Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Aktywny Samorząd - program dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawozdania
Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

Podsumowanie roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2024-02-12 11:33
Rok 2023 był kolejnym rokiem wyzwań i realizacji wymagającej misji jaką jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia mieszkańcom naszego miasta. Na przygotowanych infografikach prezentujemy najważniejsze dane dotyczące pomocy udzielonej w minionym roku.

W 2023 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie skorzystało 6119 rodzin z naszego miasta. To wzrost o niemal 2% w porównaniu do roku poprzedającego. Najczęstsze powody korzystania z pomocy to m. in. długotrwała i ciężka choroba, ubóstwo czy niepełnosprawność.

Znaczną część oferowanego wsparcia stanowi pomoc finansowa. W sumie w formie różnego rodzaju zasiłków do mieszkańców trafiło ponad 20 mln złotych. W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" oferowana była także pomoc w formie gorącego posiłku lub wsparcia finansowanego na zakup żywności.

Osoby starsze, niesamodzielnie, z niepełnosprawnością korzystały z pomocy w formie usług opiekuńczych. Są one przeznaczone dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Łącznie z tego rodzaju wsparcia w minionym roku skorzystało 1367 osób co stanowi 8% wzrost w stosunku do roku 2022.

W ramach swoich zadań Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje osoby wymagające wsparcia do ośrodków (zarówno dziennych dps dla seniorów oraz placówek dla osób z niepełnosprawnością) jak i do placówek zapewniających całodobową opiekę.

MOPR wspiera również osoby z niepełnosprawnością realizując wsparcie finansowe oferowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz organizując transport dla osób z niepełnosprawnością.

W Ośrodku funkcjonuje również Dział Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzowej, w tym doznającym przemocy. Specjaliści prowadzą krótkoterminową terapię i organizują grupy wsparcia. Udzielają także różnego rodzaju porad telefonicznych. W ramach Działu funkcjonuje także całodobowy punkt, którego pracownicy reagują na wszystkie zgłoszenia o sytuacjach kryzysowych. Prowadzony jest także hostel dla osób doznających przemocy domowej.

W Ośrodku pracujemy także z rodzinami, które borykają się z różnymi problemami lub potrzebują pomocy w rozwinięciu swoich kompetencji wychowawczych. Asystenci rodziny nie tylko wspierają rodziny w przezwyciężaniu trudności, ale pomagają także nauczyć się odpowiednio gospodarować budżetem, prowadzić gospodarstwo domowe czy starają się wyrobić nawyk wartościowego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Mijający rok to także kontynuacja wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju przed trwającą w nim wojną. Ośrodek prowadził działania w ramach projektu "Ukraina bliżej nas" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem było złagodzenie traumy uczestników poprzez oferowanie darmowego wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego. Ponadto organizowano także kursy językowe (także na poziomie B1), wspólne wyjazdu terapeutyczne czy kursy pierwszej pomocy. Łącznie od początku realizacji projektu ze wsparcia skorzystało ponad 1100 obywateli Ukrainy.

W ramach projektu "Cztery kąty na trzeci wiek" uruchomiono kolejne mieszkanie wspomagane dla osób starszych. Zamieszkało w nim sześć osób. W mieszkaniu zapewniona jest całodobowa opieka świadczona przez opiekunów. Obecnie prowadzimy w sumie 10 tego typu mieszkań, w których łącznie znajduje się 71 miejsc całodobowej opieki.

W 2023 roku zakończyły się dwa duże projekty w ramach których MOPR był jednym z realizatorów: "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" oraz "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

W ramach projektu "Zaopiekowani" realizowano wsparcie w formie usług opiekuńczych, usług asystenta osób niesamodzielnych, pomoc w formie opieki wytchnieniowej oraz szeroko rozumiane poradnictwo dla opiekunów osób niesamodzielnych. W ramach projektu prowadzona była także wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. Działania realizowane były od 2020 roku, łącznie ze wsparcia we wszystkich zadaniach skorzystało ponad 2500 mieszkańców Szczecina i województwa. Wartość projektu to ponad 14 mln złotych.

W projekcie "Samodzielni" realizowane były usługi środowiskowe, opiekuńcze oraz usługi wsparcia rodziny i dzieci w pieczy zastępczej m. in. w formie rozwoju placówek wsparcia dziennego, utworzenia nowych placówek, szkoleń dla opiekunów czy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Projekt realizowany był od 2019 roku, jego wartość wyniosła prawie 10 mln złotych. Z pomocy skorzystało ponad 1600 mieszkańców.

Kliknij w obraz aby go powiększyć:


Rodziny Wspierające poszukiwane

2024-02-06 12:21
MOPR Szczecin
Dział Wsparcia Rodziny MOPR poszukuje kandydatów do realizacji nowej formy wsparcia - rodzin wspierających. Ich głównym zadaniem nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą przydarzyć się każdemu rodzicowi.

Rodziny wspierające będą pomagały rodzinom, które samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju trudności.

Forma i rodzaj wsparcia będzie dostosowywana każdorazowo do sytuacji danej rodziny. Mogą to być z pozoru bardzo błahe sprawy takie jak wsparcie w odrabianiu lekcji czy nauki, organizacji zajęć i wypracowania nawyków rodzinnego spędzania wolnego czasu. Może być to także udzielanie wskazówek i porad dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego oraz nauka racjonalnego gospodarowania domowym budżetem.

Cały proces wsparcia realizowany będzie wspólnie z asystentem rodziny, który otacza opieką daną rodzinę. Rodziny wspierające mogą liczyć na bezpłatne szkolenia, pomoc i poradnictwo pracowników Ośrodka dotyczącą realizacji zadania, a także finansowanie kosztów uzgodnionego wsparcia - np. zwrot kosztu biletów do kina.

Kandydaci mogą zgłaszać się bezpośrednio do Działu Wsparcia Rodziny przy ul. Smolańskiej 3 lub pod numerem telefonu: 91 44 10 428 lub 697 801 351

Awaria w Elektrociepłowni Pomorzany

2024-01-18 16:19
W związku z wystąpieniem awarii w Elektrociepłowni Pomorzany i występującą przerwą w dostawie ciepła i ciepłej wody informujemy iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podjął działania aby możliwa była obsługa klientów Ośrodka.

W poszczególnych lokalizacjach w razie konieczności dogrzewane będą Biura Obsługi Interesantów oraz inne pomieszczenia w których odbywa się obsługa klientów. Zaopatrujemy również mieszkania chronione dla osób starszych w alternatywne źródła ogrzewania.

Pracownicy Ośrodka będą informowali osoby starsze, z niepełnosprawnościami, które są objęte usługami opiekuńczymi o awarii tak by mogły odpowiednio przygotować się do tej sytuacji.

Apelujemy do mieszkańców miasta o wzmożoną czujność w nadchodzących dniach. Zapytajmy osoby z naszego otoczenia czy nie potrzebują wsparcia i pomocy - w szczególności osoby starsze, samotne, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich. Jeśli udzielenie pomocy będzie wykraczało poza nasze możliwości skontaktujmy się z odpowiednim Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie:

 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel 91 48 07 020/21,
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46-46-161
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-784 Szczecin, tel. 91 46-68-46

lub Działem Interewencji Kryzysowej, tel. 91 46 46 333

Załamanie pogody, pamiętajmy o osobach w kryzysie bezdomności

2024-01-05 13:10
Na najbliższe dni prognozowane są kolejne spadki temperatur. To oznacza wzmożone działania służb i instytucji zaangażowanych w działania Pogotowia zimowego. W placówkach są wolne miejsca, które czekają na osoby potrzebujące wsparcia. Apelujemy także do mieszkańców o przekazywanie informacji dotyczących osób w kryzysie bezdomności, które pojawiają się w ich okolicy.

Z myślą o osobach w kryzysie bezdomności, na zimowe miesiące przygotowano 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni. Aktualnie w schroniskach jest jeszcze 45 wolnych miejsc, a w noclegowniach dostępnych jest ich 30.

Z uwagi na załamanie pogody zaplanowane zostały dodatkowe wyjazdy i patrole zarówno służb jak i pracowników MOPR podczas których odwiedzane są miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności. Sprawdzane są przede wszystkich opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki. Podczas wyjazdów staramy się przekonać osoby w kryzysie do skorzystania z miejsc w schroniskach lub noclegowniach. Jeśli spotykamy się z odmową staramy się pomóc im w miejscach, w których obecnie się znajdują.

Wszystkie sytuacje związane z przebywaniem osób w kryzysie bezdomności w naszym otoczeniu można zgłaszać bezpośrednio do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR pod nr telefonu 91 48 75 771 lub bezpośrednio do służb: Straż miejska tel. 986, Numer alarmowy 112.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Pogotowia zimowego mozna znaleźć w dedydkowanej zakładce w tym linku >>>

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zamknięty 2 stycznia 2024

2023-12-27 07:31

Uwaga!

We wtorek, 2 stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie zamknięty.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wyznaczenie dnia wolnego w tym terminie nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. sobotę 6 stycznia 2024 r.

Wesołych Świąt!

2023-12-22 10:03

XIV Kampania Białej Wstążki: Razem przeciwko przemocy [FOTO]

2023-12-11 11:46
MOPR Szczecin
wspólnie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Komendą Miejską Policji zorganizowaliśmy seminarium dla pedagogów oraz warsztaty dla młodzieży i rodziców. Tematyką spotkań było przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy.

W seminarium wzięli udział pedagodzy i nauczyciele ze szczecińskich szkół oraz specjaliści pracujący na co dzień z młodzieżą oraz rodzinami w kryzysie.

Podczas wystąpień uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących cyberprzemocy i cyberzagrożeń z jakimi może spotkań się młodzież w internecie. Dowiedzieliśmy się także jakie wnioski płyną z realizowanego przez TPD projektu “Cyfrolatki" i czy dziecko świadome to dziecko bezpieczne w internecie? Uczestnicy seminarium posłuchali także o tym na jakie wsparcie może liczyć dziecko uwikłane w przemoc.

Równolegle do seminarium toczyły się warsztaty dla młodzieży przygotowane przez studentów Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży "Young Power" pod opieką naukową dr Małgorzaty Mikut. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Każda dyskutowała na inny temat związany z przeciwdziałaniem przemocy.

Zwieńczeniem całego dnia były warsztaty dla rodziców. Wyzwaniem naszych czasów jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa młodzieży, która coraz śmielej odkrywa tajniki i zakamarki internetu. Podczas spotkania z rodzicami pracownicy Instytutu Pedagogiki starali się pokazać jak wspólnie z dziećmi nawigować przez cyfrowy świat.

XIV Kampania Białej Wstążki: Razem przeciwko przemocy. Zapraszamy na spotkania

2023-12-04 09:04
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wspólnie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Komendą Miejską Policji w Szczecinie organizuje działania w ramach XIV Kampanii Białej Wstążki. Główną ideą kampanii jest przeciwdziałanie przemocy domowej, a tegorocznym tematem są zjawiska związane z przemocą rówieśniczą oraz cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży.

Zaplanowano senimarium dla pedagogów, warsztaty dla uczniów i warsztaty dla rodziców. Celem spotkań jest omówienie destrukcyjnych zjawisk, wskazanie sposobów przeciwdziałania, poznanie doświadczeń i problemów z jakimi borykają się uczniowie szkół.

Wszystkie wydarzenia zaplanowano na dzień 11 grudnia 2023.
 • Pierwszym z zaplanowanych wydarzeń będzie seminarium dla pedagogów "Cyberprzemoc - Ograniczanie i przeciwdziałanie", które rozpocznie się o godzinie 9.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wypełnieniu formularza w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału oraz pakiet informacji dotyczących seminarium.

  Link do rejestracji na seminarium:
  https://forms.gle/oYMJXeeuztiLpnot9

 • W trakcie seminarium dla pedagogów odbywać się będą warsztaty dla uczniów przygotowane przez studentów Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży "Young Power" pod opieką naukową dr Małgorzaty Mikut.
  Warszataty kierowane są do starszych uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniów szkół ponad podstawowych.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Zapisy do poszczególnych grup warsztatowych będą przyjmowane w recepcji w dniu wydarzenia. W formularzu prosimy tylko o wskazanie ogólnej liczby uczniów do udziału w warsztatach.
 • Link do rejestracji na warsztaty: https://forms.gle/Wf6YPVv9j1zPh9QTA


 • Podsumowaniem dnia będą warsztaty dla rodziców zatytułowanie "Jak przygotować młodzież do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w cyfrowym świecie", które rozpoczną się o godzinie 17.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wypełnieniu formularza w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału oraz pakiet informacji dotyczących warsztatów. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie Państwo w zaproszeniu, które przekazuję w załączeniu.
 • Link do rejestracji na warsztaty dla rodziców: https://forms.gle/i73qwSARxA1NAbVU8

Szczegółowe informacje dotyczace zaplanowanych wydarzeń:

Prezydent nagrodził pracowników sfery społecznej

2023-11-23 08:23
Co roku, w okolicach Dnia Pracownika Socjalnego, który został ustanowiony na pamiątkę spotkania Joanny Staręgi - Piasek i Jacka Kuronia z pracownikami pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, prezydent Szczecina - Piotr Krzystek wręcza nagrody wyróżniającym się pracownikom socjalnym.

- Sfera społeczna to jedna z najważniejszych sfer działania miasta. Dzięki Państwa zaangażowaniu tworzy się w Szczecinie przestrzeń przyjazną do życia. Otaczacie Państwo opieką wszystkich mieszkańców już od najmłodszych lat w żłobkach, wspieracie rodziny, opiekujecie się seniorami - powiedział podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Piotr Krzystek. - Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom sfery społecznej​, którzy codziennie wspierają mieszkańców naszego Miasta.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, które miały miejsce w Will Lentza, wręczono 19 nagród osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin. Wszyscy wyróżnieni pracownicy posiadają minimum trzyletni staż pracy w swoich jednostkach oraz wyróżniają się zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością oraz wzorowo wypełniają swoje obowiązki. Dodatkowo ich działalność, postawa etyczna oraz osiągnięcia w pracy są godne naśladowania.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wyróżnienie otrzymało pięć osób:
 • Iwona Balcerzak, Dział Pieczy Zastępczej
 • Katarzyna Królikowska, Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
 • Anna Makowska, Dział Instytucji Pomocy Społecznej
 • Aleksandra Manowiecka, Procedura Niebieskiej Karty
 • Teresa Szunke, Dział Kadr i Płac


Wyróżnienie otrzymali także Państwo Emilia i Krzysztof Koczot - tworzący zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą.Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2023-11-21 09:25
W Dniu Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania za codzienne zaangażowanie we wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek. Praca jaką Państwo jest nie tylko wymagająca, ale również nieoceniona w kontekście poprawy jakości życia wielu mieszkańców naszego miasta.

Dziękuję Państwu za ogromną cierpliwość, codzienną determinację, która sprawia, że osoby potrzebujące mają poczucie wsparcia i zrozumienia gdy tego najbardziej potrzebują. Jesteście Państwo wzorem empatii i solidarności społecznej, a w trudnych i kryzysowych sytuacjach wykazujecie się Państwo ogromnym profesjonalizmem.

Dziękuję również za Państwa otwartość i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Mijający rok naszej współpracy, to dla mnie wielość rozmów, sugestii, wdrożonych nowych działań, które godziliście Państwo z natłokiem codziennych spraw. To najlepszy dowód na to, że nie zapominacie Państwo o tym co najważniejsze - człowieku, który potrzebuje Waszego wsparcia.

W dniu Państwa święta życzę także chwili spokoju i odpoczynku. Mam nadzieję, że będzie to dzień w którym w sposób szczególny Państwa codzienna praca spotka się z zasłużoną życzliwością i uznaniem mieszkańców Szczecina.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Kowalski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie