Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Jak załatwić sprawę w MOPR?
Ochrona Danych Osobowych
Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki
Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej
Rodzina 500+

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

Dom dla Seniora: Nabór wniosków na wynajem mieszkania [DOKUMENTY]

2021-02-19 13:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór wniosków skierowany do osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego 
w ramach Programu "Dom dla seniora", które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania.

Do wynajęcia przeznaczone jest 1 mieszkanie dwupokojowe, które położone jest w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 32a/5.

Położenie mieszkania łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkanie zaprojektowane zostało tak, aby było dostępne i spełniało potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanemu w mieszkaniu systemowi opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.

O mieszkanie wspomagane dwupokojowe może się ubiegać rodzina składająca się z 2-3 osób.

Mieszkanie przeznacza się dla osób:
 • które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 • które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 • samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 • nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 • w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych,
 • przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 • których miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest nie niższy niż
  - 1.920,- zł dla gospodarstwa dwuosobowego,
  - 2.880,- zł dla gospodarstwa trzyosobowego,
 • oraz jest nie wyższy niż :
  - 5.400,-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  - 6.600,-zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.
 • nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :
1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego
3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu 
w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego - 647,71 zł
woda ciepła - 35,- zł/osobę**
woda zimna - 34,- zł/osobę**
centralne ogrzewanie (SEC) - zaliczka 2,50zł/m2 **
opłata za gospodarowanie odpadami: 21,60- zł/osobę
zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej - 30,- zł miesięcznie.Uwaga:
Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku , po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dopiskiem:

"Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla Seniora".

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin ) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku )

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

* dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe, jednakże nie większe niż trzyosobowe wyłącznie w przypadku pozostawania pod opieką osoby/ów ubiegającej/ych się o lokal nie więcej niż jednego niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.
**stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.

Osoby do kontaktu:

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Pani Joanna Kaczmarek i Pani Barbara Szczepańska

tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
email: jkaczmarek@mopr.szczecin.pl
email bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:
Pan Marcin Wajdziak

tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl

Wnioski do pobrania


Szczepienia przeciwko COVID-19: Transport osób niepełnosprawnych

2021-01-14 17:27
Osoby niepełnosprawne oraz, w wyjątkowych sytuacjach także seniorzy powyżej 70 roku życia, którzy nie będą mogli samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień mogą skorzystać z dodatkowego transportu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Przewozy będą organizowane:


- dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod R lub N) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;

- osób powyżej 70. roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień;

Osoby spełniające kryteria w pierwszej kolejności muszą zarejestrować się na szczepienie.

Dopiero po uzyskaniu terminu oraz godziny szczepienia zgłaszają chęć skorzystania z transportu dzwoniąc do dyspozytora przewozów specjalistycznych:

91 42 43 555

697 066 240


Telefonu są obsługiwane w godzinach 8-15 od poniedziałlku do piątku.

Zgodnie z zapowiedziami strony rządowej szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia rozpoczną się od dnia 25 stycznia. Od tego momentu będzie również realizowana usługa transportu.


Podstawowe informacje na temat szczepień: Szczepienia przeciwko COVID-19. Podstawowe informacje

Dofinansowanie do turnusów i zakupu przedmiotów ortopedycznych również online

2020-12-31 12:08
Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie informuje iż od dnia 1 stycznia 2021 r. jest możliwość aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00.

Dom Dużej Rodziny: Wyniki obrad komisji

2020-12-28 14:51
Komisja wybrała rodziny, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji i są rekomendowane do zawarcia umowy najmu miekszania ze Szczecińskich Towarzysztwem Budownictwa Społecznego w ramach programu Dom Dużej Rodziny.

Listę rodzin można znaleźć na stronie Urzędu Miasta - kliknij w link >>>

Uwaga! 24 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie nieczynny

2020-12-21 09:59
Uprzejmie informuje iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie nieczynny.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wyznaczenie dnia wolnego (24 grudnia br.) nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę 26 grudnia 2020 r.

„Mikołajki jak z bajki”: Świąteczne paczki dla dzieci [ZDJĘĆIA]

2020-12-16 14:21
MOPR Szczecin
W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, niemożliwe było zorganizowanie mikołajek dla dzieci z pieczy zastępczej. Dlatego wolontariusze wraz opiekunami przygotowali dla dzieci paczki, które przywiózł Święty Mikołaj.

Całą akcję zaplanowała młodzież uczestnicząca obecnie w projekcie "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny zastępczej" wraz ze swoimi wychowawcami. Uczestnicy warsztatów "Kierunek samodzielność" mają za zadanie przygotowanie kilku mini projektów. Młodzież wpadła na pomysł akcji "Mikołajki jak z bajki" i zorganizowania wyjątkowej wizyty w każdym pogotowiu rodzinnym w naszym mieście.

Młodzi wolontariusze opracowali cały scenariusz akcji, zaplanowali listy zakupów, zapakowali paczk, a następnie przebrani za Św. Mikołaja rozwieźli je do wszystkich dzieci. Paczki było dostarczane "pod drzwi" lub do spotkań dochodziło w przydomowych ogródkach. Wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Większość dzieci wraz z opiekunami przywitała Mikołaja na zewnątrz. Odbierali paczki, było wspólne śpiewanie kolęd i wymiana świątecznych życzeń.

Pogotowie Zimowe dla Osób Bezdomnych: Patrole wraz ze służbami

2020-12-04 09:43
MOPR Szczecin
W okresie zimowym pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie prowadzą działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie osób bezdomnych, ich identyfikację oraz wskazanie możliwości uzyskania przez nie pomocy.


Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Jesteśmy już po pierwszym miesiącu trwającego Pogotowia Zimowego 2020/2021, podczas którego pracownicy socjalni wspólnie z Policją oraz Strażą Miejską monitorują sytuację osób bezdomnych, które przebywają w różnych miejscach na terenie Szczecina.


Osoby bezdomne, które nie wyrażają chęci skorzystania z pomocy w formie schronienia, przebywają najczęściej w altanach działkowych, pustostanach, piwnicach czy szałasach. W takie miejsca na terenie całego miasta muszą dotrzeć pracownicy socjalni. Nierzadko dotarcie do takich osób wiąże się z pokonaniem znacznych odległości, ponieważ niektóre koczowiska osób bezdomnych usytuowane są z daleka od zabudowań i przystanków komunikacji miejskiej.


Osoby bezdomne są informowane o możliwości skorzystania z pomocy wraz z podaniem adresu placówek zapewniających schronienie.

AS, Moduł III: Przywrócenie terminu składania wniosków

2020-12-02 11:29

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".


Wnioski o dofinansowanie mogły być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.


W związku z decyzją Zarządu PFRON realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.
Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.


Osoba, która chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu wyznaczonego terminu, powinna skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z realizatorem - Działem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Abramowskiego 19.

AS, Moduł III: Przyjmowanie wniosków przedłużone do 16 listopada

2020-11-05 14:18
PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Osoby niepełnosprawne, które z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju nie mogły korzystać 
z opieki w placówce rehabilitacyjnej mogą otrzymać 500 zł wsparcia za każdy miesiąc zamknięcia placówek (maksymalnie za okres 5 miesięcy zamknięcia).


Wnioski będą przyjmowane do dnia 16 listopada 2020 roku.


Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Szczecinie z siedzibą przy ul. Abramowskiego 19 został wyznaczony jako Realizator programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł III.

Z pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a osoby do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie 
z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Wnioski można składać do 16 listopada 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl, pocztą tradycyjną, osobiście lub elektronicznie do realizatora właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876.);
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.);
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 910.).
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)."
Powyższy katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu, jest katalogiem zamkniętym.

Pod pojęciem "placówki rehabilitacyjnej" należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Oznacza to, że uczestnicy zajęć rehabilitacyjnych w innych placówkach, nie są uprawnieni do skorzystania ze wsparcia.
Przy wypełnianiu wniosku bardzo ważnym jest precyzyjne wskazanie placówki rehabilitacyjnej do której uczęszcza Wnioskodawca. Takie działanie leży w Państwa dobrze rozumianym interesie. Samo wskazanie np. nazwy Stowarzyszenia, którego jest się członkiem, spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.

Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

2020-11-04 13:23

PUNKT KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Bohaterów warszawy 27
71-899 Szczecin
Tel. 91 48 30 660DYŻURY


PONIEDZIAŁEK

13.00 - 15.00 informacja i porada telefoniczna, rejestracja osób na konsultacje indywidualne.


PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

16.00 - 19.00 porady i konsultacje indywidualne w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, po uzgodnieniu ze spacjalistą.

Spotkania grup wsparcia/samopomocy zawieszone do odwołania.


Jednocześnie w Punkcie przy Boh. Warszawy 27 istnieje możliwość konsultacji, porady, spotkania terapeutycznego online poprzez Skype, po wcześniejszym umówieniu ze specjalistą.


Działalność filii zostaje zawieszona do odwołania.