Archiwum aktualności


Dofinansowanie zajęć klubowowych WTZ - złóż wniosek

2021-11-08 10:48
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może składać w terminie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.


Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen okres realizacyjny (12 miesięcy) od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.


Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.


Szczegółowe informacje odnośnie programu znajdują się na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/


Rusza Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych

2021-10-27 13:50

Od 1 listopada funkcjonować będzie pogotowie dla osób bezdomnych. W tym roku wciąż obowiązują dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz zmieniono nieco procedury przyjęcia do placówek. Łatwiej skorzystać z nich osobom zaszczepionym lub posiadającym negatywny wynik testu na koronawirusa.

 

Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać schronienia na zimowe miesiące przygotowano 315 miejsc w schroniskach, 95 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni.

 

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa we wszystkich placówkach dalej obowiązują zaostrzone zasady sanitarne. Zmienia się nieco wprowadzony w ubiegłym roku system przyjęć osób bezdomnych do wszystkich schronisk i noclegowni.

 

Mogą do nich trafić osoby które mają skierowanie wydane przez MOPR oraz:

 • dysponują zaświadczeniem o przyjęciu pełnego cyklu szczepień przeciw COVID-19;
 • lub posiadają negatywny wynik testu wykonany w okresie 72 godzin przed zgłoszeniem do placówki;
 • lub były poddane izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 6 miesięcy od dnia przyjęcia do placówki udzielającej tymczasowego schronienia.

 

Jeśli osoba bezdomna nie jest zaszczepiona , nie ma zrobionego testu i nie chorowała musi odbyć 10-dniowy pobyt w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach – placówkach przy ul. Kolskiej i ul. Racibora w których w sumie zapewniono 12 miejsc. Jeśli w trakcie 10-dniowego okresu w placówce nie będzie nowych przyjęć oraz osoby w przebywające w tych miejscach nie będą wykazywały objawów chorobowych będzie można skierować je do schroniska czy noclegowni.

 

Zasady te nie dotyczą ogrzewalni, która jest czynna całodobowo. Osoby bezdomne mogą skorzystać z niej bez skierowania czy wydania decyzji. Przed wejściem do ogrzewalni pracownicy sprawdzają temperaturę ciała osoby bezdomnej i mogą odmówić wpuszczenia jej do środka z uwagi na stan zdrowia. Na miejscu można wypić gorący napój, skorzystać z łazienki czy wymienić odzież.

 

Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych

 

Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby bezdomne mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności.

 


 

 

 

Schroniska:

 • Schronisko „Feniks”, ul. Zamknięta 5,
 • Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Nehringa 14;
 • Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Strzałowska 24;
 • Schronisko dla Kobiet „Caritas”, ul. Piaseczna 4 ;
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, ul. Hryniewieckiego 9.

 

Noclegownia to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. Z uwagi na pandemię koronawirusa placówki mogą oferować schronienie także w pozostałych godzinach. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek.

 

Noclegownie:

 • Stowarzyszenie „Feniks”, ul. Zamknięta 5;
 • „Caritas”, ul. Nehringa 14.

 

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się.

 • Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin)

 

Aktywny Samorząd: Ostatni dzwonek dla studentów

2021-10-06 12:01
Przypominamy o możliwości złożenia wniosków do  Modułu II programu Aktywny Samorząd 2021, dzięki któremu można uzyskać wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 


Wnioski można składać do 10 października 2021r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie.


Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu Systemu Obsługi i Wsparciapod tym adresem:
https://sow.pfron.org.pl/


W 2021 roku nabór odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego przygotowanego przez PFRON.


Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć po kliknięciu
TUTAJ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny Samorząd" bez podpisu elektronicznego.

Złożenie wniosku bez podpisu elektronicznego będzie skutkowało koniecznością pojawienia się w siedzibie MOPR przy ul. Abramowskiego 19 i podpisania wniosku w wersji papierowej. Wniosek złożony w ten sposób w SOW będzie traktowany jako wniosek złożony w wersji papierowej, czyli nie będzie możliwości uzyskania dodatku w wysokości 800 zł w Module II , dotyczy wnioskodawców którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe)..

Umowa również będzie musiała być podpisana w siedzibie MOPR.


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON pod adresem
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.

Opieka wytchnieniowa: Skorzystaj z porad psychologa

2021-09-21 09:41


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na darmowe porady psychologiczne dla rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa 2021”.

Program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Boh. Warszawy 27 po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie: 91 46 46 334.
Piknik Pasji - Promowaliśmy ideę rodzicielstwa zastępczego

2021-09-06 12:33
W niedzielę 5 września Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wziął udział w Pikniku Pasji zorganizowanym przez szczeciński Inkubator Kultury. W czasie tej kameralnej imprezy promowaliśmy ideę rodzicielstwa zastępczego.

Do naszego pawilonu podchodziło sporo osób w różnym wieku (w tym tych najmłodszych, zainteresowanych głównie cukierkami i kolorowankami). Mieliśmy szansę opowiedzieć mieszkańcom Szczecina o trudnej i jednocześnie pięknej pracy rodziców zastępczych, a także osób do pomocy w takich rodzinach zastępczych.

Mamy nadzieję, że udało się nam przekonać chociaż część osób odwiedzających nasz pawilon do rozważenia takiej drogi w swoim życiu. Z prostego powodu: rodziców zastępczych w Szczecinie wciąż brakuje!

Uwaga! Zmiana siedziby Działu Instytucji Pomocy Społecznej

2021-07-30 10:34
Od dnia 30 lipca 2021 roku Dział Instytucji Pomocy Społecznej został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33.

Telefon do Biura Obsługi Klienta pozostał niezmieniony: 91 44 26 610.

Dom dla Seniora: Trzy mieszkania do wynajęcia [WNIOSEK]

2021-07-26 10:18

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla seniora”, które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania.

 
 

Do wynajęcia przeznaczone są 3 mieszkania dwupokojowe, które położone są w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45b.
 
 

Położenie mieszkań  łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniu systemowi  opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.
 
 

O mieszkanie wspomagane dwupokojowe może się ubiegać rodzina składająca się z 2-3 osób.

 
 

Mieszkanie przeznacza się dla osób:

 1. które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 2. które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 3. samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 4. nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 5. w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych,
 6. przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 7. których miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest nie niższy niż:

- 2015,76- zł  dla gospodarstwa dwuosobowego,

- 3046,03- zł  dla gospodarstwa trzyosobowego,

         
oraz jest nie wyższy niż :

- 5.628,96-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,

- 6.879,84-zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.

 

Spełnianie kryteriów dochodowych badane będzie na dzień złożenia wniosku.

 1. nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

 
 

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :

 1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
 2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego,
 3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
  w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.

 
 

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
 

 • czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego
 • woda ciepła – 35,- zł/osobę**
 • woda zimna – 34,- zł/osobę**
 • centralne ogrzewanie (SEC) - zaliczka 2,50zł/m2 **
 • opłata za gospodarowanie odpadami: 21,60- zł/osobę
 • zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej – 30,- zł miesięcznie.

 

 
 

 

Uwaga:
 

Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej  liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

 
 

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:

 
 

„Nabór wniosków na najem mieszkań wspomaganych w ramach Programu „Dom dla Seniora”.

 
 

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku).

 
 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

 

 
 

* dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe, jednakże nie większe niż trzyosobowe wyłącznie w przypadku pozostawania pod opieką osoby/ów ubiegającej/ych się o lokal nie więcej niż jednego niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.

**stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.

 

Osoby do kontaktu:

 

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Pani Joanna Kaczmarek i Pani Barbara Szczepańska

tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563

email: jkaczmarek@mopr.szczecin.pl

email bszczepanska@mopr.szczecin.pl

  

Ze strony Szczecińskiego TBS:

Pan Marcin Wajdziak 

tel. 91 430 91 89

e-mail: mwajdziak@stbs.pl

 

 
 


Najlepsze życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2021 [FILM]

2021-05-30 08:50
Szanowni Państwo,

W tym wyjątkowym czasie, kiedy to po raz kolejny pandemia uniemożliwia osobiste spotkanie z Państwem i wspólne świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowaliśmy życzenia w innej niż dotychczas formie – wiersza. Inspiracją do jego powstania była Państwa codzienna, trudna praca, której pozytywne rezultaty widzimy każdego dnia.

Dziękuję za Państwa codzienne ogromne zaangażowanie. Głęboko wierzę, że za rok będzie nam dane spotkać się osobiście.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Marta Giezek
 
 

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - spotkanie z NGO (Prezentacja)

2021-04-06 13:40
W dniu 31.03.2021 r odbyło się coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dotyczące realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w roku 2020 zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Z uwagi na pandemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spotkanie odbyło się on-line, mimo to frekwencja dopisała. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pan Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Pani Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pani Anna Rąbel - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Policji, Urzędu Marszałkowskiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie spotkania Pani Marta Giezek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie omówiła realizowane zadania przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR z zakresu dofinansowania ze środków PFRON, w tym programu "Aktywny Samorząd" oraz przedstawiła dane dotyczące działalności Sekcji Obsługi Komunikacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. Omówiony został także podział środków finansowych na zadania realizowane w roku 2021 wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania został również ustalony skład Komisji opiniującej wnioski z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

Aktywny Samorząd 2021: Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

2021-03-01 09:36

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I i Modułu II programu Aktywny Samorząd.


Wnioski można składać od 1 marca 2021r.


 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie.


Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu Systemu Obsługi i Wsparcia
pod tym adresem:
https://sow.pfron.org.pl/


W 2021 roku nabór odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego przygotowanego przez PFRON.


Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć po kliknięciu
TUTAJ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny Samorząd" bez podpisu elektronicznego.

Złożenie wniosku bez podpisu elektronicznego będzie skutkowało koniecznością pojawienia się w siedzibie MOPR przy ul. Abramowskiego 19 i podpisania wniosku w wersji papierowej. Wniosek złożony w ten sposób w SOW będzie traktowany jako wniosek złożony w wersji papierowej, czyli nie będzie możliwości uzyskania dodatku w wysokości 800 zł w Module II i dodatkowych 10 pkt. przy ocenie wniosku w Module I. Umowa również będzie musiała być podpisana w siedzibie MOPR.


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON pod adresem
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:


MODUŁ I

01.03.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków

 
MODUŁ II

01.03.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

01.08.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

30.09.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022