Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Moduł I - Informacje, wnioski
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Moduł I - Informacje, wnioski

W 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione oraz które w 2017 lub 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

W ramach Modułu I w 2018 roku program obejmuje następujące formy wsparcia:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci)


TERMIN ROZPOCZĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW TO DZIEŃ 14 MAJA 2018 R!

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA W DNIU
30 SIERPNIA 2018 ROKU!

WNIOSKI OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE
NA STRONIE INTERNETOWEJ MOPR PO PODPISANIU PRZEZ PFRON I PREZYDENTA MIASTA ANEKSU DO UMOWY.
TERMIN PODPISANIA UPŁYWA Z DNIEM 23 KWIETNIA 2018 ROKU.W 2018 roku w obszarze B zadanie nr 1 maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu elektronicznego wynosi :
1) Laptop do 3.000 zł
2) Tablet do 1.500 zł
3) Telefon komórkowy/ smartfon do 2.000 zł
4) Zestaw Komputerowy/ jednostka centralna do 3.500 złWnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 14:00 (pokój nr 5).


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150.

Moduł I - Informacje, wnioski:
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Maciej Homis
Ostatnia aktualizacja: 07-05-2018 08:40