Archiwum aktualności


UWAGA! - Zmiana miejsca załatwiania spraw

2010-05-25 08:21


Informujemy, że od dnia 01.06.2010 r. sprawy z zakresu przyznawania usług opiekuńczych, kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia załatwiane będą w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie wg miejsca zamieszkania.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

2010-05-12 12:46
W dniu 30 maja 2010 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizuje imprezę promocyjno-integracyjną w ramach Miejskiego Programu Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego.

Spotkanie przy grillu i poczęstunku, na które serdecznie zapraszamy całe rodziny, odbędzie się w godzinach od 13.00 do 16.00 na terenie ogrodu „Różanka” w Parku Kasprowicza w Szczecinie, a towarzyszyć mu będą występy, gry, konkursy z nagrodami i wspólne zabawy dla najmłodszych. Nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z rodzinnych form opieki zastępczej pn. „Szczęśliwe dzieciństwo”.

Dzień wolny w zamian za 1 maja 2010r.

2010-05-07 10:41
"Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie dzień 4 czerwca br.(piątek) jest  dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Dzień wolny ustalono w zamian za 1 maja 2010r., który przypadał w sobotę
."

I Turniej Szachowy Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2010-05-06 09:24
W dniu 29. kwietnia 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemii Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie odbył się I Turniej Szachowy Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych

2010-04-26 10:15
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych
i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże
i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

2010-02-22 14:06
W dniach 22-28 lutego 2010r. obchodzony jest „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w prokuraturach okręgowych w województwie zachodniopomorskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie włączając się w obchody „Tygodnia Ofiarom Przestępstw” udziela porad z zakresu pomocy społecznej, interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy domowej.

Dyżury w Prokuraturze pełnią pracownicy socjalni i terapeuci MOPR.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

2010-01-12 12:12
Pracownicy MOPR w Szczecinie czynnie włączyli się do XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwestowały również dzieci i członkowie rodzin pracowników MOPR.

31 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie pracuje

2009-12-24 08:21
Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 31 grudnia br. (czwartek)  jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

„Koalicja podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu

2009-12-22 13:22
 „Koalicja podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu i przemocy drogą do doskonalenia oferty pomocowej skierowanej do dzieci i rodzin objętych działaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

Pod tą nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin zrealizował cykl 4 wyjazdowych spotkań warsztatowych.

Działalność punktów konsultacyjnych w grudniu 2009r.

2009-12-03 15:24
DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „MAM RODZINĘ”
W GRUDNIU 2009 R.: