Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Aktywny Samorząd - program dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawozdania
Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

XIV Kampania Białej Wstążki: Razem przeciwko przemocy. Zapraszamy na spotkania

2023-12-04 09:04
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wspólnie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Komendą Miejską Policji w Szczecinie organizuje działania w ramach XIV Kampanii Białej Wstążki. Główną ideą kampanii jest przeciwdziałanie przemocy domowej, a tegorocznym tematem są zjawiska związane z przemocą rówieśniczą oraz cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży.

Zaplanowano senimarium dla pedagogów, warsztaty dla uczniów i warsztaty dla rodziców. Celem spotkań jest omówienie destrukcyjnych zjawisk, wskazanie sposobów przeciwdziałania, poznanie doświadczeń i problemów z jakimi borykają się uczniowie szkół.

Wszystkie wydarzenia zaplanowano na dzień 11 grudnia 2023.
 • Pierwszym z zaplanowanych wydarzeń będzie seminarium dla pedagogów "Cyberprzemoc - Ograniczanie i przeciwdziałanie", które rozpocznie się o godzinie 9.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wypełnieniu formularza w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału oraz pakiet informacji dotyczących seminarium.

  Link do rejestracji na seminarium:
  https://forms.gle/oYMJXeeuztiLpnot9

 • W trakcie seminarium dla pedagogów odbywać się będą warsztaty dla uczniów przygotowane przez studentów Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży "Young Power" pod opieką naukową dr Małgorzaty Mikut.
  Warszataty kierowane są do starszych uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniów szkół ponad podstawowych.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Zapisy do poszczególnych grup warsztatowych będą przyjmowane w recepcji w dniu wydarzenia. W formularzu prosimy tylko o wskazanie ogólnej liczby uczniów do udziału w warsztatach.
 • Link do rejestracji na warsztaty: https://forms.gle/Wf6YPVv9j1zPh9QTA


 • Podsumowaniem dnia będą warsztaty dla rodziców zatytułowanie "Jak przygotować młodzież do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w cyfrowym świecie", które rozpoczną się o godzinie 17.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wypełnieniu formularza w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału oraz pakiet informacji dotyczących warsztatów. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie Państwo w zaproszeniu, które przekazuję w załączeniu.
 • Link do rejestracji na warsztaty dla rodziców: https://forms.gle/i73qwSARxA1NAbVU8

Szczegółowe informacje dotyczace zaplanowanych wydarzeń:

Prezydent nagrodził pracowników sfery społecznej

2023-11-23 08:23
Co roku, w okolicach Dnia Pracownika Socjalnego, który został ustanowiony na pamiątkę spotkania Joanny Staręgi - Piasek i Jacka Kuronia z pracownikami pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, prezydent Szczecina - Piotr Krzystek wręcza nagrody wyróżniającym się pracownikom socjalnym.

- Sfera społeczna to jedna z najważniejszych sfer działania miasta. Dzięki Państwa zaangażowaniu tworzy się w Szczecinie przestrzeń przyjazną do życia. Otaczacie Państwo opieką wszystkich mieszkańców już od najmłodszych lat w żłobkach, wspieracie rodziny, opiekujecie się seniorami - powiedział podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Piotr Krzystek. - Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom sfery społecznej​, którzy codziennie wspierają mieszkańców naszego Miasta.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, które miały miejsce w Will Lentza, wręczono 19 nagród osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin. Wszyscy wyróżnieni pracownicy posiadają minimum trzyletni staż pracy w swoich jednostkach oraz wyróżniają się zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością oraz wzorowo wypełniają swoje obowiązki. Dodatkowo ich działalność, postawa etyczna oraz osiągnięcia w pracy są godne naśladowania.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wyróżnienie otrzymało pięć osób:
 • Iwona Balcerzak, Dział Pieczy Zastępczej
 • Katarzyna Królikowska, Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
 • Anna Makowska, Dział Instytucji Pomocy Społecznej
 • Aleksandra Manowiecka, Procedura Niebieskiej Karty
 • Teresa Szunke, Dział Kadr i Płac


Wyróżnienie otrzymali także Państwo Emilia i Krzysztof Koczot - tworzący zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą.Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2023-11-21 09:25
W Dniu Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania za codzienne zaangażowanie we wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek. Praca jaką Państwo jest nie tylko wymagająca, ale również nieoceniona w kontekście poprawy jakości życia wielu mieszkańców naszego miasta.

Dziękuję Państwu za ogromną cierpliwość, codzienną determinację, która sprawia, że osoby potrzebujące mają poczucie wsparcia i zrozumienia gdy tego najbardziej potrzebują. Jesteście Państwo wzorem empatii i solidarności społecznej, a w trudnych i kryzysowych sytuacjach wykazujecie się Państwo ogromnym profesjonalizmem.

Dziękuję również za Państwa otwartość i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Mijający rok naszej współpracy, to dla mnie wielość rozmów, sugestii, wdrożonych nowych działań, które godziliście Państwo z natłokiem codziennych spraw. To najlepszy dowód na to, że nie zapominacie Państwo o tym co najważniejsze - człowieku, który potrzebuje Waszego wsparcia.

W dniu Państwa święta życzę także chwili spokoju i odpoczynku. Mam nadzieję, że będzie to dzień w którym w sposób szczególny Państwa codzienna praca spotka się z zasłużoną życzliwością i uznaniem mieszkańców Szczecina.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Kowalski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zamknięty 13 listopada

2023-11-09 14:08
W poniedziałek 13 listopada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie zamknięty.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wyznaczenie dnia wolnego w tym terminie nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. sobotę 11 listopada.

Pogotowie Zimowe dla Osób w Kryzysie Bezdomności

2023-10-26 12:50
Od 1 listopada funkcjonować będzie pogotowie dla osób w kryzysie bezdomności. Zima to zdecydowanie najtrudniejszy okres dla osób pozbawionych dachu nad głową. Służby są już przygotowane do corocznych działań.

Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać schronienia na zimowe miesiące przygotowano 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni.

Odbyła się już coroczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W okresie Pogotowia Zimowego realizowane są wspólne wyjazdy służb oraz pracowników MOPR podczas których odwiedzane są miejsca przebywania osób bezdomnych. Sprawdzane są przede wszystkim opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki.

Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności


Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby w kryzysie bezdomności mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny jeśli dana osoba posiada swoje dochody.

Schroniska:

 • Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 50 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - 40 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 25 miejsc
 • Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 45 miejsc
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); - 105 miejsc


Noclegownia to miejsce, w którym osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek. W celu skorzystania ze schronienia nie jest konieczne posiadanie skierowania lub wydanie decyzji administracyjnej.

Noclegownie:

 • "Stowarzyszenie Feniks", ul. Zamknięta 5 - 45 miejsc,
 • "Caritas"
  - tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police - 10 miejsc
  - ul. Racibora 62 - 15 miejsc.

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
- ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin - 17 miejsc

Inne rodzaje wsparcia:

Łaźnia

Punkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.


Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyża
al. Wojska Polskiego 63, Szczecin

Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)

Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
J.H Dąbrowskiego 22-23
tel. 91 48 36 923

Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych

Stowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.

Stowarzyszenie Feniks
Ul. Zamknięta 5, Szczecin

Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia

Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej
Punkty pomocowe w schroniskach:
 • tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12
 • ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21
 • ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi


Polski Komitet Pomocy Społecznej
Punkt Pomocy
ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277


Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

Al. Wojska Polskiego 63
tel. 91 433 73 02, fax. 91 433 46 55

Europejski Dzień Seniora

2023-10-20 14:31
MOPR Szczecin
Z okazji Europejskiego Dnia Seniora wszystkim osobom starszym składamy życzenia zdrowia, szczęścia, jak największej ilości chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Seniorom za wkład w budowanie lokalnych społeczności, kultywowanie tradycji i przypominanie kolejnym pokoleniom co w życiu jest istotne.

System wsparcia osób starszych oraz ich opiekunów w naszym mieście jest stale rozwijany. Tworzone są nowe mieszkania wspierające, stale oferowane jest pomoc w formie usług opiekuńczych, powstają nowe kluby seniora oraz inne miejsca stawiające na rozwój, aktywizację i integrację. Bardzo dużą popularnością cieszą się także uniwersytety trzeciego wieku. Wspólnie wspieramy osoby starsze, ale staramy się także ułatwiać im dostęp do usług społecznych.

"Mecenas Osób Niepełnosprawnych" - Zgłoś swojego kandydata

2023-10-17 08:09
Do 20 października br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Honorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku. Wyróżnienie może zostać nadane osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób z niepełnosprawnością. Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób z niepełnosprawnością, przez którą należy rozumieć szczególną wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością wyrażonych jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnością, czynne w nich uczestnictwo, a także inną działalność rozumianą jako wzorcową i innowacyjną.

Tytuł nie może być nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia kandydatur można składać w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), pocztą elektroniczną na adres wss@um.szczecin.pl lub za pomocą platformy EPUAP.

Wniosek zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o honorowym Tytule dostępny są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11648.asp.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

2023-10-16 08:20
15 październiak przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski czyli dzień w którym w sposób szczególny przypominamy o potrzebach osób niewidomych oraz niedowidzących.

Celem ustanowienia obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski jest zwrócenie uwagi oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób z niepełnosprawnościa - niewidomych lub niedowidzących. Osoby z tego typu niepełnosprawnością pokonują codziennie szereg barier. Korzystając ze stale rozwijającej się technologii oraz ułatwieniom, które wprowadzane są do przestrzeni publicznej mogą coraz lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

Wybory parlamentarne: Transport dla osób z niepełnosprawnością

2023-10-09 07:15
MOPR Szczecin
15 października, w dniu wyborów parlamentarnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych. Z usługi mogą skorzystać osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w tygodniu poprzedzającym wybory tj. od 9 do 13 października 2023 r. w godzinach 8 - 14 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240. Pod powyższymi numerami telefonów udzielane będą także wszelkie informacje dotyczące przewozów.

Osoba z niepełnosprawnością dla której realizowany będzie transport musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które trzeba będzie okazać kierowcy.

Transport będzie realizowany 15 października 2023 r. (niedziela) w godzinach 9 - 15 w miarę istniejących możliwości przewozowych, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

2023-10-02 12:12
1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To niezwykły dzień w którym chcemy wyrazić naszą wdzięczność wobec mądrości, doświadczenia i cennego wkładu życie społeczeństwa.

System wsparcia osób starszych oraz ich opiekunów w naszym mieście jest stale rozwijany. Tworzone są nowe mieszkania wspierające, stale oferowane jest pomoc w formie usług opiekuńczych, powstają nowe kluby seniora oraz inne miejsca stawiające na rozwój, aktywizację i integrację. Bardzo dużą popularnością cieszą się także uniwersytety trzeciego wieku. Wspólnie wspieramy osoby starsze, ale staramy się także ułatwiać im dostęp do usług społecznych.

W tym wyjątkowym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom - dużo zdrowia, szczęścia, jak najwięcej spokojnych chwil w gronie najbliższych.