Pomoc w formie schronienia

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
  1. Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

Forma załatwienia Wydanie skierowania do tymczasowego miejsca noclegowego.

Przewidywany termin załatwienia
Niezwłocznie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt. 3, Art. 48 ust. 1, 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

Uwagi
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona
Udzielenie schronienia następuje poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego w schroniskach.

Pomocy udziela
  1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul.Jagiellońska 62 A, 70-383 Szczecin, tel. 91 48-07-020/021, fax 91 48 07 023, e-mail: apodlaszczak@mopr.szczecin.pl
  2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, nr tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: solenkowicz@mopr.szczecin.pl
  3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, nr tel. 91 46-46-160, fax 91- 46-46-161, e-mail: ktruszczynska@mopr.szczecin.pl
  4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, tel. 91 46-68-046, fax 91 46-68-045, e-mail: mjaroszewska@mopr.szczecin.pl
  5. Dział Pomocy Osobom Bezdomnym adres: Jana Kazimierza 20, 71-620 Szczecin, tel. 91 48 75 771 amysliwiec@mopr.szczecin.pl

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.