Archiwum aktualności


Aktywny Samorząd 2023: Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

2023-03-01 07:14
Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I i Modułu II programu Aktywny Samorząd.


Wnioski można składać od 1 marca 2023 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie.


Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem:
https://sow.pfron.org.pl/


W 2023 roku nabór odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego przygotowanego przez PFRON.


Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideo poradnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć na stronie internetowej SOW po kliknieicu w link

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny Samorząd" bez podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP.

Złożenie wniosku bez podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP będzie skutkowało koniecznością pojawienia się w siedzibie MOPR przy ul. Abramowskiego 19 i podpisania wniosku w wersji papierowej. Wniosek złożony w ten sposób w SOW będzie traktowany jako wniosek złożony w wersji papierowej, czyli nie będzie możliwości uzyskania dodatku w wysokości 880 zł w Module II i dodatkowych 10 pkt. przy ocenie wniosku w Module I. Umowa również będzie musiała być podpisana w siedzibie MOPR.


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON pod adresem https://sow.pfron.org.pl/


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:


MODUŁ I

 

01.03.2023

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków

31.08.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków


MODUŁ II

 

01.03.2023

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

31.03.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

01.08.2023

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

30.09.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

10.10.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

 

Wsparcie psychologiczne oraz pomoc w tłumaczeniach dla uchodźców z Ukrainy

2023-02-28 08:09
Dzięki współpracy z fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudniono psychologów oraz tłumaczy, którzy udzielają wsparcia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego miasta.

Wsparcie psychologiczne obejmuje przede wszystkim:
 • przeprowadzanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, pracy psychologicznej z dorosłymi dziećmi i młodzieżą,
 • organizowania bezpiecznego schronienia osobom/rodzinom pozostającym w sytuacji kryzysowej,
 • w razie potrzeby kierowania osób i rodzin do innych instytucji dopasowane do indywidualnie zgłaszanych potrzeb,
 • nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej, (sądy, prokuratura, policja, szkoły, służba zdrowia, organizacje pozarządowe ),
 • pomoc w tworzeniu dokumentowania podejmowanych działań.


Dodatkowo pracownicy zatrudnieni w Ośrodku udzielają wsparcia w zakresie tłumaczenia z języka ukraińskiego. Może to być pomoc w tłumaczeniu pism czy dokumentów, pomoc przy składaniu wniosków, ubieganiu się o pomoc czy w bezpośrednich kontaktach uchodźców z pracownikami Ośrodka.


Wsparcie udzielanie jest w zarówno w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie jak i w poszczególnych Działach oraz Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Pomoc dla osób doznających przemocy

2023-02-15 08:17
Wyjście z kryzysowej sytuacji wymaga odwagi i konsekwencji, dlatego tak ważne jest wsparcie rodziny, przyjaciół, ale również instytucji. W tym celu w marcu rozpoczynają się spotkania grupy psychoedukacyjnej dla osób doznających przemocy.


Spotkania grupy będą się odbywały od 7 marca (wtorek) raz w tygodniu w godzinach od 16:30 do 18:30. Uczestnictwo spotkaniach umożliwi osobom doznającym przemocy wyjście z izolacji i może zapoczątkować zmiany w spojrzeniu na siebie i na swoje funkcjonowanie. Właśnie rozpoczęły się zapisy.


Pomoc udzielana osobom uwikłanym w przemoc ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i uruchomienie własnych zasobów, które pozwolą im na: planowanie korzystnych zmian, wychodzenie z kryzysu i niszczących związków oraz podejmowanie konkretnych działań prawnych czy terapeutycznych. Jednym z pierwszych działań może być udział w grupie psychoedukacyjnej, gdzie pojawi się możliwość poznania osób znajdujących się w podobnej sytuacji kryzysowej. Na zajęciach zostaną poruszone następujące zagadnienia: czym jest przemoc, cykl przemocy, czym są emocje i jak sobie z nimi radzić, wpływ naszych myśli na zachowania, wyznaczanie granic, komunikacja oraz metody relaksacji.


Czym jest grupa psychoedukacyjna?

To spotkania dla osób doznających przemocy domowej, odbywające się regularnie, gdzie uczestnikom spotkań towarzyszyło będzie dwoje prowadzących. Uczestnictwo w grupie polega na dzieleniu się swoimi myślami i emocjami w bezpiecznych warunkach oraz poszerzaniu wiedzy o zjawisku przemocy czy sposobach radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Celem grupy jest uruchomienie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy, uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego, dokonywanie zmian w oparciu o własne wybory i realną ocenę własnych możliwości w danej sytuacji, zwiększenie poczucia mocy i sprawczości.

Zajęcia prowadzone są w ramach programu profilaktycznego "Złość nie jest zła".


Zgłoszenia do udziału w grupie przyjmują:
 • Iwona Kleiber, tel.91 311 49 37 lub 696 750 000, email: ikleiber@mopr.szczecin.pl
 • Sławomir Budner, tel. 91 46 46 334 w godz. 08.00 – 16.00, email: sbudner@mopr.szczecin.pl

Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych

2023-02-10 11:48
W ramach działań Pogotowia Zimowego szczególnie istotna jest kontrola tzw. miejsc niemieszkalnych w których przebywają osoby bezdomne. Pracownicy Ośrodka oraz przedstawiciele służb mundurowych regularnie docierają do takich miejsc przekonując osoby bezdomne do przyjęcia pomocy.

Tego typu wyjazdy i kontrole środowisk są ważne szczególnie w przypadku osób, które nie chcą skorzystać z pomocy i przenieść się do noclegowni czy schroniska. Jeśli osoba bezdomna podtrzymuje swoje decyzje o pozostaniu w obecnym miejscu pracownicy po rozeznaniu sytuacji mogą udzielić jej pomocy choćby w formie skierowania po odbiór gorącego posiłku.

Apelujemy do mieszkańców miasta o zgłaszanie miejsc, w których widziane są osoby bezdomne lub powstają nowe koczowiska. W tym celu można kontaktować się z Działem Pomocy Osobom Bezdomnym pod nr 91 48 75 771 lub Strażą Miejską pod nr 986. Dzięki temu specjaliści będą mogli do nich dotrzeć i zaoferować odpowiednią pomoc.


Więcej informacji o wsparciu dla osób bezdomnych można znaleźć pod wskazanym linkiem: http://mopr.szczecin.pl/aktualnosci/453/Rusza_Pogotowie_Zimowe_Dla_Osob_Bezdomnych.html

Wznowienie wypłat jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy

2023-02-07 10:30
Wznowienie wypłat jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wznawia wypłaty jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy.


Wypłaty świadczenia w kasie Ośrodka przy ul. Sikorskiego 3 będą realizowane począwszy od 9 lutego w dniach wskazanych w informacji o sposobie odebrania świadczenia.

Wypłaty na konta osobiste także zostają wznowione.


Поновлення здійснення виплат єдиного соціального внеску громадянам України

Муніципальний центр підтримки сім'ї в Щеціні поновлює виплати одноразової допомоги громадянам України.


Виплата допомоги в касі Центру на вул. Сікорського, 3 буде здійснюватися з 9 лютого в дні, зазначені в інформації про порядок отримання допомоги.

Виплати на особові рахунки також поновлено.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi

2023-01-24 12:07
W dniach 16-17 stycznia pracownicy Ośrodka brali udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki dla pracowników komórek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz pomocy społecznej z całego województwa zachodniopomorskiego. Tematem szkolenia było identyfikowanie i niwelowanie potencjalnych zagrożeń związanych z handlem ludźmi i ich przemytem.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” i był finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. T

W szkoleniu ponadto udział wzięli : przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, przedstawiciele La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Placówka Straży Granicznej w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, a także pracownicy socjalni z OPS województwa zachodniopomorskiego.


Wstrzymanie wypłat jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy

2023-01-23 12:08
Z uwagi na brak nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy konieczne jest tymczasowe wstrzymanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.


Wypłaty zaplanowane w kasie przy ul. Sikorskiego 3 na dzień 24 i 25 stycznia 2023 r. oraz wypłaty na konta osobiste NIE BĘDĄ REALIZOWANE.


Po wprowadzeniu przez rząd odpowiednich zmian w przepisach wypłaty świadczenia zostaną wznowione.


_________________________________________________________________________________________________

Призупинення виплат одноразової допомоги громадянам УкраїниУ зв'язку з відсутністю нової редакції Закону «Про допомогу громадянам України» ми змушені тимчасово призупинити виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих.


Заплановані на 24 та 25 січня 2023 року виплати в касі на вул. Сікорського, 3 та виплати на особисті рахунки ПРОВОДИТИСЬ НЕ БУДУТЬ.


Виплати допомоги будуть відновлені, як тільки урядом будуть внесені відповідні зміни до законодавства.

Program Asystent Rodziny 2022 - Dofinansowanie

2022-12-31 14:19
Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Asystent Rodziny 2022 w kwocie 66 tysięcy złotych.

Celem programu jest pomoc w realizacji codziennych zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w tym również realizacji wsparcia określonego w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Kwota dofinansowania została w całości przeznaczona na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Kwota dodatku wynosiła 3000 zł brutto w formie jednorazowej wypłaty dla 22 asystentów.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa to 66 tysięcy złotych, a wartość całego zadania wraz z kwotą wkładu własnego to 1 054 178 zł.

XIII Kampania Białej Wstążki: "Za mało doskonali"

2022-11-14 11:56

Tradycyjnie na przełomie listopada i grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi Kampanię Białej Wstążki, której głównym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Szczecina na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. W tym roku skupiamy się na mniej oczywistych aspektach, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z przemocą. Będziemy dyskutować na temat trudnych relacji dzieci z rodzicami.

 
 

Inauguracją kampanii będzie debata ekspercka „Za mało doskonali” organizowania wspólnie z partnerami tegorocznej kampanii – Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Pałacem Młodzieży. Debata odbędzie się 25 listopada. Podczas spotkania będziemy dyskutować o rosnących wymaganiach i oczekiwaniach, które powodują ogromny stres wśród młodzieży, który często prowadzi do depresji czy destrukcyjnych zachowań takich jak przemoc czy uzależnienia.

 
 

Podczas dyskusji będziemy zastanawiać się także czy przekładanie swoich ambicji oraz organizowanie zbyt dużej ilości zajęć pozalekcyjnych może mieć destrukcyjny wpływ na dzieci i młodzież.

 
 

W debacie oprócz przedstawicieli MOPR oraz TPD wezmą także udział psychiatrzy oraz przedstawiciele policji.

 
 

Kolejnym elementem tegorocznych działań będą dwa spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla rodziców przygotowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci:

 
 

Pierwsze odbędzie się 28 listopada pod hasłem „Problemy dorosłych, a świat dziecka”. Małgorzata Gola-Chmielewska psycholog, psychoterapeuta poruszy tematy przemocy, depresji, samouszkodzenia. Zastanowimy się jak w obliczu tych trudnych doświadczeń wspierać nasze dziecko. 

 
 

Magdalena Wilk, społeczna rzecznik praw dziecka TPD, pedagog rodzinny poruszy tematy dziecka podczas rozwodu oraz jak należy postępować jako rodzic, aby jak najmniej ucierpiała jego psychika.

 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy: https://www.facebook.com/events/525709269059411/

 

 
 

Drugie spotkanie odbędzie się 29 listopada pod hasłem „Rodzic z charakterem”.

Tamara Olszewska-Watracz psychopedagog, psycholog sportu, trener umiejętności społecznych, pedagog rodzinny oraz Joanna Rysz coach, trener umiejętności społecznych poprowadzą spotkanie, którego głównym celem będzie wspieranie rodziców/opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 
 

Szczegółowe informacje oraz zapisy: https://www.facebook.com/events/670299558031488/

 

Na koniec tegorocznych działań uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego przygotują symulację dwóch rozpraw sądowych przygotowanych pod czujnym okiem Sędziów oraz Kuratorów z Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Uczniowie podczas symulacji wcielają się w rolę oskarżonych, prokuratorów, obrońców oraz świadków. Rozprawa prowadzona jest przez prawdziwego Sędziego.

 
 

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie. Z porad psychologa, terapeuty czy prawnika można skorzystać w dniach od 28 listopada do 6 grudnia w godzinach 16-19. Do punktu można zgłaszać się osobiście, ale istnieje też możliwość przeprowadzenia porad telefonicznie pod numerem 91 48 30 660.

 

 

 

Kampania Białej Wstążki w Szczecinie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.

 

Partnerami tegorocznej Kampanii jest Pałac Młodzieży w Szczecinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny Szczecin, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, Komenda Miejska Policji. 

Patronatem medialnym objęli wydarzenie: portal wszczecinie.pl, Kurier Szczeciński oraz Radio Plus.

Dom dla seniora: Trzy mieszkania do wynajęcia

2022-11-09 10:42

 

 

Nabór wniosków na wynajem mieszkania wspomaganego dla osób starszych w ramach Programu „Dom dla seniora”

 
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób, chętnych do wynajęcia trzech mieszkań wspomaganych w ramach Programu „Dom dla seniora”, które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tych mieszkań.

 
 

Do wynajęcia przeznaczone są mieszkania:

 • nr 3 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45B;
 • nr 13 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45B;
 • nr 2 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23A

 

 

Położenie mieszkań łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniu systemowi  opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.

 

O mieszkanie wspomagane może się ubiegać osoba samotna lub rodzina składająca się maksymalnie z 2 osób.

 
 

Mieszkania przeznacza się dla osób:

 1. które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 2. które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 3. samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 4. nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 5. w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i powiatów ościennych,
 6. przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub powiatów ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego nie związanego z umową partycypacji w kosztach budowy lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 7. których miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego jest nie niższy niż:
UWAGA! Od dnia 21 listopada 2022 obowiązują nowe progi dochodowe:

 • 2001,17 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 2144,11 zł - w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,


 • 2185,04 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 2341,11 zł - w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,

          oraz jest nie wyższy niż :
 

 • 3097,05- – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 4145,28-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.


 • 3381,61 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 4526,15 zł - w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.

.

Spełnianie kryteriów dochodowych badane będzie na dzień złożenia wniosku.

 

W przypadku zmiany progów dochodowych w trakcie trwania naboru zostaną one podane w odrębnym ogłoszeniu. Przyszły najemca musi spełniać kryteria dochodowe obowiązujące na dzień zawarcia umowy najmu.

 1. nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

 

 

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :
 

 1. korzystania z oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 2. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 3. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
  w ramach zainstalowanego w mieszkaniu systemu  opieki domowej.

 

 

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
 

 • czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego ok. 450 zł - 480 zł (według stawki obecnie obowiązującej);
 • zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej – 30,- zł miesięcznie;
 • opłaty z tytułu zużycia mediów (woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie– według indywidualnego zużycia;
 • opłata za gospodarowanie odpadami: 12 zł/osobę (według stawki obecnie obowiązującej).

 

 

Uwaga:

 

Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej  liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

 

 

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 02.12.2022 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:

 

 

„Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla Seniora”.

 

 

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku).

 
 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

 
 

 

Osoby do kontaktu:

 

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Pani Barbara Szczepańska

tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563

 
 

email bszczepanska@mopr.szczecin.pl

 

 

 

Ze strony Szczecińskiego TBS:

Pan Marcin Wajdziak 

tel. 91 430 91 89

e-mail: mwajdziak@stbs.pl

 

 

Załączniki: