Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - świadczenie usług transportowych: