Archiwum aktualności


Rodziny Wspierające poszukiwane

2024-02-06 12:21
Dział Wsparcia Rodziny MOPR poszukuje kandydatów do realizacji nowej formy wsparcia - rodzin wspierających. Ich głównym zadaniem nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą przydarzyć się każdemu rodzicowi.

Rodziny wspierające będą pomagały rodzinom, które samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju trudności.

Forma i rodzaj wsparcia będzie dostosowywana każdorazowo do sytuacji danej rodziny. Mogą to być z pozoru bardzo błahe sprawy takie jak wsparcie w odrabianiu lekcji czy nauki, organizacji zajęć i wypracowania nawyków rodzinnego spędzania wolnego czasu. Może być to także udzielanie wskazówek i porad dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego oraz nauka racjonalnego gospodarowania domowym budżetem.

Cały proces wsparcia realizowany będzie wspólnie z asystentem rodziny, który otacza opieką daną rodzinę. Rodziny wspierające mogą liczyć na bezpłatne szkolenia, pomoc i poradnictwo pracowników Ośrodka dotyczącą realizacji zadania, a także finansowanie kosztów uzgodnionego wsparcia - np. zwrot kosztu biletów do kina.

Kandydaci mogą zgłaszać się bezpośrednio do Działu Wsparcia Rodziny przy ul. Smolańskiej 3 lub pod numerem telefonu: 91 44 10 428 lub 697 801 351

Awaria w Elektrociepłowni Pomorzany

2024-01-18 16:19
W związku z wystąpieniem awarii w Elektrociepłowni Pomorzany i występującą przerwą w dostawie ciepła i ciepłej wody informujemy iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podjął działania aby możliwa była obsługa klientów Ośrodka.

W poszczególnych lokalizacjach w razie konieczności dogrzewane będą Biura Obsługi Interesantów oraz inne pomieszczenia w których odbywa się obsługa klientów. Zaopatrujemy również mieszkania chronione dla osób starszych w alternatywne źródła ogrzewania.

Pracownicy Ośrodka będą informowali osoby starsze, z niepełnosprawnościami, które są objęte usługami opiekuńczymi o awarii tak by mogły odpowiednio przygotować się do tej sytuacji.

Apelujemy do mieszkańców miasta o wzmożoną czujność w nadchodzących dniach. Zapytajmy osoby z naszego otoczenia czy nie potrzebują wsparcia i pomocy - w szczególności osoby starsze, samotne, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich. Jeśli udzielenie pomocy będzie wykraczało poza nasze możliwości skontaktujmy się z odpowiednim Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie:

 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel 91 48 07 020/21,
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46-46-161
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-784 Szczecin, tel. 91 46-68-46

lub Działem Interewencji Kryzysowej, tel. 91 46 46 333

Załamanie pogody, pamiętajmy o osobach w kryzysie bezdomności

2024-01-05 13:10
Na najbliższe dni prognozowane są kolejne spadki temperatur. To oznacza wzmożone działania służb i instytucji zaangażowanych w działania Pogotowia zimowego. W placówkach są wolne miejsca, które czekają na osoby potrzebujące wsparcia. Apelujemy także do mieszkańców o przekazywanie informacji dotyczących osób w kryzysie bezdomności, które pojawiają się w ich okolicy.

Z myślą o osobach w kryzysie bezdomności, na zimowe miesiące przygotowano 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni. Aktualnie w schroniskach jest jeszcze 45 wolnych miejsc, a w noclegowniach dostępnych jest ich 30.

Z uwagi na załamanie pogody zaplanowane zostały dodatkowe wyjazdy i patrole zarówno służb jak i pracowników MOPR podczas których odwiedzane są miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności. Sprawdzane są przede wszystkich opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki. Podczas wyjazdów staramy się przekonać osoby w kryzysie do skorzystania z miejsc w schroniskach lub noclegowniach. Jeśli spotykamy się z odmową staramy się pomóc im w miejscach, w których obecnie się znajdują.

Wszystkie sytuacje związane z przebywaniem osób w kryzysie bezdomności w naszym otoczeniu można zgłaszać bezpośrednio do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR pod nr telefonu 91 48 75 771 lub bezpośrednio do służb: Straż miejska tel. 986, Numer alarmowy 112.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Pogotowia zimowego mozna znaleźć w dedydkowanej zakładce w tym linku >>>

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zamknięty 2 stycznia 2024

2023-12-27 07:31

Uwaga!

We wtorek, 2 stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie zamknięty.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wyznaczenie dnia wolnego w tym terminie nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. sobotę 6 stycznia 2024 r.

Wesołych Świąt!

2023-12-22 10:03

XIV Kampania Białej Wstążki: Razem przeciwko przemocy [FOTO]

2023-12-11 11:46
wspólnie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Komendą Miejską Policji zorganizowaliśmy seminarium dla pedagogów oraz warsztaty dla młodzieży i rodziców. Tematyką spotkań było przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy.

W seminarium wzięli udział pedagodzy i nauczyciele ze szczecińskich szkół oraz specjaliści pracujący na co dzień z młodzieżą oraz rodzinami w kryzysie.

Podczas wystąpień uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących cyberprzemocy i cyberzagrożeń z jakimi może spotkań się młodzież w internecie. Dowiedzieliśmy się także jakie wnioski płyną z realizowanego przez TPD projektu “Cyfrolatki” i czy dziecko świadome to dziecko bezpieczne w internecie? Uczestnicy seminarium posłuchali także o tym na jakie wsparcie może liczyć dziecko uwikłane w przemoc.

Równolegle do seminarium toczyły się warsztaty dla młodzieży przygotowane przez studentów Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży "Young Power" pod opieką naukową dr Małgorzaty Mikut. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Każda dyskutowała na inny temat związany z przeciwdziałaniem przemocy.

Zwieńczeniem całego dnia były warsztaty dla rodziców. Wyzwaniem naszych czasów jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa młodzieży, która coraz śmielej odkrywa tajniki i zakamarki internetu. Podczas spotkania z rodzicami pracownicy Instytutu Pedagogiki starali się pokazać jak wspólnie z dziećmi nawigować przez cyfrowy świat.

XIV Kampania Białej Wstążki: Razem przeciwko przemocy. Zapraszamy na spotkania

2023-12-04 09:04
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wspólnie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Komendą Miejską Policji w Szczecinie organizuje działania w ramach XIV Kampanii Białej Wstążki. Główną ideą kampanii jest przeciwdziałanie przemocy domowej, a tegorocznym tematem są zjawiska związane z przemocą rówieśniczą oraz cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży.

Zaplanowano senimarium dla pedagogów, warsztaty dla uczniów i warsztaty dla rodziców. Celem spotkań jest omówienie destrukcyjnych zjawisk, wskazanie sposobów przeciwdziałania, poznanie doświadczeń i problemów z jakimi borykają się uczniowie szkół.

Wszystkie wydarzenia zaplanowano na dzień 11 grudnia 2023.
 •  Pierwszym z zaplanowanych wydarzeń będzie seminarium dla pedagogów „Cyberprzemoc - Ograniczanie i przeciwdziałanie”, które rozpocznie się o godzinie 9.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wypełnieniu formularza w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału oraz pakiet informacji dotyczących seminarium.

  Link do rejestracji na seminarium:
  https://forms.gle/oYMJXeeuztiLpnot9

 • W trakcie seminarium dla pedagogów odbywać się będą warsztaty dla uczniów przygotowane przez studentów Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży „Young Power” pod opieką naukową dr Małgorzaty Mikut.
  Warszataty kierowane są do starszych uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniów szkół ponad podstawowych.
   
  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Zapisy do poszczególnych grup warsztatowych będą przyjmowane w recepcji w dniu wydarzenia. W formularzu prosimy tylko o wskazanie ogólnej liczby uczniów do udziału w warsztatach.
   
 • Link do rejestracji na warsztaty: https://forms.gle/Wf6YPVv9j1zPh9QTA


 • Podsumowaniem dnia będą warsztaty dla rodziców zatytułowanie „Jak przygotować młodzież do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w cyfrowym świecie”, które rozpoczną się o godzinie 17.
   
  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wypełnieniu formularza w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału oraz pakiet informacji dotyczących warsztatów. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie Państwo w zaproszeniu, które przekazuję w załączeniu.
 • Link do rejestracji na warsztaty dla rodziców: https://forms.gle/i73qwSARxA1NAbVU8

Szczegółowe informacje dotyczace zaplanowanych wydarzeń:

Prezydent nagrodził pracowników sfery społecznej

2023-11-23 08:23
Co roku, w okolicach Dnia Pracownika Socjalnego, który został ustanowiony na pamiątkę spotkania Joanny Staręgi - Piasek i Jacka Kuronia z pracownikami pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, prezydent Szczecina – Piotr Krzystek wręcza nagrody wyróżniającym się pracownikom socjalnym.

- Sfera społeczna to jedna z najważniejszych sfer działania miasta. Dzięki Państwa zaangażowaniu tworzy się w Szczecinie przestrzeń przyjazną do życia. Otaczacie Państwo opieką wszystkich mieszkańców już od najmłodszych lat w żłobkach, wspieracie rodziny, opiekujecie się seniorami – powiedział podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Piotr Krzystek. - Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom sfery społecznej​, którzy codziennie wspierają mieszkańców naszego Miasta.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, które miały miejsce w Will Lentza, wręczono 19 nagród osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin. Wszyscy wyróżnieni pracownicy posiadają minimum trzyletni staż pracy w swoich jednostkach oraz wyróżniają się zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością oraz wzorowo wypełniają swoje obowiązki. Dodatkowo ich działalność, postawa etyczna oraz osiągnięcia w pracy są godne naśladowania.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wyróżnienie otrzymało pięć osób:
 • Iwona Balcerzak, Dział Pieczy Zastępczej
 • Katarzyna Królikowska, Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
 • Anna Makowska, Dział Instytucji Pomocy Społecznej
 • Aleksandra Manowiecka, Procedura Niebieskiej Karty
 • Teresa Szunke, Dział Kadr i Płac


Wyróżnienie otrzymali także Państwo Emilia i Krzysztof Koczot – tworzący zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą.Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2023-11-21 09:25
W Dniu Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania za codzienne zaangażowanie we wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek. Praca jaką Państwo  jest nie tylko wymagająca, ale również nieoceniona w kontekście poprawy jakości życia wielu mieszkańców naszego miasta.

Dziękuję Państwu za ogromną cierpliwość, codzienną determinację, która sprawia, że osoby potrzebujące mają poczucie wsparcia i zrozumienia gdy tego najbardziej potrzebują. Jesteście Państwo wzorem empatii i solidarności społecznej, a w trudnych i kryzysowych sytuacjach wykazujecie się Państwo ogromnym profesjonalizmem.

Dziękuję również za Państwa otwartość i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Mijający rok naszej współpracy, to dla mnie wielość rozmów, sugestii, wdrożonych nowych działań, które godziliście Państwo z natłokiem codziennych spraw. To najlepszy dowód na to, że nie zapominacie Państwo o tym co najważniejsze – człowieku, który potrzebuje Waszego wsparcia.

W dniu Państwa święta życzę także chwili spokoju i odpoczynku. Mam nadzieję, że będzie to dzień w którym w sposób szczególny Państwa codzienna praca spotka się z zasłużoną życzliwością i uznaniem mieszkańców Szczecina.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Kowalski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Pogotowie Zimowe dla Osób w Kryzysie Bezdomności

2023-10-26 12:50
Od 1 listopada funkcjonować będzie pogotowie dla osób w kryzysie bezdomności. Zima to zdecydowanie najtrudniejszy okres dla osób pozbawionych dachu nad głową. Służby są już przygotowane do corocznych działań.

Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać schronienia na zimowe miesiące przygotowano 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni.

Odbyła się już coroczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W okresie Pogotowia Zimowego realizowane są wspólne wyjazdy służb oraz pracowników MOPR podczas których odwiedzane są miejsca przebywania osób bezdomnych. Sprawdzane są przede wszystkim opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki.

Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności


Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby w kryzysie bezdomności mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny jeśli dana osoba posiada swoje dochody.

Schroniska:

 • Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 50 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - 40 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 25 miejsc
 • Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 45 miejsc
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); - 105 miejsc


Noclegownia to miejsce, w którym osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek. W celu skorzystania ze schronienia nie jest konieczne posiadanie skierowania lub wydanie decyzji administracyjnej.

Noclegownie:

 • „Stowarzyszenie Feniks”, ul. Zamknięta 5 - 45 miejsc,
 • "Caritas"
  - tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police - 10 miejsc
  - ul. Racibora 62 – 15 miejsc.

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
- ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin – 17 miejsc

Inne rodzaje wsparcia:

Łaźnia

Punkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.


Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyża
al. Wojska Polskiego 63, Szczecin

Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)

Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
J.H Dąbrowskiego 22-23
tel. 91 48 36 923

Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych

Stowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.

Stowarzyszenie Feniks
Ul. Zamknięta 5, Szczecin

Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia

Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej
Punkty pomocowe w schroniskach:
 • tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12
 • ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21
 • ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi


Polski Komitet Pomocy Społecznej
Punkt Pomocy
ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277


Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

Al. Wojska Polskiego 63
tel. 91 433 73 02, fax. 91 433 46 55