Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna

Elektroniczny Urząd Podawczy

Programy i strategie

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Pilotażowe wdrożenie pt.: "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych".

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Dorosłość, Samodzielność, Praca
Nowoczesny sprzed@wca
Biuletyn Informacji Publicznej
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2014-10-10 10:22
We wtorek, 14 października w godzinach 16:30 - 18:00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do Sali Kominkowej, Klubu 13 Muz przy placu Żołnierza Polskiego 2, na spotkanie informacyjne dotyczące zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nowelizacja ustawy już weszła w życie, a zakres zmian w przepisach już obowiązujących oraz tych, które wejdą w życie w nadchodzących miesiącach jest bardzo obszerny. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze punkty nowelizacji, co z pewnością ułatwi przystosowanie się do nowych przepisów.

Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym.

Podziękowania

2014-10-07 13:18
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz pracownicy dziękują mężczyźnie, który zachował zimną krew i pomógł rozwiązać sytuację, która miała miejsce 7 października 2014 r. w Biurze Obsługi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód.

Aktywny Samorząd 2014 – Ostatnie dni przyjmowania wniosków

2014-09-25 14:01
Uwaga! Ważna informacja dla osób z niepełnosprawnością - studentów i uczniów szkół policealnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina, że termin składania wniosków
w Module II programu Aktywny Samorząd upływa 30 września 2014 r.

To dla Was szansa, by uzyskać dofinansowanie lub refundację kosztów nauki.

Wnioski przyjmowane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. ul. Abramowskiego 19,
71-104 Szczecin.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 46 46 150

Aktywny Samorząd 2014 – Uwaga!!!

2014-06-26 08:44
Decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmieniony został termin przyjmowania wniosków w Module I programu Aktywny Samorząd.

Wnioski te będą przyjmowane do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

Prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów w Module I programu Aktywny Samorząd tj. do:
  • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
  • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,
muszą złożyć wnioski do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

W Module II wnioski nadal będą przyjmowane do 30 września 2014 roku.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

2014-06-18 14:38
Uwaga! Od 1 lipca Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie będzie wydawał karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Opłaty za wydanie kart parkingowych należy uiszczać na numer konta bankowego:
63 1020 4795 0000 9902 0301 6011.

Więcej informacji na temat kart parkingowych można uzyskać telefonicznie:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - tel./fax 91 48 85 379
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2014: Festyn rodzinny za nami! [foto]

2014-06-09 13:00
MOPR Szczecin
W niedzielę 8 czerwca podczas festynu świętowaliśmy wspólnie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Piękna pogoda i masa atrakcji ściągnęła całe rodziny na boisko przy Szkole Salezjańskiej na ul. Ku Słońcu.

Pracownicy socjalni – wymagane kwalifikacje

2014-06-09 12:30
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwalifikacji pracownika socjalnego informujemy, że do wykonywania ww. zawodu uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
4) ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
6) ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
7) rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
• w wersji elektronicznej na e-mail: tszunke@mopr.szczecin.pl

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego: Ministertstwo Pracy i Polityki Społecznej

Otwarcie mieszkania chronionego dla osób starszych

2014-06-03 13:15
MOPR Szczecin
Mieszkanie chronione dla osób starszych powstało dzięki współpracy trzech instytucji - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Stowarzyszenia Budownictwa Społecznego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Mieszkanie jest w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie na mocy umowy użyczenia z Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Znajdzie się w nim miejsce dla sześciu starszych osób, które wymagają opieki przez 24 godziny na dobę. Jest to 4 pokojowe mieszkanie, z dwiema łazienkami oraz kuchnią. Jego łączna powierzchnia to: 110,72 m2 .

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Konsultacje w Dziale Pieczy Zastępczej

2014-05-29 08:31
Obchody dnia rodzicielstwa zastępczego zaplanowane są na przełom maja i czerwca 2014 r. W tym roku zostały one podzielone na dwa najważniejsze wydarzenia - dzień konsultacyjny oraz festyn rodziny.

Dzień konsultacyjny odbędzie się 30 maja 2014 roku w obu siedzibach Działu Pieczy Zastępczej przy ul. Słowackiego 13 oraz przy ul. Sławomira 10 w godzinach od 07:30 do 19:00. Będzie to spotkanie dla opiekunów zastępczych, wychowanków i kandydatów na rodziny zastępcze. Jest to znakomita okazja dla wszystkich osób, które nie mogą przyjść do Działu w godzinach jego pracy.

Podczas spotkania osoby zainteresowane będą miały okazję porozmawiać na wszelkie tematy związane z rodzicielstwem zastępczym. Porad będą udzielać przede wszystkim koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz inni pracownicy Działu Pieczy Zastępczej, ponadto asystenci rodziny i specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Będzie można dowiedzieć się kto może zostać rodzicem zastępczym i jakie trzeba spełnić wymogi.

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych 2014

2014-05-20 13:20
MOPR Szczecin
Szczeciński oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzorem lat ubiegłych organizuje Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wezmą udział też przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.