Aktualności

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie

2022

Podsumowanie realizacji staży


W okresie od 1 lipca do 22 sierpnia 2022 r. odbyły się staże dla uczestników projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Główne cele stażu :
 • Rozwój umiejętności społecznych młodzieży usamodzielnianej umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Nauka funkcjonowania w środowisku pracy, nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
 • Przybliżenie procedur rekrutacyjnych.
 • Motywowanie do poszukiwania pracy i zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami oraz zainteresowaniami


Dzięki otwartości i uprzejmości 8 firm udało się zrealizować staże dla 28 osób, wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 16 do 21 lat. To właśnie dzięki profesjonalnemu podejściu i zaangażowaniu firm i instytucji udało się zrobić wspólnie dużo dobrego. Każdy z uczestników projektu, który realizował staż mógł w bezpiecznym środowisku pracy i miłej atmosferze rozwijać swoje kompetencje społeczne, zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia oraz realizować swoje pasje i zainteresowania. Opiekunowie stażu, którymi byli właściciele lub pracownicy danej firmy z dużym zaangażowaniem dbali o uczestników i czuwali nad bezpiecznym przebiegiem stażów. Uczyli jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą i pomyślnie przebrnąć procedury rekrutacyjne. Z pasją opowiadali o swojej pracy i o specyfice danej branży czy zawodu. Ukierunkowali też działania na wzmocnienie i uwypuklanie pozytywnych cech uczestników. Pracowali wspólnie nad kształtowaniem właściwej postawy wobec powierzonych zadań i obowiązków.2021

Podsumowanie realizacji staży

W okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. odbyły się staże dla uczestników projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie", który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Główne cele stażu:
 • Rozwój umiejętności społecznych młodzieży usamodzielnianej umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Nauka funkcjonowania w środowisku pracy, nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
 • Przybliżenie procedur rekrutacyjnych.
 • Motywowanie do poszukiwania pracy i zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami oraz zainteresowaniami

Dzięki otwartości i uprzejmości 10 firm udało się zrealizować staże dla 25 osób, wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 16 do 23 lat. To właśnie dzięki profesjonalnemu podejściu i zaangażowaniu nw. firm i instytucji udało się zrobić wspólnie dużo dobrego. Każdy z uczestników projektu, który realizował staż mógł w bezpiecznym środowisku pracy i miłej atmosferze rozwijać swoje kompetencje społeczne, zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia oraz realizować swoje pasje i zainteresowania. Opiekunowie stażu, którymi byli właściciele lub pracownicy danej firmy z dużym zaangażowaniem dbali o uczestników i czuwali nad bezpiecznym przebiegiem stażów. Uczyli jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą i pomyślnie przebrnąć procedury rekrutacyjne. Z pasją opowiadali o swojej pracy i o specyfice danej branży czy zawodu. Ukierunkowali też działania na wzmocnienie i uwypuklanie pozytywnych cech uczestników. Pracowali wspólnie nad kształtowaniem właściwej postawy wobec powierzonych zadań i obowiązków.
WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W REALIZACJĘ TEGO ZADANIA SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2020

Podsumowanie realizacji staży

W okresie od lipca do sierpnia 2020 r. odbyły się staże dla uczestników projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.

Cele stażu:
 • Rozwój umiejętności społecznych młodzieży usamodzielnianej umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Nauka funkcjonowania w środowisku pracy, nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
 • Przybliżenie procedur rekrutacyjnych.
 • Motywowanie do poszukiwania pracy i zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami oraz zainteresowaniami.

Pozyskanie pracodawców w tym celu nie było łatwe i nie tylko w związku z panującą epidemią SARS-CoV. Udało się jednak pozyskać przychylność instytucji otwartych dla młody ludzi potrzebujących pierwszych doświadczeń związanych z pełnieniem ról zawodowych. Podpisano umowy z pracodawcami branży informatycznej, gastronomicznej oraz fryzjerskiej, którzy przyjęli naszych stażystów na dwutygodniowy staż. Odbywający staż poznali pracę w dużej dynamicznie rozwijającej się korporacji, małym zakładzie gastronomicznym oraz indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej. W 4 firmach zrealizowano staże dla 9 osób.
Zarówno młodzież odbywająca staż jak i pracodawcy umożliwiający jego odbycie czerpali wzajemnie doświadczenia: dzielili się wiedzą i umiejętnościami, czerpali satysfakcję z dzielenia się z innymi. Uczestnictwo w tej formie wsparcia dało możliwość stażystom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez poznanie nowych miejsc pracy na lokalnym rynku oraz autentycznego środowiska pracy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z właścicielami, menadżerami oraz kierownikami firm i uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania, również te dotyczące ewentualnych szans podjęcia pracy w przyszłości. Odbycie staży w ramach projektu z pewnością wpłynie na decyzje stażystów dotyczące dalszego kształcenia oraz wyboru drogi zawodowej.
Harmonogramy wsparcia w projekcie pn.: "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

Dokumenty do pobrania: