Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Aktywny Samorząd - program dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawozdania
Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

Zacieśniamy współpracę z Sądem Okręgowym

2024-06-17 13:12
MOPR Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał porozumienie o współpracy z Sądem Okręgowym w Szczecinie.

W ramach współpracy organizowane będą spotkania i szkolenia, których celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami, omawianie bieżącej współpracy i dostęp do wypracowanych standardów.

Efektem działań będzie także wypracowanie interdyscyplinarnych metod współpracy oraz wzajemne zapoznanie się ze strukturą i kompetencjami instytucji.

W ramach współpracy kuratorzy sądowi, którzy doświadczają wypalenia zawodowego lub kryzysu w związku z wykonywaniem swoich zadań będą mogli korzystać z pomocy psychologicznej świadczonej w Dziale Interwencji Kryzysowej.


Wybory do europarlamentu 2024: Transport dla osób z niepełnosprawnością

2024-06-03 08:39
9 czerwca, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych. Z usługi mogą skorzystać osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w tygodniu poprzedzającym wybory tj. od 3 do 6 czerwca 2024 r. w godzinach 8 - 14 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240. Pod powyższymi numerami telefonów udzielane będą także wszelkie informacje dotyczące przewozów.

Osoba z niepełnosprawnością dla której realizowany będzie transport musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które trzeba będzie okazać kierowcy.

Transport będzie realizowany 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w miarę istniejących możliwości przewozowych, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego: Świetna zabawa na Festynie

2024-05-22 09:57
MOPR Szczecin
W minioną sobotę wspólnie świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Wspaniała pogoda, multum atrakcji dla młodszych i starszych sprawiły, że był to wyjątkowy dzień!

Dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym, które spędziły z nami czas. Festyny to zawsze doskonała okazja do wspólnej zabawy, spędzenia aktywnie czasu i spotkania, na które często brakuje czasu w natłoku zadań i obowiązków.
Gościem specjalnym na naszym tegorocznym festynie była aktorka Magdalena Różczka, która od lat wspiera dzieci i rodziny zastępcze, a od niedawna prowadzi również Fundację Ukochani.

Dziękujemy także naszym partnerom, którzy wzięli udział w naszym wydarzeniu: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie oddział w Szczecinie, Klub Rodzica Zastępczego Szczecin-Prawobrzeże, Klub Rodzica Zastępczego "Akademia Przyszłości", Teatr Lalek Pleciuga, Koło Naukowe Animatorów Czasu Wolnego PASJA, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, FASE Szczecin, Iron Giria Szczecin, Collegium Balticum, Powiatowe Centrum Rodzinie w Policach, Fundacja Ukochani.

Galeria zdjęć z naszego wydarzenia do obejrzenia po wejścu w link.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - spotkanie z NGO

2024-05-10 11:35
MOPR Szczecin
Za nami coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dotyczące realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu wzięła udział Pani Lida Rogaś, Zastępczyni Prezydenta Szczecina, która podziękowała przedstawicielom organizacji i instytu-cji za ich zaangażowanie w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie jest okazją do podsumowania zadań realizowanych przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR - dofinansowanych ze środków PFRON, w tym programu "Aktywny Samorząd". Ogółem z dofinansowania skorzystało 1803 osoby z niepełnosprawnościami, 120 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - dodatkowo niemal 2500 osób wzięło udział w dofinansowanych imprezach zbiorowych (np. festynach, spotkaniach wigilijnych czy imprezach okolicznościowych). Łączna kwota wydatkowych środków to ponad 7,5 mln zł.

Omówiono także działania Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnościami. Kierowcy SOKON przejechali łącznie ponad 270 tysięcy kilometrów. Z przejazdów skorzystało niemal 30 tysięcy osób.

Podczas spotkania omówiono także podział środków finansowych na zadania, które będą realizowane w 2024 r. wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tym roku kwota zaplanowanych dotacji wynosi przeszło 9,7 mln złotych.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania został również ustalony skład Komisji opiniującej wnioski z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nowa forma wsparcia

2024-04-18 10:30
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to miejsce zapewniające wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w formie całodobowego pobytu, z dostępem do usług opiekuńczych i rehabilitacji. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia mogą składac już wnioski.

W Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym znajduje się 20 miejsc wsparcia w formie całodobowego pobytu w tym 5 miejsc w formie pobytu czasowego w ramach opieki wytchnieniowej. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Szczecina posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. Budynek Centrum podzielony jest na moduły zapewniające warunki zbliżone do domowych.

Poza opieką w formie zamieszkania oraz wyżywienia uczestnicy będą mieli zapewnione świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości, wsparcie w zaspokajaniu potrzeb oraz poprawy społecznego funkcjonowania czy zwiększaniu zaradności życiowej.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstało w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I. Na jego realizację Gmina Miasto Szczecin otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 2,7 mln zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie ponad 6,5 mln zł na utworzenie Centrum pochodzą z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Jak ubiegać się o miejsce w Centrum?


Osoba z niepełnosprawnością, która będzie chciała zamieszkać w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym składa w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym przy ul. Przyszłości 19E w Szczecinie:
  1. wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zamieszkania w Centrum, jak również niewymaganiu całodobowej opieki i pielęgnacji
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Po rejestracji wnioski przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie prowadził dalszą procedurę naboru. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej i wydanie decyzji administracyjnej. Początkowo będzie ona wydana na okres 3 miesięcy. Będzie to czas adaptacji uczestnika w Centrum. W oparciu o indywidualny plan wsparcia okres ten może być wydłużony na kolejny rok z możliwością dalszego przedłużenia w zależności od woli uczestnika.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w Centrum prowadzona będzie przez pracowników zatrudnionych w Centrum, w ścisłej współpracy z kierownikami i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lista rezerwowa.

Odpłatności

Koszt pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym będzie wyliczany indywidualnie w oparciu o sytuację życiową, dochodową i materialną każdego z uczestników. Osoby nieprzekraczające kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie) nie będą ponosiły odpłatności za pobyt w Centrum.

Osoby o wyższych dochodach będą ponosiły odpłatność w zależności od zakresu usług i ich sytuacji materialnej w wysokości od 45 % do maksymalnie 80 % swojego dochodu bądź od 50 % do maksymalnie 85 % dochodu na osobę w rodzinie.

Uczestnik nie będzie ponosił odpłatności jeśli średni miesięczny koszt pobytu w Centrum nie przewyższa kwoty dofinansowania przyznanej w ramach programu "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik będzie mógł być zwolniony z ponoszenia części lub całości opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności znajdują się w uchwale: https://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/E3BF1FEBF4B049E19D19B4DFCA1A6CE3/1549.pdf

„Teatr Niewidzialnych Dzieci” na początek obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2024-04-17 15:08
MOPR Szczecin
"Teatr Niewidzialnych Dzieci" to wyjątkowy spektakl Teatru Lalek Pleciuga, którego bohaterami są wychowankowie domu dziecka. Obejrzeliśmy go wspólnie z rodzinami zastępczymi oraz przedstawicielami instytucji oraz organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy na rzecz poprawy sytuacji wychowanków pieczy zastępczej.

Spektakl na podstawie bestsellerowej książki Marcina Szczygielskiego. To historia dziesięcioletniego Michała i jego przyjaciół - wychowanków domu dziecka. I choć rzecz się dzieje w szarej rzeczywistości lat 80., niezwykła atmosfera miejsca, do którego trafia główny bohater, budowana przez wychowawców z powołaniem oraz kreatywne, wrażliwe i pewne zapału dzieci sprawia, że życie chłopca nabiera widoków na przyszłość. "Teatr niewidzialnych dzieci" to nie tylko wzruszające i komiczne zarazem kreślenie portretów psychologicznych, które pozostają uniwersalne dla współczesnych dzieci, przeżywających swoje mniejsze i większe problemy związane z próbą wpasowania się w dane środowisko. To także przybliżenie młodym odbiorcom historii PRL-u, z określonymi zasadami społecznymi, trudnościami, absurdami, całą plejadą postaci historycznych, które pozostawały w tym czasie w zbiorowej świadomości. Historia, w której młodzi pasjonaci aktorstwa zakładają swoją trupę i przygotowują spektakl jest też hołdem złożonym teatrowi samemu w sobie, dowodem na to, jak ważnym może stać się on kanałem rozwoju emocjonalnego człowieka, budowania jego empatii, umiejętności patrzenia na świat z różnych perspektyw oraz odwagi w wyrażaniu własnego światopoglądu.

Po wspólnym obejrzeniu spektaklu przedstawiciele naszego Ośrodka mieli okazję do złożenia pierwszych podziękowań z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na ręce partnerów - organizacji pozarządowych, instytucji, a przede wszystkim rodziców zastępczych za codzienne zaangażowanie jaki wkładają w opiekę nad dziećmi.

To jednak nie koniec wydarzeń jakie zaplanowaliśmy z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - przed nami jeszcze Konferencja "Piecza zastępcza - relacje i potrzeby" 15 maja na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Festyn z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 18 maja na Jasnych Błoniach.

Dzień Osób Bezdomnych

2024-04-15 09:06
14 kwietnia obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz przełamywanie stereotypów. Inicjatorem tego nieformalnego święta jest Marek Kotański - założyciel stowarzyszenia Monar oraz ruchu wychodzenia z bezdomności Markot.

W tym dniu przypominamy o wsparciu, które kierujemy do osób bezdomnych. Niedawno zakończone zostało tegoroczne Pogotowie Zimowe, które jest prowadzone wspólnie z policją, strażą miejską, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, które w tym trudnym okresie niosą wsparcie osobom bezdomnym.

Podczas działań pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR wraz ze służbami docierają do koczowisk i miejsc przebywania bezdomnych informując o możliwości skorzystania z pomocy w formie pobytu w noclegowni czy schronisku. W przypadku odmowy skorzystania z tej formy pomocy nasi pracownicy starają się zabezpieczyć podstawowe potrzeby w miejscu, w którym przebywają osoby bezdomne. Może być to pomoc rzeczowa, skierowanie po odbiór ciepłego posiłku w barze czy zapewnienie opału w przypadku posiadania pieców.

W tym roku ponownie przeprowadzane było liczenie osób w kryzysie bezdomności. Badanie było prowadzone na zlecenie ministerstwa co dwa lata, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa nastąpiła przerwa. Tegoroczne liczenie przeprowadzono w nocy z 28/29 lutego. W sumienie na terenie Szczecina policzono 841 osób w kryzysie bezdomności. Najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w wieku powyżej 60 roku życia (269 osób) oraz w przedziale wiekowym 41-60 (236 osób) - to 60 % wszystkich osób w kryzysie bezdomności.


Jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazywano eksmisję lub wymeldowanie z mieszkania, zadłużenie, bezrobocie, uzależnienia, konflikt rodzinny czy rozpad związku. W ankietach wskazywano także czas pozostawania w kryzysie bezdomności. Najwięcej osób wskazywało okres 5-10 oraz 10-20 lat. Przeszło 75 % wszystkich ankietowanych to osoby samotne.


Pomimo zakończenia Pogotowia Zimowego osoby bezdomne cały czas mogą korzystać z pomocy oferowanej przez MOPR. W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy al. Wojska Polskiego 184B, Tel: 91 48 75 771. Pod tym samym numerem telefonu mieszkańcy naszego miasta mogą zgłaszać do Działu informacje o osobach bezdomnych, które pojawiły w ich okolicy i mogą wymagać pomocy.

Wybory samorządowe 2024: Transport dla osób z niepełnosprawnością

2024-03-29 09:16
MOPR Szczecin
7 kwietnia, w dniu wyborów samorządowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych. Z usługi mogą skorzystać osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w tygodniu poprzedzającym wybory w dniach od 3 do 5 kwietnia 2024 r. w godzinach 8 - 14 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240. Pod powyższymi numerami telefonów udzielane będą także wszelkie informacje dotyczące przewozów.

Osoba z niepełnosprawnością dla której realizowany będzie transport musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które trzeba będzie okazać kierowcy.

Transport będzie realizowany 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) w godzinach 9 - 15 w miarę istniejących możliwości przewozowych, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Wesołych Świąt!

2024-03-29 08:05

Koszyczek dla seniora na Prawobrzeżu

2024-03-26 14:58
MOPR Szczecin
Pracownicy Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 74 przygotowali wielkanocne kosze oraz świąteczne kartki dla samotnych osób starszych korzystających z pomocy Ośrodka. Prezentami obdarowano 40 seniorów.

Okres świąteczny jest zawsze trudnym czasem dla osób starszych, samotnych, które nie mają kontaktów z rodziną. Wiele takich osób korzysta z różnych form wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zarówno w formie usług opiekuńczych, jak i pomocy finansowej. Tylko na Prawobrzeżu z usług opiekuńczych korzysta obecnie ponad 300 osób.

Rozszerzeniem oferty wsparcia było zrealizowanie projektu socjalnego, którego celem było nie tylko przygotowanie świątecznych prezentów i kartek dla osób samotnych, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na potrzeby osób starszych i podarowanie seniorom namiastki bliskości drugiego człowieka zwłaszcza w okresie świąt, który może być dla nich szczególnie trudny. Projekt łączy różne grupy społeczne i promuje empatię oraz wzajemną pomoc.

Uczniowie wraz z pracownikami Ośrodka odwiedzali seniorów i wręczali przygotowane wcześniej prezenty. Dla wszystkich były to bardzo emocjonalne spotkania. Była to okazja do międzypokoleniowej integracji, bliższego poznania i przede wszystkim zmniejszenia poczucia izolacji społecznej osób starszych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje wiele tego typu projektów kierowanych do różnych grup mieszkańców - np. w formie spotkań integracyjnych dla rodzin z dziećmi czy wyjść do instytucji kultury dla osób starszych.