Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > O projekcie
Unia Europejska

Zobacz również

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

O projekcie

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie


Projekt "Kreator bezpieczeństwa" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest rozszerzenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina -
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planowane jest:
  • utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, co pozwoli na zapewnienie całodobowej opieki
  • w warunkach domowych,
  • świadczenie usług opiekuńczych u seniorów, aby zapewnić dłuższe funkcjonowanie we własnym środowisku,
  • rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
  • rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych form pieczy.

Efektem realizacji projektu będzie objęcie 90 nowych środowisk usługami opiekuńczymi, utworzenie 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych dla seniorów (planowane jest utworzenie 4 mieszkań w ramach projektu), utworzenie 4 nowych form pieczy zastępczej dla 16 dzieci oraz kompleksowe przeszkolenie 24 kandydatów na rodziny zastępcze, którzy po ich ukończeniu będą mogli utworzyć np. zawodowe rodziny zastępcze.

Wartość projektu wynosi 4 830 459,97 zł, dofinansowanie z UE 4 105 891,00 zł.

Projekt "Kreator bezpieczeństwa" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

GRUPA I. Osoby korzystające z mieszkań chronionych

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 usługi opieki i wsparcia 1 luty 2018r. - 30 czerwiec 2020r. (wsparcie udzielane 24h) mieszkanie chronione przy ul. Piastów 16, Szczecin

GRUPA II. Osoby korzystające z usług opiekuńczych

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Usługi opiekuńcze 1 marzec 2018r. - 31 grudzieńc 2019r. (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie) wsparcie udzielane w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu

GRUPA III. Kandydaci do założenia rodzinych form pieczy zastepczej

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji (data/godzina) Miejsce udzielenia wsparcia
1 Szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych 09.09.2017 r. - 17.12.2017 r. pomieszczenia MOPR przy al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie
2 Szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych 08.09.2018 r. - 17.12.2018 r. pomieszczenia MOPR przy al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie
3 Usługa systemu pieczy zastepczej 26 marzec - czerwiec 2020r. (wsparcie udzielane 24h) miejsce zamieszkania rodziny zastępczej
4 Szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych 23.02.2019 r. - 30.03.2019 r. pomieszczenia MOPR przy al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Mirosław Berta
Ostatnia aktualizacja: 28-05-2019 10:46