Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Aktywny Samorząd - program dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawozdania
Ochrona Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

Rozpoczynamy warsztaty dla rodziców. "Moje dziecko mnie nie słucha"

2023-03-20 11:21
Dział Wsparcia Rodziny MOPR rozpoczyna kolejny cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców "Moje dziecko mnie nie słucha". W spotkaniach mogą wziąć udział rodzice, którzy chcieliby poszerzyć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicielskie.

Spotkania będą odbywać się w siedzibie Działu Wsparcia Rodziny przy ul. Smolańskiej 3 w każdy czwartek w godzinach 16:00-18:30. Po zakończeniu zajęć przewidziano jeszcze 30 minut czasu na konsultacje indywidualne dla chętnych osób.

Pierwsze spotkanie organizacyjne podczas którego przyjmowane będą zapisy osób chętnych do udziału w spotkaniach odbędą się 23 marca o godzinie 16.

Dla rodziców, którzy nie będą mogli zapewnić w tym czasie opieki swoim dzieciom w sąsiedniej sali organizowane będą zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Program realizowany jest warsztatów, podczas których uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach grupowych, ogrywane są scenki, prowadzone są dyskusje. Podczas zajęć uczestnicy analizować będą codzienne sytuacje z życia rodzinnego i uczyć się skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami funkcjonowania rodziny.

Ogólna tematyka spotkań dotyczyć będzie obszaru świadomości własnych celów wychowania, poznania i rozumienia świata uczuć własnych oraz dziecka, umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętności rozwiązywania konfliktów, utrzymania prawidłowych relacji w rodzinie i środowisku społecznym. Program spotkań obejmuje również zajęcia z zakresu treningu interpersonalnego, oraz treningów szeroko rozumianego funkcjonowania społecznego. Przy każdym spotkaniu uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez doradcę psychospołecznego - socjoterapeutę -panią Alicję Szmeterowicz

Tydzień Pracy Socjalnej: Wykłady, spotkania i warsztaty dla młodzieży

2023-03-20 09:40
MOPR Szczecin
W dniach do 20 do 24 marca w Szczecinie organizowany jest IX Tydzień Pracy Socjalnej. W trakcie całego tygodnia zaplanowano wiele spotkań z myślą o przyszłych pracownikach socjalnych - studentach czy uczniach liceum, które przybliżą im charakter pracy oraz odczarują pewne mity, które krążą wokół zawodu.

Wydarzenie organizowane jest w Szczecinie przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego - Katedra Pedagogiki Społecznej i jest częścią ogólnopolskiej akcji Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest współorganizatorem wydarzenia.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji TPS to "Walka z mitami i stygmami w polskiej pracy socjalnej". Podczas spotkań Instytut Pedagogiki realizujący kształcenie na kierunku praca socjalna chciałby wraz z uczestnikami podjąć refleksję nad owymi mitami i stygmami, które w programie określono jako "MiSy" odzwierciedlające obszary, w których z procesami stygmatyzacji, stereotypizacji czy etykietyzacji mają do czynienia pracownicy socjalni.

Program wydarzenia skierowany jest do studentów oraz uczniów szkół średnich. Wykłady, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne maja na celu ukazywanie bogactwa pracy socjalnej, jej niejednorodnego oblicza, świata samych pracowników, klientów oraz problemów, z jakimi obie grupy się spotykają.Wsparcie dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

2023-03-17 10:11

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością". Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.


Dofinansowaniem mogą być objęte przedmioty, w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy w limicie finansowania wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia tzn. wyrobów medycznych, które nie są finansowane w 100 % z NFZ. Mogą to być np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pielucho-majtki, cewniki, sprzęt stomijny.

O dofinasowanie można ubiegać w ramach przedmiotów zakupionych po 24 lutego 2022.

Pomoc udzielana jest obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.
Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.


Wnioski w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami można składać w:Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza)

71-104 Szczecin.


Poniedziałek 8.00 do 15.00

Wtorek - Czwartek 10.00 do 14.00

W piątki wnioski nie są przyjmowane.


UWAGA!!

Nie będą przyjmowane wnioski bez wymaganych załączników:

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

- wniosek w języku polskim (do zapoznania się wniosek w języku ukraińskim),

- oświadczenie osoba z niepełnosprawnością,
POBIERZ WNIOSKI >>>


Завантажте анкету >>>


Підтримка для громадян України з інвалідністю


Державний фонд реабілітації осіб з інвалідністю пропонує субсидії на придбання або ремонт медичних виробів, призначених лікарем. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу в рамках Модуля І програми "Допомога громадянам України з інвалідністю". Заяви разом із необхідними документами можна подати до міського Центру підтримки сім'ї


Співфінансуванням можуть охоплюватися товари, для яких необхідний власний внесок одержувача в межах ліміту фінансування, встановленого Національним фондом охорони здоров'я, тобто медичних виробів, які не фінансуються на 100% Національним фондом охорони здоров'я. Це можуть бути, наприклад, протези, ортопедичні пристрої та ортези, інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні набори для персональних інсулінових помп, підгузки, катетери, обладнання для стоми.


Субсидію можна оформити на товари, придбані після 24 лютого 2022 року.


Допомога надається громадянам України з інвалідністю, якщо вони відповідають усім наступним умовам:


 1. їхнє перебування на території Республіки Польща вважається легальним, відповідно до ст. 2 п. 1 Закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території Республіки Польща",
 2. вони мають документ, що підтверджує 1 або 2 групу інвалідності, виданий відповідно до української системи оцінки інвалідності, або, якщо такого документа немає, достатньо заяви про те, що він є.


Це стосується також дітей, в цьому випадку достатньо заяви опікуна про наявність у нього такого документа, виданого дітям в українській системі оцінки інвалідності.


Заяви разом з необхідними документами можна подавати польською мовою:


Відділ допомоги особам з інвалідністю

вул. Абрамовського 19 (вхід з вул. Міцкевича)

71-104 Щецін.


Понеділок з 8.00 до 15.00

Вівторок - четвер з 10.00 до 14.00.

У п'ятницю заяви не приймаються.


УВАГА!

Заяви без необхідних додатків не приймаються:


Документи, необхідні для подання заяви:

- заява польською мовою (для ознайомлення з текстом заяви українською мовою),

- заява особи з інвалідністю,

Завантажте анкету >>>

Rok działalności Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie

2023-03-08 18:06
MOPR Szczecin
Minął rok od uruchomienia Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, w którym obywatele uciekający przed wojną z terytorium swojego kraju mogą znaleźć potrzebną pomoc. Dziś Prezydent Miasta podziękował osobom i organizacjom, które były zaangażowane w utworzenie tego miejsca.

Centrum Pomocy powstało dwa tygodnie po wybuchu wojny. Uchodźcy z Ukrainy przebywający w Szczecinie mogli uzyskać tu kompleksowe i aktualne informacje, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych, usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy i pośrednictwa pracy, edukacji , ochrony zdrowia. W budynku przy Skłodowskiej - Curie 4 znalazły się punkty obsługiwane m.in. przez pracowników MOPR i PUP oraz Urzędu Miasta, a także wolontariuszy organizacji pozarządowych, gabinet psychologiczny, biuro Konsula Honorowego Ukrainy, kawiarenka internetowa, a także magazyn i punkt wydawania pomocy rzeczowej: paczek żywnościowych, odzieży, środków higienicznych, chemii gospodarczej. Centrum pośredniczyło również w poszukiwaniu mieszkań dla uchodźców.

Dla najmłodszych uruchomiona została świetlica prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzięki temu ich mamy mogły spokojnie załatwić niezbędne sprawy, a dzieci miały szansę na chwilę zabawy.

Obecnie w Centrum realizowany jest projekt Ukraina bliżej nas, którego głównym celem jest pomoc obywatelom Ukrainy w integracji z lokalną społecznością. W ramach projektu można m. in. otrzymać wsparcie indywidualnego asystenta integracji, udzielana jest pomoc psychologiczna, organizowane są kursy języka polskiego. Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod tym linkiem

Łącznie ze wsparcia informacyjnego i psychologicznego w Centrum skorzystało 15 725 osób, z pośrednictwa pracy - 6135 osób. Pomocy rzeczowej udzielono 15 657 osobom, a w świetlicy opiekę znalazło 7400 dzieci.

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych. Najbliższe szkolenie pod koniec marca

2023-03-07 12:14
Dział Pieczy Zastępczej stale poszukuje kandydatów którzy byliby gotowi podjąć się tej wymagającej, jednak dającej ogromną satysfakcję roli. Pierwsze tegoroczne szkolenie dla nowych rodziców zastępczych rozpoczną się w marcu.

Zadaniem rodzin jest czasowe zajęcie się dziećmi, które z różnych względów nie mogą dalej mieszkać z rodziną biologiczną. Dzięki opiekunom zastępczym wychowankowie mają szansę dorastać w warunkach domowych, zbliżonych do naturalnych. Co do zasady dzieci pozostają w pieczy do czasu podjęcia przez sąd decyzji o ich dalszych losach - np. powrocie do rodziny biologicznej lub rozpoczęciu procedury adopcyjnej.

Nabór nowych kandydatów prowadzony jest w systemie ciągłym. Chętne osoby mogą zgłaszać się do Działu Pieczy Zastępczej przez cały rok i rozpocząć procedurę kwalifikacji w dowolnym momencie.

Więcej informacji dotyczących pieczy zastępczej można znaleźć na dedykowanej stronie
zastepczydom.szczecin.eu

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć pod tym linkiem http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/informacje_dla_kandydatow_na_rodzicow_zastepczych.

Aktywny Samorząd 2023: Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

2023-03-01 07:14
Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I i Modułu II programu Aktywny Samorząd.


Wnioski można składać od 1 marca 2023 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie.


Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem:
https://sow.pfron.org.pl/


W 2023 roku nabór odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego przygotowanego przez PFRON.


Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideo poradnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć na stronie internetowej SOW po kliknieicu w link

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny Samorząd" bez podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP.

Złożenie wniosku bez podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP będzie skutkowało koniecznością pojawienia się w siedzibie MOPR przy ul. Abramowskiego 19 i podpisania wniosku w wersji papierowej. Wniosek złożony w ten sposób w SOW będzie traktowany jako wniosek złożony w wersji papierowej, czyli nie będzie możliwości uzyskania dodatku w wysokości 880 zł w Module II i dodatkowych 10 pkt. przy ocenie wniosku w Module I. Umowa również będzie musiała być podpisana w siedzibie MOPR.


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON pod adresem https://sow.pfron.org.pl/


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:


MODUŁ I

01.03.2023

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków

31.08.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków


MODUŁ II

01.03.2023

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

31.03.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

01.08.2023

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

30.09.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

10.10.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

Wsparcie psychologiczne oraz pomoc w tłumaczeniach dla uchodźców z Ukrainy

2023-02-28 08:09
Dzięki współpracy z fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudniono psychologów oraz tłumaczy, którzy udzielają wsparcia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego miasta.

Wsparcie psychologiczne obejmuje przede wszystkim:
 • przeprowadzanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, pracy psychologicznej z dorosłymi dziećmi i młodzieżą,
 • organizowania bezpiecznego schronienia osobom/rodzinom pozostającym w sytuacji kryzysowej,
 • w razie potrzeby kierowania osób i rodzin do innych instytucji dopasowane do indywidualnie zgłaszanych potrzeb,
 • nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej, (sądy, prokuratura, policja, szkoły, służba zdrowia, organizacje pozarządowe ),
 • pomoc w tworzeniu dokumentowania podejmowanych działań.


Dodatkowo pracownicy zatrudnieni w Ośrodku udzielają wsparcia w zakresie tłumaczenia z języka ukraińskiego. Może to być pomoc w tłumaczeniu pism czy dokumentów, pomoc przy składaniu wniosków, ubieganiu się o pomoc czy w bezpośrednich kontaktach uchodźców z pracownikami Ośrodka.


Wsparcie udzielanie jest w zarówno w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie jak i w poszczególnych Działach oraz Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Pomoc dla osób doznających przemocy

2023-02-15 08:17
Wyjście z kryzysowej sytuacji wymaga odwagi i konsekwencji, dlatego tak ważne jest wsparcie rodziny, przyjaciół, ale również instytucji. W tym celu w marcu rozpoczynają się spotkania grupy psychoedukacyjnej dla osób doznających przemocy.


Spotkania grupy będą się odbywały od 7 marca (wtorek) raz w tygodniu w godzinach od 16:30 do 18:30. Uczestnictwo spotkaniach umożliwi osobom doznającym przemocy wyjście z izolacji i może zapoczątkować zmiany w spojrzeniu na siebie i na swoje funkcjonowanie. Właśnie rozpoczęły się zapisy.


Pomoc udzielana osobom uwikłanym w przemoc ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i uruchomienie własnych zasobów, które pozwolą im na: planowanie korzystnych zmian, wychodzenie z kryzysu i niszczących związków oraz podejmowanie konkretnych działań prawnych czy terapeutycznych. Jednym z pierwszych działań może być udział w grupie psychoedukacyjnej, gdzie pojawi się możliwość poznania osób znajdujących się w podobnej sytuacji kryzysowej. Na zajęciach zostaną poruszone następujące zagadnienia: czym jest przemoc, cykl przemocy, czym są emocje i jak sobie z nimi radzić, wpływ naszych myśli na zachowania, wyznaczanie granic, komunikacja oraz metody relaksacji.


Czym jest grupa psychoedukacyjna?

To spotkania dla osób doznających przemocy domowej, odbywające się regularnie, gdzie uczestnikom spotkań towarzyszyło będzie dwoje prowadzących. Uczestnictwo w grupie polega na dzieleniu się swoimi myślami i emocjami w bezpiecznych warunkach oraz poszerzaniu wiedzy o zjawisku przemocy czy sposobach radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Celem grupy jest uruchomienie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy, uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego, dokonywanie zmian w oparciu o własne wybory i realną ocenę własnych możliwości w danej sytuacji, zwiększenie poczucia mocy i sprawczości.

Zajęcia prowadzone są w ramach programu profilaktycznego "Złość nie jest zła".


Zgłoszenia do udziału w grupie przyjmują:
 • Iwona Kleiber, tel.91 311 49 37 lub 696 750 000, email: ikleiber@mopr.szczecin.pl
 • Sławomir Budner, tel. 91 46 46 334 w godz. 08.00 - 16.00, email: sbudner@mopr.szczecin.pl

Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych

2023-02-10 11:48
MOPR Szczecin
W ramach działań Pogotowia Zimowego szczególnie istotna jest kontrola tzw. miejsc niemieszkalnych w których przebywają osoby bezdomne. Pracownicy Ośrodka oraz przedstawiciele służb mundurowych regularnie docierają do takich miejsc przekonując osoby bezdomne do przyjęcia pomocy.

Tego typu wyjazdy i kontrole środowisk są ważne szczególnie w przypadku osób, które nie chcą skorzystać z pomocy i przenieść się do noclegowni czy schroniska. Jeśli osoba bezdomna podtrzymuje swoje decyzje o pozostaniu w obecnym miejscu pracownicy po rozeznaniu sytuacji mogą udzielić jej pomocy choćby w formie skierowania po odbiór gorącego posiłku.

Apelujemy do mieszkańców miasta o zgłaszanie miejsc, w których widziane są osoby bezdomne lub powstają nowe koczowiska. W tym celu można kontaktować się z Działem Pomocy Osobom Bezdomnym pod nr 91 48 75 771 lub Strażą Miejską pod nr 986. Dzięki temu specjaliści będą mogli do nich dotrzeć i zaoferować odpowiednią pomoc.


Więcej informacji o wsparciu dla osób bezdomnych można znaleźć pod wskazanym linkiem: http://mopr.szczecin.pl/aktualnosci/453/Rusza_Pogotowie_Zimowe_Dla_Osob_Bezdomnych.html

Wznowienie wypłat jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy

2023-02-07 10:30
Wznowienie wypłat jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wznawia wypłaty jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy.


Wypłaty świadczenia w kasie Ośrodka przy ul. Sikorskiego 3 będą realizowane począwszy od 9 lutego w dniach wskazanych w informacji o sposobie odebrania świadczenia.

Wypłaty na konta osobiste także zostają wznowione.


Поновлення здійснення виплат єдиного соціального внеску громадянам України

Муніципальний центр підтримки сім'ї в Щеціні поновлює виплати одноразової допомоги громадянам України.


Виплата допомоги в касі Центру на вул. Сікорського, 3 буде здійснюватися з 9 лютого в дні, зазначені в інформації про порядок отримання допомоги.

Виплати на особові рахунки також поновлено.