Dział Pieczy Zastępczej

Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr tel/fax
91 42 11 709
Siedziba Nr pok.
Porzezińska Bogusława Kierownik Działu Pieczy Zastępczej 91 42 43 050 w.34 Sławomira 10

Sekcja Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

91 42 26 763

Sławomira 10

Wrona Monika Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastepczej 91 42 40 035 w.26 Sławomira 10 3
Bagińska - Pilip Aneta Pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 42 26 763 w.31 Sławomira 10 7
Wiśniowska Żaneta Referent - realizacja świadczeń 91 42 26 763 w.32 Sławomira 10 7
Krupa Michał Starszy pracownik socjalny ds. usamodzielnień 91 42 11 708 w.21 Sławomira 10 5
Putiatycka Justyna Podinspektor - realizacja świadczeń 91 42 43 041 w.30 Sławomira 10 7
Sasyn Bożena Specjalista pracy socjalnej ds. usamodzielnień 91 42 11 708 w.21 Sławomira 10 5
Scherbarth Grażyna Specjalista - realizacja świadczeń 91 42 40 036 w.23 Sławomira 10 4
Rowińska Laura Inspektor - realizacja świadczeń 91 42 26 763 w.32 Sławomira 10 7

Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Sprawozdawczości

91 42 26 760

Sławomira 10
Połomska Beata Kierownik Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Sprawozdawczości 91 42 40 035 w.27
Sławomira 10 3
Buczek Agnieszka Podinspektor - realizacja świadczeń 91 42 26 763 w.31 Sławomira 10 7
Budziszewska Jolanta Specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 42 40 036 w.20 Sławomira 10 4
Izdepska Magdalena Starszy pracownik socjalny ds. usamodzielnień 91 42 11 708 w.22 Sławomira 10 5
Kud Katarzyna Starszy specjalista - skierowania do placówek 91 42 40 036 w.24
Sławomira 10 4
Neider Maria Pracownik socjalny - Biuro Obsługi 91 42 26 760 w.28 Slawomira 10 BOI
Pihan Renata Specjalista 91 42 26 763 w.33 Sławomira 10 7
Sajdowska Katarzyna Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 42 40 036 w.23 Sławomira 10 4
Szmajda Agata Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 42 11 708 w.22 Slawomira 10 5

Sekcja ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej

tel/fax
91 421 04 43

Słowackiego 13
Gierszewska Agnieszka Kierownik Sekcji ds.Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej
91 42 27 027 Słowackiego 13 4
Zespół ds. niezawodnych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Śródmieście
Guziejewska Małgorzata Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Karolonek-Orepuk Joanna Starszy pracownik socjalny; pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rejonu Śródmieście 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Kordas-Korszeń Malwina Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Marciszewska Daria Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Wysokińska Ewelina Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Zespół ds. niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Północ
Freza Marzena Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 565 Słowackiego 13 7
Hincyngier Iwona Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 565 Słowackiego 13 7
Kujawa Aneta Specjalista Pracy Socjalnej; pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rejonu Północ 91 42 25 565 Słowackiego 13 7
Sawa Agnieszka Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 565 Słowackiego 13 7
Szperka Magdalena Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 565 Słowackiego 13 7
Zespół ds. niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Zachód
Bernard Magdalena Specjalista pracy z rodziną; pracownik organizatora pieczy zastępczej dla rejonu Zachód 91 42 25 955 Słowackiego 13 6
Gołębiewska Justyna Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 6
Jedyńska Ewa Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 6
Tarnowska Kamila Pedagog 91 42 25 955 Słowackiego 13 6
Zespół ds. niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Prawobrzeże
Cieplińska Wioleta Specjalista Pracy Socjalnej, pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rejonu Prawobrzeże 91 42 10 205 Słowackiego 13 8
Gołębowska Marta Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 10 205 Słowackiego 13
8
Jurczak Ewa Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 10 205 Słowackiego 13 8
Urban Dorota Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 10 205 Słowackiego 13 8

Sekcja ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej i Wsparcia Specjalistycznego

tel/fax
91 421 04 43

Słowackiego 13
Olszewska Małgorzata Kierownik Sekcji ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej i Wsparcia Specjalistycznego
91 42 27 027

Słowackiego 13 4
Zespół ds. zawodowej pieczy zastępczej
Brodzińska Magdalena Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 27 027 Słowackiego 13 2
Czaplińska Aleksandra Koordynator rodzinnej pieczy zastęczej 91 42 27 027 Słowackiego 13 2
Kocyk Małgorzata Starszy Terapeuta, pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastepczej dla rodzin zastępczych zawodowo 91 42 27 027 Słowackiego 13 2
Paradowska Katarzyna Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 27 027 Słowackiego 13 2
Pieścik Aleksandra Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Słowackiego 13
Rogowska Małgorzata Specjalista pracy z rodziną; pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzinnych domów dziecka 91 42 27 027 Słowackiego 13 2
Zespół ds. wsparcia specjalistycznego
Kamińska Konwicka Agnieszka Psycholog 91 42 11 221 Słowackiego 13 1

Szabat

Paulina

Psycholog

91 42 11 221

Słowackiego 13

1
Selerska Dominika Psycholog 91 42 11 221 Słowackiego 13 1
Zygmunt Renata Terapeuta 91 42 11 221 Słowackiego 13 1
Rypina Magdalena Psycholog 91 42 11 221 Slowackiego 13 1