Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Działania asystenta rodziny w projekcie systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Unia Europejska

Zobacz również

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Działania asystenta rodziny w projekcie systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Asystentura jest jednym z głównych działań projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" mającego na celu aktywizację społeczno - zawodową osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W roku 2014 zostało podpisanych 50 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W ramach projektu osoby te zostały objęte wsparciem asystenta rodziny, mają również możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych, konsultacji ze specjalistą ds. rynku pracy, wyjazdów socjoterapeutycznych oraz szkoleń zawodowych. W ramach projektu na rzecz klientów pracę wykonuje 5 asystentów. Każdy asystent sprawuję opiekę nad 10 rodzinami.


Głównym zadaniem asystentury jest wspieranie rodzin mających niskie umiejętności wychowawcze oraz zmiana poczucia wpływu na własne życie uczestnika i jego rodziny. Asystent poprzez wsparcie i motywację do działania oraz pracę z rodziną wdraża prawidłowe postawy życiowe. Do zadań asystenta należą: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, nauka zarządzania budżetem
i prowadzenia gospodarstwa domowego. Asystent poprzez swoje działania sprawia, że uczestnik zaczyna postrzegać siebie jako lepszego rodzica, opiekuna, człowieka. Efektem udziału uczestnika w programie jest poprawa funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz aktywizacja zawodowa i poprawa pozycji na rynku pracy.
Asystent to "dobra dusza, przyjaciel" rodziny. Osoba, do której można się zgłosić
z każdym problemem, a nigdy nie odmówi wsparcia.


Projekt "Aktywna integracja w Szczecinie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Ewa Parchimowicz
Ostatnia aktualizacja: 25-04-2014 15:25