Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna

Elektroniczny Urząd Podawczy

Programy i strategie

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pilotażowe wdrożenie pt.: "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych".

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Dorosłość, Samodzielność, Praca
Nowoczesny sprzed@wca
Biuletyn Informacji Publicznej
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Mieszkania wspomagane dla Seniorów - DZIEŃ OTWARTY

2015-03-31 12:08
Do 15 kwietnia 2015 roku trwa nabór wniosków od osób chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego o czynszu komunalnym w ramach Programu "Dom dla seniora", realizowanego przez Szczecińskie TBS Spółka z o.o.

8 kwietnia na terenie inwestycji odbędzie się dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych seniorów.


Dzień otwarty odbędzie się 8 kwietnia w godzinach od 11 do 14 na terenie inwestycji.
Wejści od ulicy Królowej Jadwigi 45.


Podczas spotkania wszyscy zainteresowani seniorzy będą mogli obejrzeć mieszkania przeznaczone do wynajęcia oraz uzyskać informacje na temat inwestycji i naboru wniosków.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji oraz szczegółowe zasady dotyczące naboru:
Mieszkania wspomagane dla Seniorów - Nabór wniosków

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2015-03-17 12:51
Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji "wózek inwalidzki specjalny", o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

Mieszkania wspomagane dla Seniorów – Nabór wniosków

2015-03-11 00:06

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego o czynszu komunalnym w ramach Programu "Dom dla seniora", realizowanego przez Szczecińskie TBS Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowy najmu tych mieszkań .


Szczegółowe zasady naboru >>>

Mieszkania wspomagane dla seniorów – rusza nabór wniosków

2015-03-10 14:06
MOPR Szczecin
Od 11 marca do 15 kwietnia 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie prowadził nabór wniosków od osób chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego o czynszu komunalnym w ramach Programu "Dom dla seniora", realizowanego przez Szczecińskie TBS Spółka z o.o. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego dla seniorów jest jednym z elementów Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina.

Aktywny Samorząd 2015 - Informacje

2015-03-05 17:46
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą miasto szczecin a państwowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, miejski ośrodek pomocy rodzinie w szczecinie rozpoczął realizację pilotażowego programu Aktywny samorząd 2015

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2015 roku:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
W 2015 roku program obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ,
W TYM:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci)

Termin przyjmowania wniosków w ramach modułu I upływa w dniu 30 sierpnia 2015 roku.

W porównaniu do lat 2012-2014, w tym roku z dofinansowania wyłączone zostały następujące formy wsparcia:
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA W DNIU 30 MARCA 2015 ROKU
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)


W 2015 roku Zarząd PFRON zaktualizował zapisy zawarte w "Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu". Treść programu oraz "Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"" pozostały bez zmian.

Z treścią programu, kierunkami działań oraz zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków można zapoznać się poniżej:

- załącznik nr 1 - Program Aktywny Samorząd - PDF
- załącznik nr 2 - Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2015 - PDF
- załącznik nr 3 -
Zasady, dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach
modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
- PDF

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie
pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150

Porozumienie podpisane

2015-03-04 11:49
Porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie a Instytutem Medycznym im. Jana Pawła II dotyczące zasad kierowania osób do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego zostało podpisane. Do końca tygodnia MOPR skieruje dokumenty pierwszych oczekujących na umieszczenie w placówce.Wścieklizna w Szczecinie - obszary zagrożone

2015-03-03 08:44
W Szczecinie wyznaczono obszary zagrożone wścieklizną. Rozporządzenie wojewody określające te obszary zostało wydane po znalezieniu w centrum miasta martwego nietoperza zakażonego wścieklizną.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2015-02-23 09:06
W dniach od 23 do 28 lutego na terenie całego kraju będzie trwał Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mający na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pracownicy socjalni – wymagane kwalifikacje

2015-01-15 08:08
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwalifikacji pracownika socjalnego informujemy, że do wykonywania ww. zawodu uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
4) ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
6) ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
7) rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
• w wersji elektronicznej na e-mail: tszunke@mopr.szczecin.pl

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego: Ministertstwo Pracy i Polityki Społecznej

Podsumowanie III edycji projektu „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie”

2014-12-22 10:20
MOPR Szczecin
18.12.2014r. Sala Kominkowa Klubu 13MUZ gościła uczestników projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.