Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Praca
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca

MIEJSKI OŚRODK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
POSZUKUJE OSOBY DO PRACY

NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Specjalistycznym Zespole ds. Pomocy Osób Starszych

Miejsce pracy: Szczecin - PrawobrzeżeGłówne obowiązki:

 1. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia.
 2. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, na właściwe formy pomocy,
 3. Kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej , a co za tym idzie zaplanowania właściwej formy pomocy.


Umiejętności:

 1. Wrażliwość, empatia,
 2. Odporność emocjonalna,
 3. Umiejętność nawiązania kontaktu z osobą starszą.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi.


Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 2. Pełen pakiet świadczeń socjalnych.
 3. Ponadto pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje:
  - wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł brutto
  - dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych raz na dwa lata po przepracowaniu nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat,
  - ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę i konserwację odzieży roboczej w wysokości 840 złotych rocznie.
 4. Darmowe przejazdy komunikacją miejską w Szczecinie lub karta paliwowa.
Wymagania kwalifikacyjne:
Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

 1. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
 2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
 3. dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
 4. ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
 5. ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
 6. ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
 7. rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 8. ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w formie:

 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
 • w wersji elektronicznej na e-mail: adziadosz@mopr.szczecin.pl, tszunke@mopr.szczecin.pl,
Telefon: 91 48 57 545, 91 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Informujemy, że Administratorem danych jest MOPR Szczecin z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.pl zakładka ochrona danych osobowych.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Maciej Homis
Ostatnia aktualizacja: 15-10-2018 13:22