Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

PUNKT KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Al. Papieża Jana Pawła II 42 (III piętro)
70-415 Szczecin
Tel. 91 48 30 660DYŻURY

PONIEDZIAŁEK
13.00 - 15.00 informacja i porada telefoniczna, rejestracja osób na konsultacje indywidualne.
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK
16.00 - 19.00 porady i konsultacje indywidualne w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, spotkania grup wsparcia/samopomocy.

UDZIELAMY WSPARCIA DLA:
 • osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
 • dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
 • osób uzależnionych,
 • osób współuzależnionych,
 • osób będących w kryzysie.
USŁUGI ŚWIADCZĄ:
 • psycholodzy,
 • terapeuci,
 • pracownicy socjalni,
 • konsultanci ds. przemocy w rodzinie,
 • prawnicy.
ZADANIA PUNKTU
 • diagnoza potrzeb,
 • prowadzenie pracy indywidualnej,
 • tworzenie problemowych grup wsparcia.

CEL DZIAŁALNOŚCI:

Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Al. Papieża Jana Pawła II 42 (III piętro)
70-415 Szczecin

Małgorzata Śmigielska-Matulaniec
Główny specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Tel. 091 48 57 612
e-mail: msmigielska@mopr.szczecin.pl

Filie Punktu:
Czynne w każdy poniedziałek od 16.00 do 19.00

PRAWOBRZEŻE - siedziba ROPR ul. Krzemienna 42B, tel. 91 441 53 11
PÓŁNOC - siedziba ROPR ul. Strzałowska 9, tel. 91 43 28 440
ZACHÓD - siedziba ROPR ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 160
ŚRÓDMIEŚCIE - siedziba ROPR ul. Jagiellońska 62 A, tel. 91 48 07 020 / 021
KWARTAŁ 23 - siedziba ul. Królowej Jadwigi 45c/U2, tel. 91 44 26 610

Czynne: wtorek, czwartek od 16.00 do 19.00

SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ - ul. Dąbrowskiego 22 - 23, tel. 501 029 447

ZADZWOŃ DO NAS 91 48 30 660
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Małgorzata Gracka
Ostatnia aktualizacja: 20-08-2019 09:55