Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Samodzielna Sekcja ds. Kontroli
Unia Europejska

Zobacz również

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielna Sekcja ds. Kontroli

Samodzielna Sekcja ds. Kontroli
ul. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Kierownik: Grażyna Pułtorak
mail: gpultorak@mopr.szczecin.pl
tel. 91 48 57 552
Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.

Do zadań Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli należy:

1) przeprowadzanie zewnętrznych kontroli w szczególności z zakresu i poziomu usług świadczonych w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii zajęciowej,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w podmiotach zewnętrznych realizujących te zadania,
3) przeprowadzanie kontroli w placówkach wsparcia dziennego, rodzinach zastępczych, u prowadzących rodzinne domy dziecka oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczychw zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4) przygotowywanie rocznych projektów planów kontroli,,
5) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,
6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Ewa Parchimowicz
Ostatnia aktualizacja: 19-10-2018 14:36