Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Jak załatwić sprawę w MOPR?
Ochrona Danych Osobowych
Aktywny Samorząd - program dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawozdania
Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

Wstrzymanie wypłat jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy

2023-01-23 12:08
Z uwagi na brak nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy konieczne jest tymczasowe wstrzymanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.


Wypłaty zaplanowane w kasie przy ul. Sikorskiego 3 na dzień 24 i 25 stycznia 2023 r. oraz wypłaty na konta osobiste NIE BĘDĄ REALIZOWANE.


Po wprowadzeniu przez rząd odpowiednich zmian w przepisach wypłaty świadczenia zostaną wznowione.


_________________________________________________________________________________________________

Призупинення виплат одноразової допомоги громадянам УкраїниУ зв'язку з відсутністю нової редакції Закону «Про допомогу громадянам України» ми змушені тимчасово призупинити виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих.


Заплановані на 24 та 25 січня 2023 року виплати в касі на вул. Сікорського, 3 та виплати на особисті рахунки ПРОВОДИТИСЬ НЕ БУДУТЬ.


Виплати допомоги будуть відновлені, як тільки урядом будуть внесені відповідні зміни до законодавства.


XIII Kampania Białej Wstążki: "Za mało doskonali"

2022-11-14 11:56
MOPR Szczecin

Tradycyjnie na przełomie listopada i grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi Kampanię Białej Wstążki, której głównym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Szczecina na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. W tym roku skupiamy się na mniej oczywistych aspektach, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z przemocą. Będziemy dyskutować na temat trudnych relacji dzieci z rodzicami.


Inauguracją kampanii będzie debata ekspercka "Za mało doskonali" organizowania wspólnie z partnerami tegorocznej kampanii - Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Pałacem Młodzieży. Debata odbędzie się 25 listopada. Podczas spotkania będziemy dyskutować o rosnących wymaganiach i oczekiwaniach, które powodują ogromny stres wśród młodzieży, który często prowadzi do depresji czy destrukcyjnych zachowań takich jak przemoc czy uzależnienia.


Podczas dyskusji będziemy zastanawiać się także czy przekładanie swoich ambicji oraz organizowanie zbyt dużej ilości zajęć pozalekcyjnych może mieć destrukcyjny wpływ na dzieci i młodzież.


W debacie oprócz przedstawicieli MOPR oraz TPD wezmą także udział psychiatrzy oraz przedstawiciele policji.


Kolejnym elementem tegorocznych działań będą dwa spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla rodziców przygotowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci:


Pierwsze odbędzie się 28 listopada pod hasłem "Problemy dorosłych, a świat dziecka". Małgorzata Gola-Chmielewska psycholog, psychoterapeuta poruszy tematy przemocy, depresji, samouszkodzenia. Zastanowimy się jak w obliczu tych trudnych doświadczeń wspierać nasze dziecko.


Magdalena Wilk, społeczna rzecznik praw dziecka TPD, pedagog rodzinny poruszy tematy dziecka podczas rozwodu oraz jak należy postępować jako rodzic, aby jak najmniej ucierpiała jego psychika.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: https://www.facebook.com/events/525709269059411/


Drugie spotkanie odbędzie się 29 listopada pod hasłem "Rodzic z charakterem".

Tamara Olszewska-Watracz psychopedagog, psycholog sportu, trener umiejętności społecznych, pedagog rodzinny oraz Joanna Rysz coach, trener umiejętności społecznych poprowadzą spotkanie, którego głównym celem będzie wspieranie rodziców/opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.


Szczegółowe informacje oraz zapisy: https://www.facebook.com/events/670299558031488/Na koniec tegorocznych działań uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego przygotują symulację dwóch rozpraw sądowych przygotowanych pod czujnym okiem Sędziów oraz Kuratorów z Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Uczniowie podczas symulacji wcielają się w rolę oskarżonych, prokuratorów, obrońców oraz świadków. Rozprawa prowadzona jest przez prawdziwego Sędziego.


W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie. Z porad psychologa, terapeuty czy prawnika można skorzystać w dniach od 28 listopada do 6 grudnia w godzinach 16-19. Do punktu można zgłaszać się osobiście, ale istnieje też możliwość przeprowadzenia porad telefonicznie pod numerem 91 48 30 660.Kampania Białej Wstążki w Szczecinie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.Partnerami tegorocznej Kampanii jest Pałac Młodzieży w Szczecinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny Szczecin, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, Komenda Miejska Policji.Patronatem medialnym objęli wydarzenie: portal wszczecinie.pl, Kurier Szczeciński oraz Radio Plus.

Dom dla seniora: Trzy mieszkania do wynajęcia

2022-11-09 10:42

Nabór wniosków na wynajem mieszkania wspomaganego dla osób starszych w ramach Programu "Dom dla seniora"


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób, chętnych do wynajęcia trzech mieszkań wspomaganych w ramach Programu "Dom dla seniora", które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tych mieszkań.


Do wynajęcia przeznaczone są mieszkania:

 • nr 3 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45B;
 • nr 13 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45B;
 • nr 2 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23APołożenie mieszkań łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniu systemowi opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.

O mieszkanie wspomagane może się ubiegać osoba samotna lub rodzina składająca się maksymalnie z 2 osób.


Mieszkania przeznacza się dla osób:

 1. które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 2. które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 3. samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 4. nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 5. w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i powiatów ościennych,
 6. przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub powiatów ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego nie związanego z umową partycypacji w kosztach budowy lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 7. których miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego jest nie niższy niż:
UWAGA! Od dnia 21 listopada 2022 obowiązują nowe progi dochodowe:

 • 2001,17 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 2144,11 zł - w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,


 • 2185,04 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 2341,11 zł - w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,

oraz jest nie wyższy niż :

 • 3097,05- - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 4145,28-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.


 • 3381,61 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 4526,15 zł - w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.

.

Spełnianie kryteriów dochodowych badane będzie na dzień złożenia wniosku.

W przypadku zmiany progów dochodowych w trakcie trwania naboru zostaną one podane w odrębnym ogłoszeniu. Przyszły najemca musi spełniać kryteria dochodowe obowiązujące na dzień zawarcia umowy najmu.

 1. nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).Najemca mieszkania będzie miał możliwość :

 1. korzystania z oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 2. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 3. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
  w ramach zainstalowanego w mieszkaniu systemu opieki domowej.Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:

 • czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego ok. 450 zł - 480 zł (według stawki obecnie obowiązującej);
 • zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej - 30,- zł miesięcznie;
 • opłaty z tytułu zużycia mediów (woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie- według indywidualnego zużycia;
 • opłata za gospodarowanie odpadami: 12 zł/osobę (według stawki obecnie obowiązującej).Uwaga:

Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 02.12.2022 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:"Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla Seniora".Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku).


W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.


Osoby do kontaktu:


Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Pani Barbara Szczepańska

tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563


email bszczepanska@mopr.szczecin.plZe strony Szczecińskiego TBS:

Pan Marcin Wajdziak

tel. 91 430 91 89

e-mail: mwajdziak@stbs.plZałączniki:

Rusza Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych

2022-10-31 11:30

Od 1 listopada funkcjonować będzie pogotowie dla osób bezdomnych. Zima to zdecydowanie najtrudniejszy okres dla osób pozbawionych dachu nad głową. Służby są już przygotowane do corocznych działań.

Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać schronienia na zimowe miesiące przygotowano 297 miejsc w schroniskach, 95 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni.

Odbyła się już roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych

Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby bezdomne mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny.

Schroniska:

 • Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 80 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Nehringa 14; - 55 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 27 miejsc
 • Schronisko dla Kobiet "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 45
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9; - 105 miejsc

Noclegownia to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek. W celu skorzystania ze schronienia nie jest konieczne posiadanie skierowania lub wydanie decyzji administracyjnej.

Noclegownie:

 • Stowarzyszenie Feniks, ul. Zamknięta 5 - 55 miejsc,
 • "Caritas", ul. Nehringa 14 - 40 miejsc.

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się.

 • Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin)

Łaźnie

Punkt socjalny dla osób bezdomnych które nie posiadają dostępu do bieżącej wody zlokalizowany jest w budynku:

Polskiego Czerwonego Krzyża

Al. Wojska Polskiego 63

Szczecin

Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)

Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 1. J.H Dąbrowskiego 22-23

tel. na dyżurkę: 501 029 510 (całą dobę)

Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Feniks. Jest zaopatrzony w podstawowe materiały medyczne i opatrunkowe

Stowarzyszenie Feniks

Ul. Zamknięta 5

Szczecin

Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia

Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej

 1. Matki Teresy z Kalkuty 5

tel. (91) 487 49 05 tel./fax 91 487 33 24, szczecin@caritas.pl

Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PKPS

 1. Jagiellońska 18/2

tel: (91) 433 45 04

Punkt Pomocy PKPS ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797-318-277

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

Al. Wojska Polskiego 63

tel. (91) 433 73 02, fax. 91 433 46 55, szczecin.sekretariat@pck.org.pl

Dofinansowanie zajęć klubowych WTZ- złóż wniosek

2022-10-20 12:57

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" zainteresowany podmiot prowadzący Warsztaty Terapii Zajęciowej może składać w terminie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin ten dotyczy zajęć klubowych które odbywać się będą przez pełen okres realizacji (12 miesięcy) od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Szczegółowe informacje odnośnie programu znajdują się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Nowe programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

2022-09-22 14:45
Adresatami Programów Mieszkanie dla absolwenta i Dostępne mieszkanie działań są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Wsparcie, które pomoże rozwiązać konkretne problemy osób z niepełnosprawnościami, jak choćby kwestia dostosowanego do ich potrzeb mieszkania


Programy mają na celu zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, szczególnie tym wymagającym wsparcia w czynnościach życia codziennego, oraz osobom młodym opuszczającym system edukacyjny.


Mieszkanie dla absolwentaPrzewiduje dofinansowanie wynajmu mieszkania dla absolwentów opuszczających uczelnie lub szkoły średnie i policealne, na okres rozpoczęcia zatrudnienia w tym poszukiwania pracy.


Dofinansowanie będzie przyznawane na okres 3 lat.


Termin składania wniosków to 31.12.2023 r.


Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość w której osoba z niepełnosprawnościami mieszka, a nie gdzie będzie wynajmowała mieszkanie w związku z poszukiwaniem pracy lub z faktem posiadania już tam zatrudnienia.


Dostępne mieszkaniePrzewiduje dofinansowanie zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu na mieszkanie dostosowane do osoby z określoną niepełnosprawnością.


Termin składania wniosków to 31.12.2024 r.


Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy obecnego miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (czyli miejscowość, w której znajduje się mieszkanie niedostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami).Nowe kluby dziecięce w Szczecinie

2022-07-25 13:40
Na terenie Szczecina powstały cztery nowe kluby dziecięce zapweniające opiekę dla najmłodszych. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówek mają rodzice lub opiekunowie prawni z nepełnosprawnościami.

Utworzenie nowych placówek to kolejne działanie Miasta, którego celem jest stworzenie jeszcze większej liczby miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Dzięki temu minimum setka rodziców lub opiekunów najmłodszych mieszkańców Szczecina może podjąć zatrudnienie lub powrócić do pracy.

Podobnie jak w żłobkach, z opieki w ramach klubu dziecięcego, mogą skorzystać dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Każda placówka posiada nowoczesne, przytulne sale zaprojektowane tak, by spełniać potrzeby najmłodszych mieszkańców Szczecina. Podczas pobytu w klubiku, dzieci mogą korzystać z ciekawych zabawek oraz wartościowych pomocy naukowych, które z całą pewnością pomogą w prawidłowym rozwoju najmłodszych. Pomieszczenia zapewniają bezpieczeństwo i warunki zbliżone do tych domowych. Co ważne, część miejsc dostosowana jest do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Szczecińskie kluby dziecięce są czynne od godziny 6 do 17. W tym czasie na najmłodsi otoczeni są profesjonalną opieką wykwalifikowanej kadry. Na maluchy czekają między innymi urozmaicone i ciekawe zajęcia dydaktyczne, muzyczne, ruchowe oraz tematyczne. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem dziecka podczas pobytu w placówce.

Nowe placówki, które nadal dysponują wolnymi miejscami, powstały przy ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurskiej 31 oraz al. Wojska Polskiego 46. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Klubów oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne od dziś na stronie www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce "Projekty UE"/Projekt kluby dziecięce).

Projekt związany z utworzeniem czterech nowych Klubów Dziecięcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Uwaga! Zmiany w przyjmowaniu wniosków o jednorazowe świadczenie dla Ukraińców

2022-06-01 13:07

Od 1 czerwca zmieniają się miejsca przyjmowania wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Będzie można składać je tylko w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie.


Zmiany podyktowane są stale spadającą liczbą przyjmowanych wniosków. Do tej pory ze świadczenia skorzystało 14,5 tysięcy osób, którym wypłacono w sumie 4,5 miliony złotych.Gdzie złożyć wniosek:
Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Tel: +48 665 11 22 10


Увага! Зміни щодо прийому заяв на одноразову допомогу


З 1 червня змінилися місця прийому заяв від громадян України для отримання одноразової допомоги у розмірі 300 злотих. Їх можна подати лише до Центру допомоги Щецін Україні.


Зміни продиктовані постійним зменшенням кількості заяв. Наразі пільгою скористалися 14,5 тис. осіб, яким загалом виплачено 4,5 млн. злотих.


Де можна подати заяву:
Довідковий центр Щецін Україні
вул. Марії Склодовської-Кюрі 4
Графік роботи: понеділок-п'ятниця 7.30 - 15.30
Тел: +48 665 11 22 10

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Zapraszamy do wspólnej zabawy na festynie

2022-05-27 12:01
MOPR Szczecin
W najbliższą sobotę zapraszamy na festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego!


Gdzie? Kids Arena w Szczecinie, ul. Staszica 1,


Kiedy? 28.05.2022, godz 10:00-13:00.


Zapraszamy rodziny zastępcze, a także wszystkie osoby, które chciałyby się dowiedzieć, czym jest piecza zastępcza. Może wśród Was są przyszli opiekunowie dzieci w potrzebie?


Rodzina zastępcza ma wyjątkową misję - zapewnić potrzebującym dzieciom ciepło, zrozumienie i bezpieczeństwo, a gdy trzeba zastąpić rodzinę aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności.
W Szczecinie ponad 700 dzieci ma zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. Mimo że rodzin tych jest prawie 500, wciąż 150 dzieci przebywa w interwencyjnych formach pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To dla nich szukamy rodzin.


Na festynie, oprócz wielu atrakcji dla dzieci, będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania związane z tym: kto może być rodziną zastępczą, od czego zacząć aby stworzyć rodzinę zastępczą, jaka jest oferta wsparcia dla opiekunów zastępczych oraz ich wychowanków.


Zapraszamy!


Zachęcamy także do odwiedzenia naszej nowej strony poświęconej tematyce pieczy zastępczej - zastepczydom.szczecin.eu

Dzienne DPS: Zapraszamy seniorów do naszych placówek

2022-05-23 13:12
MOPR Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie prowadzi ciągły nabór wniosków do Dziennych Domów Pomocy Społecznej na terenie Szczecina.Dzienne Domy Pomocy Społecznej to placówki wsparcia dla osób, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Oprócz opieki i wsparcia, Dzienne Domy zapewniają też twórcze zagospodarowanie czasu, poprzez terapię zajęciową, wspólne spacery, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne, wspólne świętowanie uroczystości. Zagwarantowany jest ciepły posiłek w ciągu dnia. W zależności od placówki, możliwe jest ubieganie się o zapewnienie transportu. Pobyt, posiłek, transport i korzystanie z usług dziennego domu pomocy społecznej są odpłatne. Odpłatność ustalana jest indywidualnie, po przeprowadzeniu wywiadu, z uwzględnieniem dochodów osoby ubiegającej się o pobyt, w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin.Obecnie funkcjonuje siedem takich placówek dla osób w podeszłym wieku: • Placówki działające jako Dział Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29:
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Potulicka 40
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Łukasiewicza 6
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Ściegiennego 62
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 (dla osób z chorobami otępiennymi) ul. Krasińskiego 45/U2
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 ul. Królowej Jadwigi 45A i 45C


 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 (Placówka prowadzona jest przez Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek" ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie)


 • Dział Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej 17- dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymiW przypadku braku wolnych miejsc w wybranej placówce, osoby zainteresowane uczestnictwem wpisywane są do kolejki osób oczekujących.


Osobom ubiegającym się o uczestnictwo w placówce dla osób z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi, na czas oczekiwania proponujemy uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Kruczej 17 "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin", w ramach którego osoby zainteresowane mogą skorzystać między innymi ze świetlicy wytchnieniowej w Centrum Wsparcia "Niezapominajka"


Wniosek zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, a także prośbę o skierowanie do dziennego domu pomocy społecznej należy złożyć do Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 33 w godzinach 7.30 - 15.30, telefon 91 44 26 610.Szczegółowych informacji udzielą również Państwu pracownicy Sekcji Ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych tel. 91 44 26 628 oraz 91 44 26 617.

W trakcie postępowania niezbędne jest przedstawienie poniższych dokumentów:

 1. Dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość (tylko do wglądu)
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy lub/i samodzielnej egzystencji lub grupie inwalidzkiej, jeśli osoba takie posiada
 3. Dokumenty potwierdzające dochód osoby zainteresowanej, a także osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 4. Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w dziennym domu pomocy społecznej
 5. W trakcie prowadzonego postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.