Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Praca

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca

MIEJSKI OŚRODK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
POSZUKUJE OSOBY DO PRACY


NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO


Miejsce pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
 1. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.
 2. Kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej , a co za tym idzie zaplanowania właściwej formy pomocy,
 3. Ustalenie wraz z osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych lub jej rodziną zakresu indywidualnej karty usług, które będą wykonywane przez firmę świadczącą usługi opiekuńcze

Umiejętności:
 1. Wrażliwość, empatia,
 2. Odporność emocjonalna,
 3. Umiejętność nawiązania kontaktu z osobą starszą.

Oferujemy:
 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 2. Pełen pakiet świadczeń socjalnych.
 3. Ponadto pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje:
  • wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł brutto
  • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych raz na dwa lata po przepracowaniu nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat,
 4. ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę i konserwację odzieży roboczej w wysokości 840 złotych rocznie.
 5. Bilet miesięczny lub równowartość w karcie paliwowej.

Wymagania kwalifikacyjne:
Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:
 1. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
 2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
 3. dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
 4. ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
 5. ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
 6. ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
 7. rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 8. ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.


Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w formie:
Telefon: 91 48 57 545, 91 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Ewelina Górna
Ostatnia aktualizacja: 13-02-2018 13:21