Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Aktywny Samorząd - program dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawozdania
Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

Fala upałów - dbajmy o nawodnienie i zwróćmy uwagę na seniorów

2024-07-08 10:09
Na ten tydzień prognozowana jest kolejna fala bardzo wysokich temperatur. IMGW wydało ostrzeżenia 2 stopnia przed nadchodzącymi upałami. To szczególnie niebezpieczny czas dla osób starszych i zależnych. Apelujemy do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na swoich sąsiadów, przede wszystkim seniorów, którzy w tym okresie mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.

W przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej osobom z naszego otoczenia należy kontaktować się bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym.

W przypadku konieczności udzielenia wsparcia osobie starszej, która jest pozbawiona pomocy rodziny i ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem można kontaktować się z odpowiednimi Rejonowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie - dane kontaktowe można znaleźć po wejściu w LINK (KLIKNIJ)

W związku ze zbliżającą się falą upałów zaleca się także:
• Śledzenie prognozy pogody i komunikaty w lokalnych mediach,
• Unikać w miarę możliwości wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między godziną 10:00 a 17:00),
• W upalne dni nie zostawiać w samochodzie dzieci, zwierząt i materiałów łatwopalnych,
• Pić regularnie duże ilości płynów, unikając napojów zawierających cukier lub alkohol, spożywać lekkie posiłki, zwracać uwagę na ich świeżość (zwłaszcza nabiału, lodów i mrożonek),
• Unikać dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami, a temperaturą panującą na zewnątrz,
• Zabezpieczyć zwierzęta przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnić nieograniczony dostęp do wody pitnej, wietrzyć pomieszczenia w których przebywają,
• Obserwować reakcje swojego organizmu podczas upałów - w przypadku złego samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarza

Nowa lokalizacja działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

2024-07-03 13:29
Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców

Nowa lokalizacja działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

W lipcu i sierpniu część działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji. Rozproszone do tej pory działy będą przyjmowały mieszkanki i mieszkańców w jednym budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4. Zmiana podyktowana jest przede wszystkim podniesieniem komfortu obsługi i zapewnieniem odpowiedniej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Do nowej lokalizacji przeniesiony zostanie Dział Instytucji Pomocy Społecznej, Dział Interwencji Kryzysowej, Punk Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, Dział Pieczy Zastępczej, Dział Wsparcia Rodziny, Zespół ds. Procedury Niebieskiej Karty, Samodzielna Sekcja ds. Kontroli.

Zmiany będą następowały etapowo. W momencie rozpoczęcia przeprowadzki danego działu w pierwszej kolejności nastąpi przeniesienie Biura Obsługi Interesantów.

Mieszkańcy Szczecina będą przyjmowani w BOI w nowej lokalizacji przy ul. Starzyńskiego 3-4 zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • Dział Instytucji Pomocy Społecznej - od 8 lipca,
  • Dział Interwencji Kryzysowej - od 15 lipca,
  • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie - od 16 lipca,
  • Dział Pieczy Zastępczej - od 22 lipca,
  • Dział Wsparcia Rodziny - od 22 lipca,
  • Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty - od 01 sierpnia,
  • Samodzielna Sekcja ds. Kontroli - od 05 sierpnia.

Konferencja Troska o Człowieka w wieku geriatrycznym. Leczenie, rehabilitacja, wsparcie, opieka

2024-07-02 14:34
MOPR Szczecin
W dniach 27-28 czerwca w Instytucie Medycznym im. Jana Pawła II organizowana była konferencja naukowa dotycząca opieki nad osobami w wieku geriatrycznym. Jednym z prelegentów był Marcin Kowalski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wielu ciekawych i inspirujących wystąpień, które wygłosili eksperci z całego kraju. Podczas konferencji poruszano tematy z zakresu organizacji systemu opieki nad osobami starszymi, problemów geriatrii, odpowiedniego leczenia pacjentów czy wykorzystania sztucznej inteligencji w rehabilitacji i wsparciu osób w podeszłym wieku.

Światowy Dzień Uchodźcy

2024-06-20 10:15
20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. To dzień, w którym zwracamy uwagę na problemy osób, które z różnych przyczyn zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.

Światowe dane mówią o tym, że w 2023 roku na całym świecie było ponad 117 milionów uchodźców. Od 2014 roku liczba ta wzrosła aż trzykrotnie. Sytuacje, w których znajdują się uchodźcy są bardzo różne, ale najczęściej muszą oni opuścić miejsce swojego zamieszkania z powodu konfliktów, wojen, przemocy, ale także z powodu klęsk żywiołowych.

W 2024 roku Światowy Dzień Uchodźcy koncentruje się na solidarności z uchodźcami. Jak podkreśliło Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) przypominając o tym dniu, solidarność z ludźmi zmuszonymi do ucieczki oznacza m.in. znalezienie rozwiązań ich trudnej sytuacji - zakończenie konfliktów, aby mogli bezpiecznie wrócić do domu, zapewnienie im możliwości rozwoju w społecznościach, które ich przyjęły, czy zapewnienie krajom zasobów potrzebnych do włączenia i wspierania uchodźców.

Pomoc uchodźcom to także zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W 2023 roku objęliśmy wsparciem łącznie 80 osób, które uzyskały status uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Pomoc była realizowana przede wszystkim w formie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów utrzymania oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowo cały czas w Szczecinie prowadzone są działania na rzecz obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj z uwagi na trwający tam konflikt zbrojny. Głównym miejscem udzielania wsparcia jest Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4. Centrum rozpoczęło swoją działalność na początku marca 2022 r. Tylko w pierwszym roku funkcjonowania ze wsparcia skorzystało tu 15 725 osób.

W okresie od lipca 2022 do końca roku 2023 na terenie Centrum realizowany był projekt "Ukraina Bliżej Nas" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu oferowane było wsparcie w formie porad prawnych, pomocy psychologicznej, organizowane była nauka języka polskiego, a także zajęcia i warsztaty integracyjne - również w formie wyjazdowej. Ze wsparcia skorzystało łącznie 1130 osób. W ramach projektu dalej funkcjonowała także świetlica dla dzieci. Niezależnie od projektu prowadzony był magazyn pomocy rzeczowej.

Po zakończeniu projektu w Centrum dalej prowadzone są działania wspierające. Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z pomocy psychologa, pracownicy udzielają im niezbędnych porad oraz wsparcia w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Prowadzona jest także świetlica dla dzieci. Od początku obecnego roku z pomocy skorzystało ponad 3200 osób.

Zacieśniamy współpracę z Sądem Okręgowym

2024-06-17 13:12
MOPR Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał porozumienie o współpracy z Sądem Okręgowym w Szczecinie.

W ramach współpracy organizowane będą spotkania i szkolenia, których celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami, omawianie bieżącej współpracy i dostęp do wypracowanych standardów.

Efektem działań będzie także wypracowanie interdyscyplinarnych metod współpracy oraz wzajemne zapoznanie się ze strukturą i kompetencjami instytucji.

W ramach współpracy kuratorzy sądowi, którzy doświadczają wypalenia zawodowego lub kryzysu w związku z wykonywaniem swoich zadań będą mogli korzystać z pomocy psychologicznej świadczonej w Dziale Interwencji Kryzysowej.


Wybory do europarlamentu 2024: Transport dla osób z niepełnosprawnością

2024-06-03 08:39
9 czerwca, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych. Z usługi mogą skorzystać osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w tygodniu poprzedzającym wybory tj. od 3 do 6 czerwca 2024 r. w godzinach 8 - 14 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240. Pod powyższymi numerami telefonów udzielane będą także wszelkie informacje dotyczące przewozów.

Osoba z niepełnosprawnością dla której realizowany będzie transport musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które trzeba będzie okazać kierowcy.

Transport będzie realizowany 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w miarę istniejących możliwości przewozowych, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego: Świetna zabawa na Festynie

2024-05-22 09:57
MOPR Szczecin
W minioną sobotę wspólnie świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Wspaniała pogoda, multum atrakcji dla młodszych i starszych sprawiły, że był to wyjątkowy dzień!

Dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym, które spędziły z nami czas. Festyny to zawsze doskonała okazja do wspólnej zabawy, spędzenia aktywnie czasu i spotkania, na które często brakuje czasu w natłoku zadań i obowiązków.
Gościem specjalnym na naszym tegorocznym festynie była aktorka Magdalena Różczka, która od lat wspiera dzieci i rodziny zastępcze, a od niedawna prowadzi również Fundację Ukochani.

Dziękujemy także naszym partnerom, którzy wzięli udział w naszym wydarzeniu: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie oddział w Szczecinie, Klub Rodzica Zastępczego Szczecin-Prawobrzeże, Klub Rodzica Zastępczego "Akademia Przyszłości", Teatr Lalek Pleciuga, Koło Naukowe Animatorów Czasu Wolnego PASJA, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, FASE Szczecin, Iron Giria Szczecin, Collegium Balticum, Powiatowe Centrum Rodzinie w Policach, Fundacja Ukochani.

Galeria zdjęć z naszego wydarzenia do obejrzenia po wejścu w link.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - spotkanie z NGO

2024-05-10 11:35
MOPR Szczecin
Za nami coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dotyczące realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu wzięła udział Pani Lida Rogaś, Zastępczyni Prezydenta Szczecina, która podziękowała przedstawicielom organizacji i instytu-cji za ich zaangażowanie w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie jest okazją do podsumowania zadań realizowanych przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR - dofinansowanych ze środków PFRON, w tym programu "Aktywny Samorząd". Ogółem z dofinansowania skorzystało 1803 osoby z niepełnosprawnościami, 120 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - dodatkowo niemal 2500 osób wzięło udział w dofinansowanych imprezach zbiorowych (np. festynach, spotkaniach wigilijnych czy imprezach okolicznościowych). Łączna kwota wydatkowych środków to ponad 7,5 mln zł.

Omówiono także działania Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnościami. Kierowcy SOKON przejechali łącznie ponad 270 tysięcy kilometrów. Z przejazdów skorzystało niemal 30 tysięcy osób.

Podczas spotkania omówiono także podział środków finansowych na zadania, które będą realizowane w 2024 r. wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tym roku kwota zaplanowanych dotacji wynosi przeszło 9,7 mln złotych.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania został również ustalony skład Komisji opiniującej wnioski z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nowa forma wsparcia

2024-04-18 10:30
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to miejsce zapewniające wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w formie całodobowego pobytu, z dostępem do usług opiekuńczych i rehabilitacji. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia mogą składac już wnioski.

W Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym znajduje się 20 miejsc wsparcia w formie całodobowego pobytu w tym 5 miejsc w formie pobytu czasowego w ramach opieki wytchnieniowej. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Szczecina posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. Budynek Centrum podzielony jest na moduły zapewniające warunki zbliżone do domowych.

Poza opieką w formie zamieszkania oraz wyżywienia uczestnicy będą mieli zapewnione świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości, wsparcie w zaspokajaniu potrzeb oraz poprawy społecznego funkcjonowania czy zwiększaniu zaradności życiowej.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstało w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I. Na jego realizację Gmina Miasto Szczecin otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 2,7 mln zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie ponad 6,5 mln zł na utworzenie Centrum pochodzą z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Jak ubiegać się o miejsce w Centrum?


Osoba z niepełnosprawnością, która będzie chciała zamieszkać w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym składa w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym przy ul. Przyszłości 19E w Szczecinie:
  1. wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zamieszkania w Centrum, jak również niewymaganiu całodobowej opieki i pielęgnacji
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Po rejestracji wnioski przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie prowadził dalszą procedurę naboru. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej i wydanie decyzji administracyjnej. Początkowo będzie ona wydana na okres 3 miesięcy. Będzie to czas adaptacji uczestnika w Centrum. W oparciu o indywidualny plan wsparcia okres ten może być wydłużony na kolejny rok z możliwością dalszego przedłużenia w zależności od woli uczestnika.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w Centrum prowadzona będzie przez pracowników zatrudnionych w Centrum, w ścisłej współpracy z kierownikami i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lista rezerwowa.

Odpłatności

Koszt pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym będzie wyliczany indywidualnie w oparciu o sytuację życiową, dochodową i materialną każdego z uczestników. Osoby nieprzekraczające kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie) nie będą ponosiły odpłatności za pobyt w Centrum.

Osoby o wyższych dochodach będą ponosiły odpłatność w zależności od zakresu usług i ich sytuacji materialnej w wysokości od 45 % do maksymalnie 80 % swojego dochodu bądź od 50 % do maksymalnie 85 % dochodu na osobę w rodzinie.

Uczestnik nie będzie ponosił odpłatności jeśli średni miesięczny koszt pobytu w Centrum nie przewyższa kwoty dofinansowania przyznanej w ramach programu "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik będzie mógł być zwolniony z ponoszenia części lub całości opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności znajdują się w uchwale: https://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/E3BF1FEBF4B049E19D19B4DFCA1A6CE3/1549.pdf

„Teatr Niewidzialnych Dzieci” na początek obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2024-04-17 15:08
MOPR Szczecin
"Teatr Niewidzialnych Dzieci" to wyjątkowy spektakl Teatru Lalek Pleciuga, którego bohaterami są wychowankowie domu dziecka. Obejrzeliśmy go wspólnie z rodzinami zastępczymi oraz przedstawicielami instytucji oraz organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy na rzecz poprawy sytuacji wychowanków pieczy zastępczej.

Spektakl na podstawie bestsellerowej książki Marcina Szczygielskiego. To historia dziesięcioletniego Michała i jego przyjaciół - wychowanków domu dziecka. I choć rzecz się dzieje w szarej rzeczywistości lat 80., niezwykła atmosfera miejsca, do którego trafia główny bohater, budowana przez wychowawców z powołaniem oraz kreatywne, wrażliwe i pewne zapału dzieci sprawia, że życie chłopca nabiera widoków na przyszłość. "Teatr niewidzialnych dzieci" to nie tylko wzruszające i komiczne zarazem kreślenie portretów psychologicznych, które pozostają uniwersalne dla współczesnych dzieci, przeżywających swoje mniejsze i większe problemy związane z próbą wpasowania się w dane środowisko. To także przybliżenie młodym odbiorcom historii PRL-u, z określonymi zasadami społecznymi, trudnościami, absurdami, całą plejadą postaci historycznych, które pozostawały w tym czasie w zbiorowej świadomości. Historia, w której młodzi pasjonaci aktorstwa zakładają swoją trupę i przygotowują spektakl jest też hołdem złożonym teatrowi samemu w sobie, dowodem na to, jak ważnym może stać się on kanałem rozwoju emocjonalnego człowieka, budowania jego empatii, umiejętności patrzenia na świat z różnych perspektyw oraz odwagi w wyrażaniu własnego światopoglądu.

Po wspólnym obejrzeniu spektaklu przedstawiciele naszego Ośrodka mieli okazję do złożenia pierwszych podziękowań z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na ręce partnerów - organizacji pozarządowych, instytucji, a przede wszystkim rodziców zastępczych za codzienne zaangażowanie jaki wkładają w opiekę nad dziećmi.

To jednak nie koniec wydarzeń jakie zaplanowaliśmy z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - przed nami jeszcze Konferencja "Piecza zastępcza - relacje i potrzeby" 15 maja na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Festyn z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 18 maja na Jasnych Błoniach.