Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Aktywny Samorząd 2017

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywny Samorząd 2017

MODUŁ I - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE, WNIOSKI DO POBRANIA

MODUŁ II - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE, WNIOSKI DO POBRANIA

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:


Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


TERMINY ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:


- MODUŁ I - do dnia 30 sierpnia 2017 roku


- MODUŁ II:

01.03.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-wszy cykl 2017)
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-wszy cykl 2017)
03.07.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017)
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017)

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA W DNIU 30 MARCA 2017 ROKU (czwartek)
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku,
z wyjątkiem wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2016/2017, który musi być złożony
w okresie trwania tego roku szkolnego/akademickiego, czyli do dnia 29 września 2017 roku.

UWAGA!
Wnioski o refundację złożone po dniu 29 września 2017 roku zostaną rozpatrzone odmownie!!!

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19
w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150."Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 roku
oraz najważniejsze zmiany, w stosunku do zasad obowiązujących w 2016 roku
są dostępne do pobrania poniżej.

Aktywny Samorząd 2017:
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Maciej Homis
Ostatnia aktualizacja: 24-02-2017 15:02