Dział Instytucji Pomocy Społecznej

Biuro Obsługi Klienta

91 44 26 610
fax
91 44 26 611
Królowej Jadwigi 45c/U2
Łosiewska Monika Podinspektor BOI
Urbańska
Małgorzata
p. o. Kierownika Działu Instytucji Pomocy Społecznej
91 44 26 623 Królowej Jadwigi 45c/U2 U4
Sekcja I ds. Domów Pomocy Społecznej

Królowej Jadwigi 45c/U2
Grygorcewicz Agnieszka Kierownik Sekcji I 91 44 26 627
Ambroziak-Sidor Olga Referent - realizacja 91 81 92 154
Brzózka Angelika Pracownik socjalny 91 44 26 613
Cegła Zofia Pracownik socjalny 91 44 26 613
Grodzka Dorota Pracownik socjalny 91 44 26 618
Malicka Anna Starszy pracownik socjalny; realizacja 91 44 26 620
Matuszewska Olga Starszy pracownik socjalny 91 44 26 622 U3
Raszewska-Marciocha Agnieszka Starszy pracownik socjalny 91 44 26 622
Stępień Robert Pracownik socjalny 91 44 26 618
Zielińska Paulina Pracownik socjalny 91 44 26 622 U3

Sekcja II ds. Domów Pomocy Społecznej

Królowej Jadwigi 45c/U2
Piotrowska Monika p.o. Kierownik Sekcji II 91 44 26 624
Bertman Tomasz Pracownik socjalny 91 44 26 628 B/U3
Jańczak-Iwańska Karolina Pracownik socjalny 91 44 26 628
Krajcarz Magdalena Pracownik socjalny 91 44 26 617 B/U3
Kurpisz Patrycja Pracownik socjalny 91 44 26 628
Makowska Anna Specjalista pracy socjalnej - realizacja 91 81 92 153
Śliwczyńska Klaudia Pracownik socjalny 91 44 26 617
Wasielewska Magdalena Starszy pracownik socjalny 91 44 26 628 B/U3
Wojakowska Monika Pracownik socjalny - realizacja 91 81 92 154

Sekcja III ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za pobyt w DPS

Królowej Jadwigi 45c/U2
Chmura Marta Pracownik sAocjalny 91 44 26 613 U1
Ginett Katarzyna Pracownik socjalny 91 44 26 613 U1
Uchnast Teresa Referent; realizacja
Wieczorek Anna Starszy pracownik socjalny 91 44 26 613 U1
Żukowska Kamila Podinspektor; realizacja 91 81 92 155 B/U2

Sekcja IV ds. Alimentacji i Odplatności Rodzin za pobyt w DPS

Królowej Jadwigi 45c/U2
Kotuch Marta Kierownik Sekcji IV 91 44 26 625
Bieńkuńska Alicja Pracownik socjalny 91 44 25 615
Kupis Anna Pracownik socjalny 91 44 26 614 U1
Sobczak Monika Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 615 U1
Wąsikowska Anna Referent; realizacja 91 81 92 156
Sekcja V ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych Królowej Jadwigi 45c/U2
Gregorczyk Anna Kierownik Sekcji V
Wojtko Dariusz Starszy pracownik socjalny