Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Formy pomocy i procedury
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Formy pomocy i procedury

Formy pomocy i procedury:
Pomoc środowiskowa i instytucjonalna - świadczenia pieniężne:
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego
Pomoc na usamodzielnienie
Integracja uchodźców

Pomoc środowiskowa i instytucjonalna - świadczenia niepieniężne:
Praca socjalna
Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Sprawienie pogrzebu
Poradnictwo specjalistyczne
Pomoc w formie schronienia
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności
Pomoc w formie gorącego posiłku
Przyznanie usług opiekuńczych
Przyznanie usług świadczonych w ośrodkach wsparcia
Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych
Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym
Skierowanie do domu pomocy społecznej
Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie ze Środków PFRON:
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier technicznych
Likwidacja barier w komunikowaniu się
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych
Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
Koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - świadczenie usług transportowych:
Świadczenie usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego:
Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego

Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Ewa Parchimowicz
Ostatnia aktualizacja: 02-04-2013 08:02