Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Archiwum aktualności > Otwarcie mieszkania chronionego dla osób starszych
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarcie mieszkania chronionego dla osób starszych

2014-06-03 13:15
Mieszkanie chronione dla osób starszych powstało dzięki współpracy trzech instytucji - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Stowarzyszenia Budownictwa Społecznego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Mieszkanie jest w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie na mocy umowy użyczenia z Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Znajdzie się w nim miejsce dla sześciu starszych osób, które wymagają opieki przez 24 godziny na dobę. Jest to 4 pokojowe mieszkanie, z dwiema łazienkami oraz kuchnią. Jego łączna powierzchnia to: 110,72 m2 .
STBS wyremontował lokal za kwotę ok. 40 tys. zł - ze środków przeznaczonych przez ZBiLK. MOPR wyposażył mieszkanie we wszystkie potrzebne sprzęty - szafy, meble wypoczynkowe, stół z krzesłami, telewizor itd. W mieszkaniu znajdują się także cztery specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne oraz wózek inwalidzki i chodzik. Koszt wyposażenia ok. 25 tys. zł.

Jest to pierwsze z tego typu mieszkań w Szczecinie. Jeśli ta forma pomocy się sprawdzi, na mocy umów użyczenia pomiędzy MOPR i ZBiLK lub STBS mogą powstać kolejne mieszkania.

Lokal jest pozbawiony barier architektonicznych i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się na parterze budynku.

Warunki przyjęcia:


Mieszkanie przeznacza się dla osób w podeszłym wieku które spełniają następujące kryteria:
  • mają ukończony 67 rok życia,
  • są osobami samotnymi lub pozbawionymi wsparcia rodziny przez co rozumie się osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i nie posiadają wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób,
  • prowadzą samodzielnie jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwa domowe; w przypadku gospodarstw dwuosobowych, obydwie osoby muszą mieć ukończone 67 rok życia,
  • wymagają całodobowej opieki- zaświadczenie od lekarza,
  • posiadają tytuł prawny do lokalu komunalnego będącego w zasobach Gminy Miasta Szczecin, który uwolnią w całości po 30 dniach od dnia otrzymania decyzji przyznającej prawo pobytu w mieszkaniu i przekażą do dyspozycji Gminy - Miasta Szczecin,
  • nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego
  • posiadają własne świadczenia w postaci renty lub emerytury (dochód netto nie niższy niż 900 zł),
  • nie posiadają zaległości z tytułu opłat czynszowych i wszelkich innych związanych z utrzymaniem lokalu.


Procedura przyjęcia i koszty pobytu:


Przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu jak i pozbawienie prawa pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej, której integralnym załącznikiem jest regulamin mieszkania chronionego. Przed wydaniem decyzji administracyjnej pracownik socjalny Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o skierowanie do mieszkania przeprowadza wywiad środowiskowy oraz dokonuje uzgodnień (na podst. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych).

Każda z osób od momentu otrzymania decyzji kierującej do pobytu w mieszkaniu ma 30 dni na podjęcie decyzji o pozostaniu w mieszkaniu bądź powrocie do poprzedniego miejsca zamieszkania. W tym czasie za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby będą ponosić tylko koszty usług opiekuńczych i wyżywienia. Po podjęciu przez lokatora ostatecznej decyzji będzie on zobowiązany do ponoszenia opłat kosztów: zaliczek dla STBS, zużytych mediów, posiłków, środków czystości, usług opiekuńczych, których koszty łącznie nie przekroczą 1200 zł.


Usługi opiekuńcze


W mieszkaniu chronionym dla osób starszych zapewniona będzie całodobowa opieka w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Wszyscy przyszli mieszkańcy korzystają już z usług opiekuńczych. Sumowanie godzin świadczonych usług w jednym miejscu pozwoli na zabezpieczenie całodobowej opieki. Przy uwzględnieniu, w ciągu dnia - dwie opiekunki, w nocy - jedna opiekunka.

Otwarcie mieszkania


W otwarciu mieszkania wzięli udział: Prezydent Piotr Krzystek, Zastępca Prezydenta Krzystof Soska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor ZBiLK p. Marcin Posadzy, Zastępca Dyrektora ZBiLK Sylwia Rogulska, Prezes STBS p. Grażyna Szotkowska.

Zdjęcia

Powiększ zdjęcie - dwa łóżka regulowane elektrycznie w dużym pokoju. Obok wózek inwalidzki.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Maciej Homis
Ostatnia aktualizacja: 06-10-2014 12:08