Archiwum aktualności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uruchomił Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Sprzęt można wypożyczyć w każdy poniedziałek, środę i piątek.

2009-07-24 12:13
Jest to pierwsza i jedyna nieodpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Szczecinie. Korzystać z niej mogą zarówno osoby okresowo niepełnosprawne, jak i wszyscy mieszkańcy Szczecina. Wypożyczalnia narzuca jednak pewne ograniczenia. Jedno czasowe i drugie, w formie kaucji. Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczyć można maksymalnie na pół roku. Konieczna jest przy tym wpłata kaucji, w wysokości 30% wartości sprzętu. Pieniądze te, po pół rocznym okresie użytkowania, w całości zostaną zwrócone, o ile wypożyczony sprzęt zwrócony zostanie w stanie dobrym. Pani Katarzyna Falbogowska, Zastępca Dyrektora MOPR w Szczecinie, zaznacza, iż ewentualne potrącenia z kaucji przeznaczone zostaną na konserwację sprzętu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie zarabia na Wypożyczalni, jednak w razie uszkodzeń sprzętu, pieniądze te zabezpieczały będą ich odnowienie.

Jarmark Jakubowy w Szczecinie

2009-07-24 11:58

Święty Jakub od ponad 800 lat jest patronem szczecińskiej katedry, która z każdym rokiem staje się coraz mocniej tętniącym życiem ośrodkiem Szczecina, działającym w wymiarze duchowym, społecznym, kulturalnym oraz historycznym i turystycznym.
Podczas Jarmarku pracownicy socjalni,  będą pełnić dyżur przy stoisku, gdzie będą udzielać informacji na temat form pomocy udzielanych przez MOPR w Szczecinie.

Pierwsze koty za płoty...

2009-07-17 12:33
W Dziale Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie niedawno zakończył się cykl ośmiu spotkań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 10-13 lat pochodzących z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z istnieniem w rodzinie problemu alkoholowego, zjawisk przemocy. Programem zostały objęte dzieci uczestniczące w zajęciach placówek wsparcia dziennego i pochodzące
z rodzin będących „pod opieką” ww. Działu.

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

2009-07-06 13:43
Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. J Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.
Opiekunem/kuratorem może być:

Otwarcie Pogotowia Rodzinnego

2009-07-02 09:57
Serce i dom dla maluchów pozbawionych opieki rodziców

W dniu 30 czerwca 2009 r. nastąpiło oficjalne otwarcie w naszym mieście kolejnego Pogotowia Rodzinnego.

30 maj 2009 roku – X Festyn Parafialny – Integracja na osiedlu

2009-05-29 14:15
W sobotę 30 maja 2009 roku na osiedlu Somosierry w godzinach od 12 do 21, przy Parafii Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie, ul. Ks. Popiełuszki, odbędzie się festyn .

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego 29- 30 maja 2009 roku

2009-05-28 14:13
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29 – 30 maja w ramach ROKU RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO odbędą się na terenie miasta Szczecina imprezy poświęcone promocji Rodzicielstwa Zastępczego.

Debata "Rzecz o ekonomii społecznej- czyli jak pomagać sobie i innym"

2009-05-25 13:27
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, serdecznie zaprasza w niedzielę, 31 maja 2009, godz. 13.00, na debatę „Rzecz o ekonomii społecznej – czyli jak pomagać sobie i innym”, miejsce: sala sesyjna Rady Miasta Szczecina.

W ramach projektu „Zachodniopomorskiego Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej” organizowane są również, następujące działania:
- I targi – spotkania z ekonomią społeczną podczas Spotkań Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” (31 maja 2009);
- doradztwo indywidualne z zakresu – pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym EFS i PO KL) m. in. na inicjatywy z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, ekonomii społecznej j, zakładania podmiotów ekonomii społecznej itp. godz. 10.00-15.00 podczas targów - zapisy pod e-mailem biuro@spolecznaekonomia.org.pl lub bezpośrednio podczas targów;
- doradztwo grupowe z Kubą Wygnańskim – jednym z najważniejszych ekspertów z zakresu ekonomii społecznej godz. 10.00-12.30 podczas targów - zapisy pod e-mailem biuro@spolecznaekonomia.org.pl lub bezpośrednio podczas targów;
- szkolenie z zakresu ekonomii społecznej pt ES możliwości i zagrożenia w gospodarce rynkowej prowadzone przez Kubę Wygnańskiego (30 maja br., sobota, godzina 12.00 do 18.00) zapisy pod adresem biuro@spolecznaekonomia.org.pl z szkolenie odbędzie się w siedzibie biura projektu –Szczecin J. Kilińskiego 3,. Liczba miejsc ograniczona.

Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.spolecznaekonomia.org.pl

Konkurs z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Szczecinie

2009-05-04 13:50
KONKURS z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30.05.2009r. zorganizowanego w Szczecinie przez Fundację "MAM DOM"


Fundacja "MAM DOM" zaprasza wszystkie dzieci i młodzież przebywające w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz placówkach rodzinnych na terenie Szczecina do wzięcia udziału w konkursie o temacie:

"Najważniejsze w moim życiu"


Przewidziane są 2 kategorie:
  1. dzieci do lat 13 – praca plastyczna w dowolnej technice (kredka, pastele, farby itp.),
  2. dzieci powyżej 13 roku życia - praca literacka, również w dowolnej formie (wiersz, opowiadanie itp.).


Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica zastępczego.
Prace należy przesłać lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji "MAM DOM" w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 78 do dnia 26.05.2009r.
Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja 2009r. w Domu Kultury "Słowianin", o godz. 11.
Informacje o konkursie oraz jego Regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.mamdom.org i w siedzibie Fundacji "MAM DOM".
Nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski Urząd Miasta Szczecin Fundacja "MAM DOM"

Projekt dla niepełnosprawnych szczecinian. Dzięki zajęciom wrócą do społeczeństwa

2009-04-28 10:47
W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego prowadzone są bezpłatne zajęcia. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, które nie są podopiecznymi placówki, dzięki terapii i najróżniejszym zajęciom, będą mogły wrócić do społeczeństwa.