2. Wymagania kwalifikacyjne
Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:
1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
4) ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
6) ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
7) rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
8) ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

3. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
• w wersji elektronicznej na e-mail: tszunke@mopr.szczecin.pl, adziadosz@mopr.szczecin.pl


Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego:
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej


Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych 2016/2017 - Podsumowanie

2017-04-06 14:41
W okresie od 1 listopada do 31 marca na terenie Szczecina prowadzona była "Akcja Zima", której celem jest pomoc osobom bezdomnym w tym trudnym okresie.

Podobnie jak w ubiegłych latach Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie współpracował podczas Akcji Zima ze Strażą Miejską, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, oraz organizacji prowadzących schroniska.

Podczas zimy w 8 schroniskach na terenie Szczecina przygotowanych było 505 miejsc dla osób bezdomnych. Przez większość trwania tegorocznej Akcji Zima we wszystkich placówkach było około 100 wolnych miejsc.

Pracownicy i funkcjonariusze odbywali cyklicznie wspólne wyjazdy, podczas których przeszukiwali altanki, pustostany, bunkry i okolice węzłów ciepłowniczych nawiązując kontakt z osobami bezdomnymi. Proponowali im pobyt w schronisku lub inne formy pomocy (jeśli nie wyrażali zgody na przewiezienie do schroniska) - np. ciepły posiłek. Przeprowadzono 24 takie patrole.


Pogotowie Zimowe 2016 / 2017 w liczbach:

Największe zapełnienie placówek podczas zimy: 457
Liczba wydanych skierowań do schronisk: 312
Wspólne patrole: 24
Wyjazdy interwencyjne: 19
Ilość oświadczeń o odmowie umieszczenia w schronisku: 742

Liczenie osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 lutego na terenie całego kraju przeprowadzone zostało liczenie osób bezdomnych. Podczas badania na terenie Szczecina policzono 965 osób bezdomnych. To o ponad 200 mniej niż przed dwoma laty.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Służby Ochrony Kolei, Pogotowia Ratunkowego organizacji pozarządowych prowadzących schroniska.

Z analizy ankiet przeprowadzonych z osobami bezdomnymi wynika iż najczęstszymi powodami bezdomności są:
• eksmisja lub wymeldowanie
• konflikt rodzinny,
• uzależnienie,
• bezrobocie,
• wyjście z zakładu karnego.

Największą grupę osób bezdomnych - 345 osób - stanowią mężczyźni w wieku 41-60 lat, z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym. Najwięcej z nich boryka się z problemem bezdomności od 6 do 10 lat lub od 11 do 15 lat.

Drugą najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni w wieku powyżej 60 lat - 244 osoby. Najczęściej są to osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym borykające się z problemem bezdomności od ponad 20 lat.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat znacznie zmniejszyła się także liczba dzieci w rodzinach bezdomnych. W 2015 było to 80 dzieci, obecnie policzono 43 dzieci, które przebywały w mieszkaniach chronionych, w altanach na ogródkach działkowych czy w schronisku dla bezdomnych matek z dziećmi.

Uwaga! Ważne zmiany dot. odpłatności za dom pomocy społecznej

2017-03-16 13:09

Ważne zmiany dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Od 01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Nowy numer rachunku bankowego:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Bank PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW 70 1020 4795 0000 9102 0278 0955.


Dotychczasowy numer rachunku bankowego URZĄD MIASTA SZCZECIN Bank PKO BP SA, SWIFT: BPKOPLPW 70 1020 4795 0000 9102 0277 9403 obowiązywał do dnia 31.12.2016 r.