Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Aktywny Samorząd - program dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawozdania
Ochrona Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

Nowe mieszkanie dla seniorów

2023-09-22 10:35
MOPR Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił kolejne mieszkanie wspomagane dla seniorów. Zamieszka w nim sześć osób. Lokal znajduje się na północy Szczecina oraz został przygotowany w ramach programu "Cztery kąty na trzeci wiek".

W lokalu zamieszka w sumie sześciu seniorów - trzy panie oraz trzech panów. Będą to osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku. W mieszkaniu seniorzy mają zapewnioną całodobową opiekę świadczoną przez opiekunów Caritas. Mieszkańcy otrzymują wsparcie uzależnione od swojego stanu zdrowia i zgłaszanych potrzeb. Może być to przykładowo pomoc w czynnościach higienicznych, podawanie leków, ustalanie wizyt lekarskich i asysta podczas wizyt, realizacja recept, organizacja czasu wolnego, zapewnienie kontaktu z rodziną czy przyjaciółmi oraz aktywizacja dostosowana do możliwości mieszkańca.

W ramach projektu "Cztery kąty na trzeci wiek" do końca roku pokrywane są wszystkie opłaty związane z funkcjonowaniem mieszkania oraz świadczeniem usług opiekuńczych. Seniorzy pokrywają tylko koszt stawki żywieniowej oraz zakupu środków czystości.

Lokal pochodzi z zasobów TBS, ma powierzchnię ponad 170 m2. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze, ale budynek wyposażony jest w windę. W mieszkaniu znajdują się jednoosobowe pokoje, dwie łazienki, wspólny salon i jadalnia oraz przestronny taras. Lokal jest pozbawiony barier i został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie na terenie Szczecina funkcjonuje 10 mieszkań chronionych wspomaganych dla seniorów. W ramach projektu "Cztery kąty na trzeci wiek" utworzono trzy z nich. W sumie we wszystkich mieszkaniach znajduje się 70 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury umieszczenia seniora w mieszkaniu można uzyskać pod nr telefonu: 91 432 84 60

Projekt "Cztery kąty na trzeci wiek" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. Wartość projektu wynosi 4 527 182,39 zł, dofinansowanie z UE 3 848 105,03 zł.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

2023-09-21 11:39
21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Głównym celem obchodów jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zwalczanie stygmatyzacji choroby oraz osób cierpiących na to schorzenie.

Alzheimer jest zaliczany do schorzeń neurodegeneracyjnych, które należą do najpoważniejszych chorób dzisiejszego społeczeństwa. Charakterystycznym objawem jest stopniowa utrata pamięci związana z zaburzeniami procesów poznawczych taki jak orientacja przestrzenna, poprawne liczenie czy upośledzenie mowy. Początkowo objawy mogą być mylone z typowym zachowaniem związanym ze starzeniem się. Chory zaczyna zapominać podstawowe rzeczy - pojedyncze słowa, nie rozpoznaje osób i znanych miejsc, nie wie jakie jest dzień czy godzina. Później pojawiają się wahania nastroju, złość, niechęć do kontaktów z ludźmi i coraz poważniejsze kłopoty z pamięcią.

Czynnikami ryzyka występowania choroby Alzheimera mogą być:

• zaawansowany wiek
• obciążenia rodzinne
• mutacje genów
• długotrwałe, wysokie ciśnienie
• długotrwały stres
• przebyte urazy głowy
• duże stężenie homocysteiny
• niedobór witamin z grupy B odpowiadających za przewodnictwo nerwowe
• brak ćwiczeń pamięci - co powoduje nietworzenie się nowych połączeń nerwowych.


Również w Szczecinie przybywa osób, które cierpią z powodu choroby Alzheimera. Miasto wspiera opiekunów poprzez realizację programu Bon Alzheimer 75 w którym można uzyskać pomoc finansową w wysokości 2000 zł rocznie. Środki można przeznaczyć na dowolne wydatki związane z opieką nad chorym. W 2022 ze świadczenia skorzystało 591 opiekunów, wydatkowano 1 133 000 zł.

W domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej funkcjonują miejsca dedykowane całodobowej opiece nad chorymi ze zdiagnozowaną chorobami otępiennymi. Działa tam także dzienny dps dedykowany osobom z chorobą Alzheimera. Chorzy mają tam zapewnioną profesjonalną opiekę dostosowaną do swoich potrzeb. Z pomocy "dziennej" może tu skorzystać do 20 osób jednocześnie.

Dodatkowo w latach 2020-2023 realizowany był projekt "Zaopiekowani", którego głównym celem było wsparcie opiekunów oraz osób cierpiących na różnego rodzaju choroby otępienne. Pomimo zakończenia realizacji projektu w okresie jego trwałości czyli od sierpnia 2023 r. do końca lutego 2027 w domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej w dalszym ciągu prowadzona będzie świetlica wytchnieniowa dla 10 osób, świadczone będą usługi szkoleniowo-doradcze dla opiekunów, a także prowadzona będzie wypożyczalnia sprzętu wspomagające oraz pielęgnacyjnego. Szczegółowe informacje: zaopiekowani.szczecin.pl

Ostatnie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

2023-09-15 10:02
W dniu 13.09.2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinie.

W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli specjaliści zatrudnieni w różnych instytucjach i organizacjach pozarządowych tj. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Policji, placówkach oświatowych, placówkach ochrony zdrowia, Prokuraturze, Sądzie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z kompetencji służbowych, podejmowali współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie oraz przeciwdziałanie temu zjawisku.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przyczyniła się do opracowania zasad współdziałania i obiegu dokumentów między współpracującymi instytucjami. Wymiana doświadczeń w gronie przedstawicieli różnych instytucji pozwoliła lepiej poznać specyficzne regulacje, przepisy wewnętrzne, funkcjonujące w nich procedury, a także wzajemne potrzeby, oczekiwania, możliwości i ograniczenia.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wspólnie mogli przygotowywać wnioski, propozycje i rekomendacje oraz zebrać dane do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Podczas ostatniego spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, Pan Marcin Kowalski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w imieniu Pana Prezydenta, przekazał członkom Zespołu podziękowania za pracę w Zespole.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zostanie powołany nowy Zespół Interdyscyplinarny.

Złość nie jest zła – ruszyły zapisy

2023-09-14 11:00
Rozpoczyna się jesienna edycja programu edukacyjnego "Złość nie jest zła". Warsztaty prowadzone są dla trzech grup uczestników - osób doznających przemocy, spotkania dla rodziców (w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego) oraz dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Spotkania z osobami doznającymi przemocy domowej w ramach Grupy Psychoedukacyjnej dla Osób Doznających Przemocy Domowej rozpoczną się 26.09.2023 r. ( wtorek). Zaplanowano 11 spotkań, raz w tygodniu we wtorki, od godz. 16.30 do godz. 18.30 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Boh. Warszawy 27.

W każdą środę spotykać się będą rodzice w ramach programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Złość nie jest zła" - warsztaty dla rodziców.
Zaplanowano w sumie 10 spotkań, raz w tygodniu, w godz. od 16.30 do 18.30, w Punkcie Konsultacyjnym MOPR przy ul. Boh. Warszawy 27.

Pierwsze spotkanie 27.09.23 r. (środa)

Informacje i zapisy:
- Iwona Kleiber, tel.91 311 49 37 lub 696 750 000, e-mail: ikleiber@mopr.szczecin.pl
- Ziemowit Pawluk, tel. 91 4646 334, e-mail: zpawluk@mopr.szczecin.pl


Rozpoczynamy także zapisy na warsztaty kierowane do dzieci podczas których nauczą się one jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.

Spotkania odbywać się będą w podziale na grupy wiekowe:
  • Dzieci w wieku 6- 9 lat - zajęcia odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Bohaterów Warszawy 27 A w poniedziałek 17.00-18.30 ( 12 spotkań)
  • Młodzież w wieku 10-14 lat - zajęcia odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Bohaterów Warszawy 27 A , we czwartek od godz. 17.00- 18.30( 12 spotkań)
  • Młodzież w wieku 14-18 lat - zajęcia odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Bohaterów Warszawy 27 A, w piątek od godz.17.00-18.30 ( 12 spotkań)
Informacje i zapisy:
Agnieszka Ługowska ( starszy terapeuta) 696-505-019
Agata Adamska ( psycholog) 794 386 306

Rodziny wspierające: Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

2023-09-07 09:15
Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi rodziny borykające się z różnego rodzaju problemami. Spotkanie było poświęcone nowemu instrumentowi pomocy - rodzinie wspierającej.

Pracownicy MOPR omówili główne założenia i możliwości jakie daje wprowadzenie do oferty pomocy rodzin wspierających. Ich głównym zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie osób z najbliższego otoczenia, które borykają się z różnego rodzaju kryzysami. Zadaniem rodziny może być np. pomoc w planowaniu i organizowaniu wspólnego czasu wolnego, pomoc w odrabianiu lekcji czy nauce, udzielanie wskazówek i porad w kwestii przygotowywania posiłków czy utrzymania higieny i czystości.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. MOPR jest na etapie wdrażania tego instrumentu i wkrótce rozpoczniemy poszukiwania potencjalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat wprowadzenia nowego elementu wsparcia - była to także okazja do rozwiania pierwszych wątpliwości. Przedstawiciele organizacji instytucji mogli także podzielić się swoimi doświadczeniami oraz przedstawić ofertę pomocy jaką sami oferują podczas codziennej pracy z rodzinami.

Nowa ławeczka dla seniorów

2023-08-14 13:15
MOPR Szczecin
Przed mieszkaniem chronionym dla seniorów przy ul. Mickiewicza pojawiła się nowa ławeczka. Jej zakup został sfinansowany przez syna jednej z mieszkanek.

Środki na zakup ławeczki przekazali sponsorzy, których pozyskał syn jednej z mieszkanek. Przygotowaniem terenu oraz jej zamontowaniem zajęli się pracownicy Działu Organizacyjnego MOPR.

Seniorzy z mieszkania chronionego zyskali nowe miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu i każdą wolną chwilę wykorzystują na róże formy aktywności, m. in. gimnastykę prowadzona przez jedną z mieszkanek, Panią Elę czy spotkania przy kawie i cieście.

Półkolonie dla podopiecznych MOPR od Amazon

2023-07-18 06:37
Dzięki wsparciu firmy Amazon siedmioro podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie spędzi wspaniały wakacyjny tydzień na półkoloniach organizowanych przez Żeglugę Szczecińską. #AmazonPomaga

Firma sfinansowała udział siedmiorga podopiecznych Działu Wsparcia Rodziny w półkoloniach, które odbywają się w Netto Arenie. Każdy dzień wypełniony będzie zajęciami sportowymi z profesjonalnymi instruktorami. Dzieci będą mogły wspólnie trenować judo, gimnastykę, jazdę na rolkach czy pograć w piłkę nożną.

Zaplanowano także masę dodatkowych atrakcji m. in. wyjście do parku linowego, na Arkonę, place zabaw, ognisko z kiełbaskami, seans filmowy, zajęcia muzyczne, gry terenowe, a także zajęcia kreatywne (malowanie plecaków czy warsztaty decoupage). Dodatkowo uczestnicy półkolonii będą mogli dowiedzieć się jak bezpiecznie spędzać wakacyjny czas podczas spotkania z ratownikami WOPR.

Podczas półkolonii dzieci mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach od 7:30 do 16:30 oraz wyżywienie. Szczegółowe informacje o półkoloniach oraz zapisach można znaleźć na stronie: https://netto.arenaszczecin.eu/

Wyróżnienia od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

2023-06-20 09:18
MOPR Szczecin
Podczas XIX Regionalnego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiego TPD wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia dla osób oraz instytucji, które wspólnie działają aby świat dziecka był lepszy i bardziej kolorowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał Statuetkę "Przyjaciela Dziecka". Ponadto Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Marcin Kowalski otrzymał Odznakę "Przyjaciela Dziecka".

- Dziękuję Państwu serdecznie za to wyróżnienie oraz wszystkie działania jakie podejmujecie - powiedział Marcin Kowalski podczas uroczystości. - Na sztandarze widnieje hasło o wsparciu na rzecz dziecka, ale Towarzystwo od zawsze pokazuje, że skuteczne wsparcie dziecka jest możliwe kiedy zauważana jest cała rodzina. TPD stworzyło zespół wyjątkowych specjalistów, którzy mają w sobie iskrę dobra. Możliwość współpracy z Państwem to dla nas wielki zaszczyt.

Opieka wytchnieniowa 2023 - Dodatkowy nabór

2023-06-15 09:26
Program "Opieka wytchnieniowa" kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są od 15 do 19 czerwca 2023 r.

Usługi opieki wytchnieniowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw. Usługi mogą być świadczenie w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Wnioski można składać w dniach od 15 do 19 czerwca 2023 roku.


Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na dedykowanej podstronie po kliknięciu w ten link


Program "Opieka wytchnieniowa" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
  • wartość dofinansowania - 561 326,40 zł
  • całkowita wartość zadania - 564 326,40 zł

Dom dla Seniora: Mieszkanie do wynajęcia

2023-06-06 11:56
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla seniora", które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami wybranymi w naborze Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania.

Do wynajęcia przeznaczone jest 1 mieszkanie dwuizbowe, które położone jest przy ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie

Położenie mieszkania łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkanie zaprojektowane zostało tak, aby było dostępne i spełniało potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniu systemowi opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.
O mieszkanie wspomagane dwuizbowe może ubiegać się osoba samotna lub rodzina składająca się maksymalnie z 2 osób.

Mieszkanie przeznacza się dla osób:
a) które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
b) które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
c) samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
d) nieposiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
e) w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i powiatów ościennych,
f) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub powiatów ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego niezwiązanego z umową partycypacji w kosztach budowy lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
g) których miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego- w przypadku gospodarstwa dwuosobowego jest nie niższy niż:

• 2185,04 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
• 2341,11 zł - w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,

oraz jest nie wyższy niż :

3 381,61 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
• 4526,15 zł w przypadku gospodarstwa.


Spełnianie kryteriów dochodowych badane będzie na dzień złożenia wniosku.

W przypadku zmiany progów dochodowych w trakcie trwania naboru zostaną one podane w odrębnym ogłoszeniu. Przyszły najemca musi spełniać kryteria dochodowe obowiązujące na dzień zawarcia umowy najmu.

h) nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :

1. korzystania z oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu procedury przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
2. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
3. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
w ramach zainstalowanego w mieszkaniu systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
1) czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego ok. 480 zł - 500 zł (według stawki obecnie obowiązującej);
2) zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej - 30,- zł miesięcznie;
3) opłaty z tytułu zużycia mediów (woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie- według indywidualnego zużycia;
4) opłata za gospodarowanie odpadami: 30,90 zł/osobę (według stawki obecnie obowiązującej).

Uwaga:
Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 07.07.2023 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:


"Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla Seniora".

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku).

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.


Osoby do kontaktu:

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Pani Barbara Szczepańska
tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
email: bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:
Pan Marcin Wajdziak
tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl
Załączniki: