Archiwum aktualności


Posiłki dla osób starszych

2009-04-24 09:35
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku pierwsza grupa osób korzystających z usług opiekuńczych na terenie Szczecina bedzie miała dostarczane do domu gorące obiady. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie chce zapewnić catering swoim starszym, schorowanym podopiecznym.

Szczecińskie Centrum Świadczeń - zmiany od 1 maja 2009 roku

2009-04-16 09:41
Szczecińskie Centrum Świadczeń – zmiany od 1 maja 2009 roku
 
Informujemy, że od dnia 1 maja 2009 roku, rozpocznie działalność Szczecińskie Centrum Świadczeń. Zmieni się między innymi miejsce składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz numery kont bankowych. Siedziba SCŚ mieścić się będzie w Szczecinie przy ul. Kadłubka 12.
Centrum będzie wykonywać zadania dotychczas realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, a także realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie dodatków mieszkaniowych.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego składać będzie można w dwóch Biurach Obsługi Interesanta:
  • przy ul. Kadłubka 12( dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta)
  • przy ul. Krzemiennej 42B( dla mieszkańców prawobrzeżnej części miasta).
Obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach:
  • w poniedziałki od 9.00 do 17.00,
  • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
Jednocześnie informujemy, że dla osób otrzymujących, bądź ubiegających się o świadczenia rodzinne lub alimentacyjne nie zachodzą żadne zmiany organizacyjne.
 
Szczegółowych informacji uzyskać można pod następującymi numerami telefonów:
 
- w sprawie dodatków mieszkaniowych:
 
091 442-71-51
091 442-71-52
091 442-71-53

23 - 27.02.2009 r. - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

2009-02-20 15:06
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie włącza się do akcji organizowanej przez Prokuraturę Rejonową Szczecin - Śródmieście w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W dniach 23 - 27.02.2009 r. prokuratorzy i asesorzy Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście będą pełnić dyżury w siedzibie prokuratury przy ul. Wawrzyniaka 14, od godz. 7.30 do godz. 18.00, udzielając porad prawnych. Dodatkowo przez 2 dni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będą udzielać wsparcia i porad na rzecz ofiar przestępstw.

Dyżury pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano w dniach :
  • 23.02.2009 r. w godz. od 12 do 15
  • 26.02.2009 r. w godz. od 13 do 15

Zmiana siedziby Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

2009-01-21 09:58
Informujemy, że z dniem 21 stycznia 2009 r. siedziba Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, została przeniesiona z ul. Sikorskiego 3 na ul. Abramowskiego 19.

Zmiana siedziby Działu Dodatków Mieszkaniowych

2009-01-14 14:51
Informujemy, że z dniem 15 stycznia 2009 r. siedziba Działu Dodatków Mieszkaniowych, została przeniesiona z ul. Mickiewicza 69a na ul. Kadłubka 12.

Otwarcie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2008-08-22 15:02
Informujemy, że z dniem 1 września 2008 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul.Sikorskiego 3, rozpoczął swoją działalność całodobowy punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców miasta Szczecina.
W punkcie tym dyżury pełnią pracownicy MOPR, służąc wsparciem w sytuacjach wymagających interwencji socjalnej. Specjaliści udzielają  informacji i porad między innymi w zakresie wykluczenia społecznego, uzaleźnień, przemocy w rodzinie, problematyki " handlu ludzmi".
Ponadto do dyspozycji mieszkańców naszego miasta uruchomiony został  "Interwencyjny telefon Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie" o numerze 9289.

Miejski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego

2008-01-14 10:45
Taki apel i zaproszenie w ramach „Miejski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego" wystosowano do mieszkańców Szczecina, którym los dzieci pozbawionych opieki nie jest obojętny. Akcja trwa od lutego 2007 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka. „Miejski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego” ma na celu przybliżenie mieszkańcom problematyki związanej z opieką zastępczą, promowanie rodzinnych form zastępczych i pozyskanie kandydatów do ich prowadzenia.