Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > O projekcie
Unia Europejska

Zobacz również

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

O projekcie

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie


Projekt pn. "Aktywna Integracja w Szczecinie" jest programem aktywizującym osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji oraz pracy socjalnej wśród 513 podopiecznych MOPR zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych lub przebywania w pieczy zastępczej.

Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 15-64 lat, które podzielone zostały na 4 grupy:
1. osoby przebywające w pieczy zastępczej,
2. rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych,
3. osoby dotknięte ubóstwem,
4. osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby zostaną objęte indywidualną ścieżką reintegracji obejmującą pracę socjalną oraz dopasowany do potrzeb zestaw instrumentów aktywnej integracji (m. in. poprzez wyjazdy socjoterapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, wsparcie asystentów rodzin, udział w Klubie Integracji Społecznej).

Efektem działań będzie zarówno zwiększenie kompetencji społecznych u wszystkich uczestników, jak i nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Wartość projektu wynosi 4 991 287,46 zł, dofinansowanie z UE 4 242 037,46 zł.

Projekt "Aktywna integracja w Szczecinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Harmonogram wsparcia Uczestników Projektu "Aktywna Integracja w Szczecinie"

GRUPA I. Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat - rok 2017

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Warsztaty, konsultacje indywidualne z zakresu rozwoju kompetencji społecznych 2 stycznia 2017r. - 30 wrzesień 2017r.
(wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie - w przykadku konsultacji w godziznach od 7:30 do 15:30).

Warsztaty realizoane w soboty - 14.01.17r.,
04.02.17r.,
04.03.17r.,
01.04.17r.,
06.05.17r.,
03.06.17r.,
09.09.17r. w godzinach od 14:30 do 19:30.

21.01.17r.,
25.02.17r.,
11.03.17r.
08.04.17r.,
13.05.17r.,
10.06.17r.,
16.09.17r. w godzinach od 10:00 do 15:00
pomieszczenia MOPR przy ul. Jana Pawła II 42; warsztaty organizowane w terenie
2 Wyjazd socjoterapeutyczny nr 1 19-21.02.2017r.: od 17:00 do 20:00 19.02.17r.; 20.02.17r. w godzinych od 8.00 do 20.00; 21.02.17r. w godzinach od 08:00 do 16:00. Ośrodek Wypoczynkowy WRZOS w Łukęcinie
3 Indywidualne i grupowe zajęcia kompensacyjne 1 marzec - 31 maja 2017r.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00, w soboty od 10:00 do 14:00 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie). OMNIA Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie oraz Zespół Szkół nr. 1 Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie
4 Wyjazd socjoterapeutyczny nr 2 gr. I - 31.07 - 07.08.2017r.; od godziny 14:00 do 20:00 (31.07.17r.), od godziny 8:00 do 20:00 (01.08.17r.-06.08.2017r.), od 08:00 do 13:00 (07.08.17r.); gr. II - 09.08 - 16.08.2017r.: od godziny 14:00 do 20:00 (09.08.17r.), od godziny 08:00 do 20:00 (02.08.17r.-05.08.17r.), od 08:00 do 13:00 (07.08.17r.). Ośrodek Wczasowy BIELIK w Wisełce
5 Praca socjalna 1 grudzień 2016r. - 30 wrzesień 2017r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie). Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

GRUPA I. Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat - rok 2018

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 1 21-28.01.2018r. 21.01.18 r.: w godzinach 10:00- 20:00, 22-27.01.18 r. od 08:00 do 20:00, 28.01.18r. od 08:00 do 15:00 Hotel "Karkonosze", Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 33
2 Indywidualne i grupowe zajęcia kompensacyjne 1 marzec - 31 maj 2018r.: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00, w soboty od 10:00 do 14:00 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie). OMNIA Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie oraz ul. Struga 27, Szkoła Języków Obcych
3 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 2 18-20.05.2018r. 18.0518r.: Od godz. 17:00 do 20:00; od godz. 08:00 do 20:00 19.05.2018r.; od 08:00 do 16:00 20.05.18r. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "MIRA-MAR" ul. Leśników 1, Pogorzelica
4 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 3 30.06-07.07.2018r.: od 10:00 do 20:00 (30.06.18r.); od 08:00 do 20:00 (01-06.07.18r.); od godz. 08:00 do 16:00. Ośrodek Wypoczynkowy Międzycechowy, Międzywodzie ul. Spokojna 1
5 Praca socjalna 1 styczeń- 31 lipiec 2018r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie) Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

GRUPA I. Osoby opuszczające piecze zastepczą w wieku 18-25 lat - rok 2018

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 1 21-28.01.2018r.: 21.01.18r. od 09:00-20:00; 22-27.01.18r. Od 08:00 do 20:00; 28.01.18r. Od 08:00 do 16:00. Hotel "Karkonosze", Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 33
2 Indywidualne i grupowe zajęcia kompensacyjne 1 marzec - 31 maja 2017r.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00, w soboty od 10:00 do 14:00 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie). OMNIA Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie oraz ul. Struga 27, Szkoła Języków Obcych
3 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 2 18-20.05.2018r.: 18.05.18r. od 17:00 do 20:00; 19.05.18r. od 08:00 do 20:00; 20.05.18r. od 08:00 do 16:00. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "MIRA-MAR" ul. Leśników 1, Pogorzelica
4 Kurs prawa jazdy kat. B 4 kwiecień-30 czerwiec 2018r., badania lekarsie 04-11.04.18 r.; Szkolenie teoratyczne: 11.04.18 r. od 16:00 do 19:00; 12.04.18r. od 16:00 do 21:00; 13.04.18r. od godz. 16:00 do 20:00; 15.04.18r. od godz. 10:00 do 15:00; 16-17.04.18r.; 20.04.18r. od godz. 16:00 do 21:00. Zajęcia praktycznej nauki jazdy ustalane z Uczestnikami indywidualnie od 21.04.18r. do 30.06.18r. LIGA OBRONY KRAJU OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW, ul. Św. Wojciecha 12; 70-001 Szczecin
5 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 3 30.06-07.07.2018r.: od 10:00 do 20:00 (30.06.18r.); od 08:00 do 20:00 (01-06.07.18r.); od godz. 08:00 do 16:00. Ośrodek Wypoczynkowy Międzycechowy, Międzywodzie ul. Spokojna 1
6 Praca socjalna 2 Styczeń-31 lipiec 2018r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie). Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

GRUPA I. Osoby opuszczające piecze zastepczą w wieku 18-25 lat - rok 2018/2019 - edycja II

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 1 21-23.09.2018r.: 21.09.18r. Od godz. 17:00 do 20:00; 22.09.18r. Od godz. 08:00 do 20:00; 23.09.18r. Od godz. 08:00 do 16:00. Ośrodek "Gryf" w Międzywodziu, ul. Armii Karjowej 1.
2 Kurs prawa jazdy kat. B 1 październik 2018r.- 28 luty 2019r.: badania lekarsie od 01-15.10.18r.

GRUPA I
1) szkolenie teoretyczne
15.10.2018 (16:00-21:00)
16.10.2018 (16:00-21:00)
17.10.2018 (16:00-21:00)
18.10.2018 (16:00-22:00)
19.10.2018 (16:00-21:00)
22.10.2018 (16:00-20:00)

GRUPA II
1) szkolenie teoretyczne
29.10.2018 (16:00-21:00)
30.10.2018 (16:00-20:00)
05.11.2018 (16:00-21:00)
06.11.2018 (16:00-21:00)
07.11.2018 (16:00-22:00)
08.11.2018 (16:00-21:00)

GRUPA III
1) szkolenie teoretyczne
10.12.2018 (16:00-20:00)
11.12.2018 (16:00-21:00)
12.12.2018 (16:00-21:00)
13.12.2018 (16:00-22:00)
17.12.2018 (16:00-21:00)
18.12.2018 (16:00-21:00)
2) zajęcia praktycznej nauki jazdy ustalane z Uczestnikami indywidualnie:
I grupa w terminie od 23.10.2018r. do 28.02.2019r.;
II grupa od 09.11.2018r. do 28.02.2019r.;
III grupa od 19.12.2018r. do 28.02.2019r.
LIGA OBRONY KRAJU OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW, ul. Św. Wojciecha 12; 70-001 Szczecin
3 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 2 23-25.11.2018r.: 23.11.18r. Od 17:00 do 20:00; 24.11.18r. od 08:00 do 20:00; 25.11.18r. od 08:00 do 17:00 Hotel "Gromada", ul. Babimojska 7, 60-161 Poznań
4 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 3 04.02.2019r. - 10.02.2019r.: 04.02.19r. od 09:00 do 20:00; 05-09.19r. od godz. 08:00 do 20:00; 10.02.19r. od 08:00 do 17:00 Hotel "Karkonosze", Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 33
5 Praca socjalna 1 Wrzesień 2018r. - 28 luty 2019r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie). Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

GRUPA I. Osoby opuszczające piecze zastepczą w wieku 18-25 lat oraz przebywające w pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat - rok 2019 - edycja III

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Indywidualne zajęcia kompensacyjne 11 marzec - 21 czerwiec 2019r. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00, w soboty od 10:00 do 14:00 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie) OMNIA Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie; EFECT Katarzyna Bieńkowska ul. Śląska 43a w Szczecinie oraz Britisch Scholl Szkoła Języków Obcych ul. Struga 27 w Szczecinie
2 Kurs prawa jazdy kat. B 1 kwiecień 2019r.- 31 sierpień 2019r.: badania lekarsie od 01-11.04.19r.;
1) szkolenie teoretyczne 29.04.2019 (16:00-20:00)
30.04.2019 (16:00-21:00)
06.05.2019 (16:00-21:00)
07.05.2019 (16:00-22:00)
08.05.2019 (16:00-21:00)
09.05.2019 (16:00-21:00)
2) zajęcia praktycznej nauki jazdy ustalane z Uczestnikami indywidualnie w terminie od 10.05.2019r. do 31.06.2019r.
LIGA OBRONY KRAJU OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW, ul. Św. Wojciecha 12; 70-001 Szczecin
3 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 1 26-28.04.2019r.: 26.04.19r. od godz. 17:00 do 20:00; 27.04.19r. od godz. 08:00 do 20:00; 28.04.19r. od godz. 08:00 do godz. 17:00. Ośrodek Wczaroy "Adria", Generała Władysława Sikorskiego 13, 72-344 Rewal
4 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 2 30.06-07.07.2019r.: 30.06.19 r. od godz. 10:00 do godz. 20:00; 01-06.07.19r. od godz. 08:00 do 20:00; 07.07.19r. od 08:00 do 17:00 Ośrodek Wczasowy "Gryf", Armii Krajowej 12, 72-415 Międzywodzie
5 Praca socjalna 1 Marzec 2019r. - 30 wrzesień 2019r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie). Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

GRUPA II. Osoby niepełnosprawne - rok 2017/2018

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Wyjazd integracyjno-psychologiczny 27-29.12.2016r.: 27.12.16r. od godz. 17:00 do godz. 20:00; 28.12.16r. od godz.08:00 do 20:00; 29.12.16r. od godz. 08:00 do 16:00. Ośrodek Wczasowy "Wielki Błękit" w Łukęcinie
2 Wyjazd socjoterapeutyczny nr 1 20-26.02.2017r.: 20.02.17r. od godz. 10:00 do godz. 20:00; 21-25.02.17r. od godz. 08:00 do 20:00; 26.02.17r. od godz. 08:00 do 16:00. Ośrodek Wczasowy "Rzemieślinik" Międzywodziu
3 Warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia 10 - 11 czerwiec 2017r.: 10.06.17r. od godz. 09:00 do 20:00; 11.06.17r. od godz. 08:00 do 17:00. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Krótka 1 w Międzyzdrojach
4 Wyjazd socjoterapeutyczny nr 2 17-23.07.2017r.: 17.07.17r. od godz. 10:00 do 20:00; 18-22.07.17r. od godz. 08:00 do 20:00; 23.07.17r. od godz. 08:00 do godz. 16:00 Ośrodek Wypoczynkowy Paradiso Park w Pobierowie ul. Borka 8-10
5 Wyjazd socjoterapeutyczno-edukacyjny 21.11-03.12.2017r.: 21.11.17r. od godz. 09:00 do 20:00; 22.11-02.12.17r. od 08:00 do 20:00; 03.12.17r. od godz. 08:00 do 17:00 Hotel "Renusz", ul. Nadwiślańska 56 w Gdańsku
6 Wyjazd socjoterapeutyczno-edukacyjny 26.11-09.12.2017r.: 26.11.17r. od godz. 10:00 do 20:00; 25.11-08.12.17r. od 08:00 do 20:00; 09.12.17 r. od godz. 08:00 do 17:00 Kompleks Milenium, MOSiR w Kołobrzegu, ul. Edmunda Łopuskiego 38
7 Praca socjalna 1 Grudzień 2016r. - 31 marzec 2018r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie) Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika
8 Wyjazd socjoterapeutyczno-edukacyjny 3 marca - 25 marca 2018r.: 3.03.18r. od godz. 10:00 do 20:00: 04-24.03.18r. od 08:00 do 20:00; 25.03.18r. od 08:00 17:00. Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 w Wałczu

GRUPA II. Osoby niepełnosprawne - rok 2018/2019 - edycja II

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Wyjazd integracyjno-edukacyjny 17 wrzesień - 21 wrzesień 2018r.: 17.09.18r. od godziny 10:00 do 20:00; 18-20.09.18r. od godz. 08:00 do 20:00; 21.09.18r. od godz. 08:00 do 16:00 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "MIRA-MAR" ul. Leśników 1, Pogorzelica
2 Wyjazd integracyjno-edukacyjny 26.11.2018r. - 09.12.2018 r.: 26.11.18r. od godz. 09:00 do 20:00; 27.11-08.12.18r. od godz. 08:00 do 20:00; 26.11.18r. od godz. 08:00 do 17:00 Hotel GALION, ul. Stogi 20, Gdańsk
3 Wyjazd integracyjno-edukacyjny 11.02.2019r. - 20.02.2019 r.: 11.02.19r. od godziny 09:00 do 17:00; 12-19.02.19r. od godz. 08:00 do 20:00; 20.02.19r. od godz. 08:00 do 17:00 Boutique Hotel's, ul. Kwiska 1-3, Wrocław
4 Praca socjalna 1 Wrzesień 2018r. - 28 luty 2019r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie). Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

GRUPA III. Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - rok 2017

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Współpraca z asystentem rodziny 1 luty - 31 grudzień 2017r. Wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projketu indywidalnie, w godzinch od 07:30 do 21:00 od poniedziałku do poątku. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika
2 Wyjazd socjoterapeutyczny nr 1 gr. I 17-19.03.2017r.: 17.03.17r. od godz. 17:00 do godz. 20:00; 18.03.17r. od godz. 08:00 do 20:00; 19.03.17r. od 08:00 do 17:00. gr. II 24-26.03.2017r.: 24.03.17r. od 17:00 do 20:00; 25.03.17r. od godz. 08:00 do 20:00; 26.03.17r. od godz. 08:00 do 17:00 Hotel Baltic Plaza, ul. Plażowa 1 w Kołobrzegu
3 Cykl warsztatów:
a) Dlaczego mnie nie słucha? - trening interdyscyplinarny, bariery komunikacyjne w rodzinie.
b) Trening ekonomiczny - planowanie budżetu.
c) Wyznaczanie granic, stosowanie kar i nagród. Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.
d) Zrozumieć dziecko.
e) Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez pielęgnowanie tradycji świątecznych.
5.04.2017r. - 15.12.2017r.: 05-06.04.17 r. 11-12.04.17r., 19-20.04.17r., 26-27.04.17r., 9-10.05.17r., 17-18.05.17r., 24-25.05.17r., 30-31.05.17r., 5,7,11,13,18,20,27.29.09.17r., 2,3,4,5,8,9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26.10.17r., 6,8,9,10,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30.11.17r., 1,4,7,8,11,12,14,15.12.17r. w godz. od 16:00 do 18:00; 4,8,11.05.17r., 15-16.05.17r., 22-23.05.17r., 29.05.17r., 5-6.06.17r., 12-13.06.17r., 19-20.06.17r., 26-27.06.17r. w godz. od 16:30 do 18:30. pomieszczenia MOPR przy ul. Jana Pawła II 42 w Szczecinie
4 Wyjazd socjoterapeutyczny nr 2 g.r I 11-16.07.2017r.: 11-15.07.17r. od 08:00 do 20:00, 16.07.17r. od 08:00 do 17:00. gr. II 22-27.08.2017r.: 22-26.08.17r. od 08:00 do 20:00, 27.08.17r. od 08:00 do 17:00. Hotel "Wodnik" ul. Nadmorska 10 w Łebie, Dom Wczasowy Albatros Medical Spa ul. Kościuszki 6 w Mielnie
5 Wyjazd integracyjno-edukacyjny 09-10.12.2017r.: 09.12.17r. od godz. 08:00 do 20:00, 10.12.17r. od 09:00 do 17:00. Hotel Baltic Plaza, ul. Plażowa 1 w Kołobrzegu
6 Praca socjalna 1 luty - 31 grudzień 2017r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projketu indywidualnie) Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

GRUPA IV. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - rok 2018/2019

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 1 26-28.10.2018r.: 26.10.18r. od godz. 17:00 do 20:00, 27.10.18r. Od godz. 08:00 do 20:00, 28.10.17r. Od godz. 08:00 do 17:00 Ośrodek Wczasowy "Wrzos", Łukęcin, ul. Słoneczna 14, 72-400 Kamień Pomorski
2 Wyjazd integracyjno-edukacyjny nr 2 23-25.11.2018r.: 23.11.18r. od godz. 17:00 do 20:00, 24.11.18r. od godz. 08:00 do 20:00, 25.11.18r. od godz. 09:00 do 17:00. . Ośrodek Wczasowy "DOZAMEL", ul.Tadeusza Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg
3 Wyjazd integracyjno-edukacyjny w zakresie wizażu i stylizacji 25.01.2019 r. - 27.01.2019 r.: 25.01.19r. od godziny 17:00 do 20:00, 26.01.2019 r. od godz. 08:00 do godz. 20:00, 27.01.19r. od godz. 08:00 do godziny 16:00./td> Ośrodek Wczasowy "Wrzos", Łukęcin, ul. Słoneczna 14, 72-400 Kamień Pomorski
4 Praca socjalna 1 październik 2018r. - 31 styczeń 2019r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projketu indywidualnie). Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

GRUPA IV. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - rok 2019

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Konsultacje z doradcą zawodowym Zajęcia warsztatowe: II-III.2019r.
  1. 18.02.2019 r. godz. 10:00-12:00
  2. 25.02.2019 r. godz. 09:30-11:30
  3. 25.02.2019 r. godz. 12:30-14:30
  4. 01.03.2019 r. godz. 10:00-12:00
Konsultacje indywidualne: wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projketu indywidualnie w godzinach od 09:00 do 15:00
  1. sala konferencyjna ROPR "Śródmieście" ul. Jagiellońska 62a
  2. sala konferencyjna ROPR "Zachód" ul. Abramowskiego 19
  3. sala konferencyjna ROPR "Prawobrzeże" ul. Struga 10/12
  4. sala konferencyjna ROPR "Północ" ul. Strzałowska 9
2 Konsultacje ze specjalistą ds. rynku pracy 1 marca do 30 września 2019r. w godzinach od 07:30 do 15:30 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie) pomieszczecnie biurowe w ROPR "Śródmieście" ul. Jagiellońska 62a
3 WWyjazd integracyjno-edukacyjny nr 1 15-17.02.2019r.: 15.02.19r. od godz. 17:00 do 20:00, 16.02.19r. od 08:00 do 20:00, 17.02.19r. od godz. 08:00 do 17:00 Ośrodek Wczasowy "Wrzos", Łukęcin, ul. Słoneczna 14, 72-400 Kamień Pomorski
4 Praca socjalna 1 lutego 2019 r.- 30 czerwca 2019r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projketu indywidualnie). Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika
5 Szkolenie zawodowe pn. "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz obsługą komputera opartego na jednym z programów ECC lub ECDL" od 18.03.2019r. do 25.04.2019r.
od 06.05.2019r. do 07.05.2019r.

Od poniedziałku do czwartku od 09:00 do 15:00
Biuro Organizacji Pozarządowych
Al. Piastów 1/6, Szczecin.
6 Szkolenie zawodowe pn. "Operator wózka jezdniowego" Grupa I:
od poniedziałku do czwartku od 09:00 do 15:00.
18-21.03.2019r.,
25-28.03.2019r.,
20.05-23.05.2019r.,
egzamin UDT 8:00, 24.05.2019r.

Grupa II:
od poniedziałku do czwartku od 09:00 do 15:00.
25-28.03.2019r.,
01-04.04.2019r.,
03-06.06.2019r.,
egzamin UDT 8:00 07.06.2019r.
Centrum Szkolenia i Doradztwa
Celna 1, Szczecin 70-644

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Mirosław Berta
Ostatnia aktualizacja: 03-06-2019 09:28