Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > O projekcie

Zobacz również

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

O projekcie


Projekt "Kreator bezpieczeństwa" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Szczecinie w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Celem głównym projektu jest rozszerzenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina -
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu planowane jest:
• utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, co pozwoli na zapewnienie całodobowej opieki
w warunkach domowych,
• świadczenie usług opiekuńczych u seniorów, aby zapewnić dłuższe funkcjonowanie we własnym środowisku,
• rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
• rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych form pieczy.
Efektem realizacji projektu będzie objęcie 90 nowych środowisk usługami opiekuńczymi, utworzenie 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych dla seniorów (planowane jest utworzenie 4 mieszkań w ramach projektu), utworzenie 4 nowych form pieczy zastępczej dla 16 dzieci oraz kompleksowe przeszkolenie 24 kandydatów na rodziny zastępcze, którzy po ich ukończeniu będą mogli utworzyć np. zawodowe rodziny zastępcze.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Ewelina Górna
Ostatnia aktualizacja: 05-07-2017 14:35