Przejdź do strony
z wysokim kontrastem
Przejdź
do treści strony
A A A
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska
Elektroniczny Urząd Podawczy
Aktywny Samorząd - program dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawozdania
Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Aktualności

Wybory samorządowe 2024: Transport dla osób z niepełnosprawnością

2024-03-29 09:16
MOPR Szczecin
7 kwietnia, w dniu wyborów samorządowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych. Z usługi mogą skorzystać osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w tygodniu poprzedzającym wybory w dniach od 3 do 5 kwietnia 2024 r. w godzinach 8 - 14 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240. Pod powyższymi numerami telefonów udzielane będą także wszelkie informacje dotyczące przewozów.

Osoba z niepełnosprawnością dla której realizowany będzie transport musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które trzeba będzie okazać kierowcy.

Transport będzie realizowany 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) w godzinach 9 - 15 w miarę istniejących możliwości przewozowych, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Wesołych Świąt!

2024-03-29 08:05

Koszyczek dla seniora na Prawobrzeżu

2024-03-26 14:58
MOPR Szczecin
Pracownicy Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 74 przygotowali wielkanocne kosze oraz świąteczne kartki dla samotnych osób starszych korzystających z pomocy Ośrodka. Prezentami obdarowano 40 seniorów.

Okres świąteczny jest zawsze trudnym czasem dla osób starszych, samotnych, które nie mają kontaktów z rodziną. Wiele takich osób korzysta z różnych form wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zarówno w formie usług opiekuńczych, jak i pomocy finansowej. Tylko na Prawobrzeżu z usług opiekuńczych korzysta obecnie ponad 300 osób.

Rozszerzeniem oferty wsparcia było zrealizowanie projektu socjalnego, którego celem było nie tylko przygotowanie świątecznych prezentów i kartek dla osób samotnych, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na potrzeby osób starszych i podarowanie seniorom namiastki bliskości drugiego człowieka zwłaszcza w okresie świąt, który może być dla nich szczególnie trudny. Projekt łączy różne grupy społeczne i promuje empatię oraz wzajemną pomoc.

Uczniowie wraz z pracownikami Ośrodka odwiedzali seniorów i wręczali przygotowane wcześniej prezenty. Dla wszystkich były to bardzo emocjonalne spotkania. Była to okazja do międzypokoleniowej integracji, bliższego poznania i przede wszystkim zmniejszenia poczucia izolacji społecznej osób starszych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje wiele tego typu projektów kierowanych do różnych grup mieszkańców - np. w formie spotkań integracyjnych dla rodzin z dziećmi czy wyjść do instytucji kultury dla osób starszych.


Opieka wytchnieniowa - wsparcie dla opiekunów

2024-03-13 08:56
Program "Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024" kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw.


Szczegółowe informacje dotyczące programu Opieka wytchnieniowa znajdziesz w dedykowanej zakładce po kliknięciu w ten link.Program "Opieka wytchnieniowa" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
  • całkowita wartość zadania - 399 712,50 zł

Skorzystaj z pomocy Asystenta Osobistego

2024-03-13 08:52
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu ""Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2024". Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparcie asystenta może polegać m. in. na wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc.

Wsparciem asystenta mogą zostać objęte dzieci z niepełnosprawnościami do 16. roku życia oraz osoby dorosłe legitymujące się odpowiednim orzeczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej znajdziesz w dedykowanej zakładce po kliknęciu w ten link


Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 2024" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
  • całkowita wartość zadania - 1 769 091,88 zł

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców

2024-03-02 09:23

Mieszkańcy miasta, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego w związku z wypadkiem, który miał miejsce na Placu Rodła mogą korzystać z pomocy psychologów Działu Interwencji Kryzysowej MOPR pod numerem telefonu 91 46 46 333 lub 19289.

Razem dla wsparcia rodzin i dzieci

2024-02-29 12:34
MOPR Szczecin
Za nami seria spotkań z dyrektorami szczecińskich placówek oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące współpracy w zakresie wsparcia dziecka i rodziny w kryzysie. W spotkaniach wzięła udział także Zastępczyni Prezydenta Miasta pani Lidia Rogaś.

Podczas spotkania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przedstawili najważniejsze informacje dotyczące oferowanego przez ośrodek wsparcia. Omówiono kwestie związane z rolą pracownika socjalnego i asystenta rodziny, zagadnienia dotyczące rodzin wspierających, wsparcie oferowane przez Dział Interwencji Kryzysowej oraz kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy i procedurę Niebieskiej Karty. Przedstawiono również zagadnienia związane z pieczą zastępczą.

- Nasze spotkania to początek do zacieśnienia współpracy na rzecz szczecińskich rodzin - mówił Marcin Kowalski, Dyrektor MOPR. - Chcemy, aby w ślad za nimi poszły spotkania w mniejszym gronie, z pedagogami i nauczycielami i pracownikami naszego ośrodka. Wszystko po to, aby nasze działania były jeszcze skuteczniejsze.

Spotkania były dobrą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń. Dyrektorzy mogli dopytać pracowników ośrodka oraz przedstawicieli takich organizacji jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na jakie wsparcie mogą liczyć zarówno uczniowie szkół jak i ich rodzice.

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

2024-02-23 12:48
23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Wali z Depresją. Ta choroba stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. Według raportu NFZ w Polsce choruje na nią nawet 1,2 mln osób.

Jak pokazują badania stan zdrowia psychicznego znacznie się pogarsza. Zjawiska te mocno nasiliły się w trakcie oraz po pandemii koronawirusa. Znacznie pogorszyło się samopoczucie praktycznie wszystkich grup wiekowych - zarówno młodzieży odizolowanej od rówieśników, osób dorosłych jak i seniorów skazanych na samotność.

W badaniach Eurobarometr z ubiegłego roku wykazały, że ponad 46 % ludności Unii Europejskiej doświadczyła problemów emocjonalnych lub psychospołecznych takich jak depresja czy stany lękowe.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie funkcjonuje Dział Interwencji Kryzysowej. Głównymi zadaniami jest m. in. udzielania wsparcia osobom doznającym przemocy lub będącym w innych sytuacjach kryzysowych, organizowanie systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych kryzysem, prowadzenie krótkoterminowej terapii, poradnictwa, interwencja kryzysowa w traumatycznych sytuacjach. W sumie z pomocy Działu skorzystało w 2023 roku 1460 mieszkańców naszego miasta.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy także do naszych specjalistów zgłaszają się osoby osoby z obniżonymi samopoczuciem czy objawami wskazującymi na depresję. Staramy się w takim przypadku pokierować je do odpowiednich jednostek służby zdrowia, gdzie mogą zostać otoczone odpowiednią opieką i podjąć leczenie.
Podsumowanie roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2024-02-12 11:33
Rok 2023 był kolejnym rokiem wyzwań i realizacji wymagającej misji jaką jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia mieszkańcom naszego miasta. Na przygotowanych infografikach prezentujemy najważniejsze dane dotyczące pomocy udzielonej w minionym roku.

W 2023 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie skorzystało 6119 rodzin z naszego miasta. To wzrost o niemal 2% w porównaniu do roku poprzedającego. Najczęstsze powody korzystania z pomocy to m. in. długotrwała i ciężka choroba, ubóstwo czy niepełnosprawność.

Znaczną część oferowanego wsparcia stanowi pomoc finansowa. W sumie w formie różnego rodzaju zasiłków do mieszkańców trafiło ponad 20 mln złotych. W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" oferowana była także pomoc w formie gorącego posiłku lub wsparcia finansowanego na zakup żywności.

Osoby starsze, niesamodzielnie, z niepełnosprawnością korzystały z pomocy w formie usług opiekuńczych. Są one przeznaczone dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Łącznie z tego rodzaju wsparcia w minionym roku skorzystało 1367 osób co stanowi 8% wzrost w stosunku do roku 2022.

W ramach swoich zadań Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje osoby wymagające wsparcia do ośrodków (zarówno dziennych dps dla seniorów oraz placówek dla osób z niepełnosprawnością) jak i do placówek zapewniających całodobową opiekę.

MOPR wspiera również osoby z niepełnosprawnością realizując wsparcie finansowe oferowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz organizując transport dla osób z niepełnosprawnością.

W Ośrodku funkcjonuje również Dział Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzowej, w tym doznającym przemocy. Specjaliści prowadzą krótkoterminową terapię i organizują grupy wsparcia. Udzielają także różnego rodzaju porad telefonicznych. W ramach Działu funkcjonuje także całodobowy punkt, którego pracownicy reagują na wszystkie zgłoszenia o sytuacjach kryzysowych. Prowadzony jest także hostel dla osób doznających przemocy domowej.

W Ośrodku pracujemy także z rodzinami, które borykają się z różnymi problemami lub potrzebują pomocy w rozwinięciu swoich kompetencji wychowawczych. Asystenci rodziny nie tylko wspierają rodziny w przezwyciężaniu trudności, ale pomagają także nauczyć się odpowiednio gospodarować budżetem, prowadzić gospodarstwo domowe czy starają się wyrobić nawyk wartościowego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Mijający rok to także kontynuacja wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju przed trwającą w nim wojną. Ośrodek prowadził działania w ramach projektu "Ukraina bliżej nas" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem było złagodzenie traumy uczestników poprzez oferowanie darmowego wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego. Ponadto organizowano także kursy językowe (także na poziomie B1), wspólne wyjazdu terapeutyczne czy kursy pierwszej pomocy. Łącznie od początku realizacji projektu ze wsparcia skorzystało ponad 1100 obywateli Ukrainy.

W ramach projektu "Cztery kąty na trzeci wiek" uruchomiono kolejne mieszkanie wspomagane dla osób starszych. Zamieszkało w nim sześć osób. W mieszkaniu zapewniona jest całodobowa opieka świadczona przez opiekunów. Obecnie prowadzimy w sumie 10 tego typu mieszkań, w których łącznie znajduje się 71 miejsc całodobowej opieki.

W 2023 roku zakończyły się dwa duże projekty w ramach których MOPR był jednym z realizatorów: "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" oraz "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

W ramach projektu "Zaopiekowani" realizowano wsparcie w formie usług opiekuńczych, usług asystenta osób niesamodzielnych, pomoc w formie opieki wytchnieniowej oraz szeroko rozumiane poradnictwo dla opiekunów osób niesamodzielnych. W ramach projektu prowadzona była także wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. Działania realizowane były od 2020 roku, łącznie ze wsparcia we wszystkich zadaniach skorzystało ponad 2500 mieszkańców Szczecina i województwa. Wartość projektu to ponad 14 mln złotych.

W projekcie "Samodzielni" realizowane były usługi środowiskowe, opiekuńcze oraz usługi wsparcia rodziny i dzieci w pieczy zastępczej m. in. w formie rozwoju placówek wsparcia dziennego, utworzenia nowych placówek, szkoleń dla opiekunów czy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Projekt realizowany był od 2019 roku, jego wartość wyniosła prawie 10 mln złotych. Z pomocy skorzystało ponad 1600 mieszkańców.

Kliknij w obraz aby go powiększyć:


Rodziny Wspierające poszukiwane

2024-02-06 12:21
MOPR Szczecin
Dział Wsparcia Rodziny MOPR poszukuje kandydatów do realizacji nowej formy wsparcia - rodzin wspierających. Ich głównym zadaniem nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą przydarzyć się każdemu rodzicowi.

Rodziny wspierające będą pomagały rodzinom, które samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju trudności.

Forma i rodzaj wsparcia będzie dostosowywana każdorazowo do sytuacji danej rodziny. Mogą to być z pozoru bardzo błahe sprawy takie jak wsparcie w odrabianiu lekcji czy nauki, organizacji zajęć i wypracowania nawyków rodzinnego spędzania wolnego czasu. Może być to także udzielanie wskazówek i porad dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego oraz nauka racjonalnego gospodarowania domowym budżetem.

Cały proces wsparcia realizowany będzie wspólnie z asystentem rodziny, który otacza opieką daną rodzinę. Rodziny wspierające mogą liczyć na bezpłatne szkolenia, pomoc i poradnictwo pracowników Ośrodka dotyczącą realizacji zadania, a także finansowanie kosztów uzgodnionego wsparcia - np. zwrot kosztu biletów do kina.

Kandydaci mogą zgłaszać się bezpośrednio do Działu Wsparcia Rodziny przy ul. Smolańskiej 3 lub pod numerem telefonu: 91 44 10 428 lub 697 801 351