Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Ogłoszenia
Unia Europejska

Zobacz również

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie"Kreator bezpieczeństwa"
Informacja o naborze nr 5 Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr 5 Uczestników do projektu "Kreator bezpieczeństwa", będących kandydatami do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.


O udział w projekcie ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:
 • zagrożenie wykluczeniem społecznym lub spełniająca wymogi art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • zamieszkanie na terenie Szczecina;
 • osoba aktywna zawodowo po 18 r. ż.;
 • spełnianie wymogów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • uzyskanie pozytywnej oceny organizatora pieczy zastępczej (MOPR w Szczecinie) do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Termin rekrutacji do projektu: od 11.02.2019 do 15.02.2019.

Po zakończeniu rekrutacji przyjętych zostanie max. 14 osób, które w ramach projektu wezmą udział w szkoleniu dla kandydatów do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 697801794 .

Projekt "Kreator bezpieczeństwa" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!!!
"Kreator bezpieczeństwa"
Informacja o naborze nr 4 Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr 4 Uczestników do projektu "Kreator bezpieczeństwa", będących kandydatami do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.


O udział w projekcie ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:
 • zagrożenie wykluczeniem społecznym lub spełniająca wymogi art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • zamieszkanie na terenie Szczecina;
 • osoba aktywna zawodowo po 18 r. ż.;
 • spełnianie wymogów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • uzyskanie pozytywnej oceny organizatora pieczy zastępczej (MOPR w Szczecinie) do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Termin rekrutacji do projektu: od 21.08.2018 do 31.08.2018.

Po zakończeniu rekrutacji przyjętych zostanie max. 14 osób, które w ramach projektu wezmą udział w szkoleniu dla kandydatów do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 697801794 .

Projekt "Kreator bezpieczeństwa" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!!!
"Kreator bezpieczeństwa"
Informacja o naborze nr 3 Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr 3 Uczestników do projektu "Kreator bezpieczeństwa", wymagających wsparcia w formie usług mieszkalnictwa chronionego.


O udział w projekcie ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:
 • zamieszkanie na terenie Szczecina,
 • osoba zagrożona wykluczeniem społecznym,
 • osoba w wieku poprodukcyjnym,
 • osoba samotna lub pozbawiona wsparcia rodziny, która nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku bez wsparcia ze strony rodziny i najbliższych,
 • osoba wymagająca ciągłej opieki,
 • osoba niekorzystająca dotychczas ze wsparcia w formie usług mieszkalnictwa chronionego.

Szczegółowe zasady organizacji oraz funkcjonowania mieszkań chronionych zawarto w Regulaminie Mieszkań Chronionych - Wspomaganych przeznaczonych dla osób w wieku poprodukcyjnym wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2018 Dyrektora MOPR w Szczecinie z dn. 13.02.2018r. stanowiący integralną część niniejszego dokumentu.

Termin rekrutacji do projektu: od 13.02.2018 do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Panią Beatą Rynans, Zastępcą Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej, pod nr telefonu 091/48 57 604.

Serdecznie zapraszamy!!!
"Kreator bezpieczeństwa"
Informacja o naborze nr 2 Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr 2 Uczestników do projektu "Kreator bezpieczeństwa", wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.

O udział w projekcie ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:
 • zamieszkanie na terenie Szczecina;
 • osoba zagrożona wykluczeniem społecznym,
 • osoba niepełnosprawna, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 • osoba niesamodzielna, niesprawna,
 • osoba, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoba niekorzystająca dotychczas ze wsparcia w formie usług opiekuńczych.

Termin rekrutacji do projektu: od 04.12.2017 do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Panią Moniką Jaroszewską (ROPR Prawobrzeże) pod nr tel. 91/ 466-80-23.

Serdecznie zapraszamy!!!"Kreator bezpieczeństwa"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr 1 Uczestników do projektu "Kreator bezpieczeństwa", będących kandydatami do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

O udział w projekcie ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:
 • zagrożenie wykluczeniem społecznym lub spełniająca wymogi art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • zamieszkanie na terenie Szczecina;
 • osoba aktywna zawodowo po 18 r. ż.;
 • spełnianie wymogów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • uzyskanie pozytywnej oceny organizatora pieczy zastępczej (MOPR w Szczecinie) do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Termin rekrutacji do projektu: od 23.08.2017 do 01.09.2017.

Po zakończeniu rekrutacji przyjętych zostanie max. 16 osób, które w ramach projektu wezmą udział w szkoleniu dla kandydatów do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku pod nr telefonów: 697801772 lub 697801794 .

Projekt "Kreator bezpieczeństwa" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!!!

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Mirosław Berta
Ostatnia aktualizacja: 02-07-2019 10:27