Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
ul. Abramowskiego 19,
71-104 Szczecin

Kierownik: Krzysztof Parchimowicz
tel/fax 091 46-46-152

Przyjmuje interesantów:

Poniedziałek: 07.30 - 15.30
Wtorek: 10.00 - 14.00
Środa: 10.00 - 14.00
Czwartek: 10.00 - 14.00
Piątek: Interesanci nie są obsługiwani

SEKCJA Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych
al. Strzałowska 9,
71-730 Szczecin

Kierownik: Dariusz Bodnar
tel. 091 42-43-555

Dyspozytor: Zdzisław Ziętek
tel. 697 066 240


Obszar działania Działu: cały Szczecin.

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art 35a ustawy).

Indywidualnym osobom niepełnosprawnym, zależnie od rodzaju niepełnosprawności, możemy udzielić następującej pomocy:
  • dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
  • dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Podstawowe zadania:
  • umożliwianie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych poprzez dofinansowanie do uczestnictwa,
  • dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (wyłącznie poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych),
  • transport osób niepełnosprawnych,
  • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.