Archiwum aktualności


Podziękowania dla rodziców zastępczych

2023-05-09 12:27
Tradycyjnie w maju odbyło się spotkanie z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które było przede wszystkim okazją do podziękowania im za codzienny trud i zaangażowanie. Jest to także okazja do dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Spotkanie odbyło się 9 maja w sali sesyjnej Rady Miast Szczecin. Okolicznoście listy z podziękowaniami od Prezydenta Piotra Krzystka wręczała Zastępczyni Pani Lidia Rogaś.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

2023-05-05 08:16
5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Z tej okazji składamy życzenia wszystkim, którzy na co dzień stawiają czoła wyzwaniom i przeciwnościom. Niepełnosprawność nie definiuje wartości ani potencjału, ale świadczy o niezwykłej determinacji i wytrwałości, które codziennie Państwo wykazujecie.

Życzymy dużo zdrowia i jeszcze więcej siły w przezwyciężaniu codziennych trudności i dążeniu do spełnienia marzeń oraz planów.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - spotkanie z NGO

2023-04-28 10:49
Za nami coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dotyczące realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu wzięła udział Pani Lida Rogaś, Zastępczyni Prezydenta Szczecina, która podziękowała przedstawicielom organizacji i instytucji za ich zaangażowanie w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie jest okazją do podsumowania zadań realizowanych przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR - dofinansowanych ze środków PFRON, w tym programu "Aktywny Samorząd. Ogółem z dofinansowania skorzystały 1833 osoby z niepełnosprawnościami, 120 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – dodatkowo ponad 2300 osób wzięło udział w dofinansowanych imprezach zbiorowych (np. spotkaniach wigilijnych czy imprezach okolicznościowych).

Omówiono także działania Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnościami. Kierowcy SOKON przejechali łącznie ponad 324 tysiące kilometrów. Z przejazdów skorzystało niemal 40 tysięcy osób. Ponad 36 % przejazdów to transport dzieci do szkół.

Podczas spotkania omówiono także podział środków finansowych na zadania realizowane w 2023 r. wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tym roku kwota zaplanowanych dotacji wynosi nieco ponad 7 milionów złotych.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania został również ustalony skład Komisji opiniującej wnioski z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

Dzień Ludzi Bezdomnych

2023-04-14 13:43
14 kwietnia obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz przełamywanie stereotypów. Inicjatorem tego nieformalnego święta jest Marek Kotański – założyciel stowarzyszenia Monar oraz ruchu wychodzenia z bezdomności Markot.

W tym dniu przypominamy o wsparciu, które kierujemy do osób bezdomnych. Niedawno zakończone zostało tegoroczne Pogotowie Zimowe, które jest prowadzone wspólnie z policją, strażą miejską, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, które w tym trudnym okresie niosą wsparcie osobom bezdomnym.

Podczas działań pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR wraz ze służbami docierają do koczowisk i miejsc przebywania bezdomnych informując o możliwości skorzystania z pomocy w formie pobytu w noclegowni czy schronisku. W sumie wydano 280 skierowań do pobytu w schronisku. W przypadku odmowy skorzystania z tej formy pomocy nasi pracownicy starają się zabezpieczyć podstawowe potrzeby w miejscu, w którym przebywają osoby bezdomne. Może być to pomoc rzeczowa, skierowanie po odbiór ciepłego posiłku w barze czy zapewnienie opału w przypadku posiadania pieców.

W sumie przez cały okres trwania Pogotowia pracownicy Działu przeprowadzili niemal 1500 wywiadów środowiskowych na różnego rodzaju formy pomocy. W okresie od listopada do końca marca z pomocy skorzystało 717 osób bezdomnych.

Pomimo zakończenia Pogotowia Zimowego osoby bezdomne cały czas mogą korzystać z pomocy oferowanej przez MOPR. W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy al. Wojska Polskiego 184B, Tel: 91 48 75 771. Pod tym samym numerem telefonu mieszkańcy naszego miasta mogą zgłaszać do Działu informacje o osobach bezdomnych, które pojawiły w ich okolicy i mogą wymagać pomocy.

Życzenia Wielkanocne

2023-04-07 09:33
a

„Barwy Rodzicielstwa Zastępczego”. Poznaj bliżej pieczę zastępczą

2023-03-28 14:19
Dział Pieczy Zastępczej wraz z Zachodniopomorską Fundacją Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” zapraszają wspólnie na nowy cykl spotkań dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkania skierowane są do osób, które rozważają możliwość podjęciem roli rodzica zastępczego, kandydatów na rodziców oraz nowopowstałych rodzin zastępczych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę.

Podczas spotkań będziemy omawiać zagadnienia dotyczące tego jak zostać rodzicem zastępczym, omówimy także potrzeby dzieci trafiających do pieczy zastępczej, porozmawiamy o wsparciu na jakie mogą liczyć rodziny oraz wychowankowie, a na koniec także o tym co dzieje się kiedy dzieci dorastają i jak wygląda oferta pomocy dla usamodzielnianych wychowanków, którzy opuszczają rodziny zastępcze.

Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści z Fundacji „Tęcza Serc” oraz Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Spotkania będą się odbywać w siedzibie Fundacji „Tęcza Serc” przy ul. Kolumba 60.

Harmonogram spotkań:
 • 31.03.2023, 17:00 – 18:30
  Czy ja też mogę zostać rodzicem zastępczym?

  O wymaganiach i predyspozycjach
   
 • 12.05.2023, 17:00-18:30
  Czy wiesz, jakie dzieci Cię potrzebują?

  O potrzebach dzieci z pieczy zastępczej
   
 • 22.09.2023, 17:00 – 18:30
  Nie jesteś sam!

  O wsparciu dla rodzin zastępczych i ich wychowanków

   
 • 23.11. 2023, 17:00 – 18:30
  Pełnoletniość i co dalej?

  O tym co się dzieje, kiedy wychowanek dorasta. Oferta pomocy i wsparcia.
   

Rozpoczynamy warsztaty dla rodziców. "Moje dziecko mnie nie słucha"

2023-03-20 11:21
Dział Wsparcia Rodziny MOPR rozpoczyna kolejny cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców „Moje dziecko mnie nie słucha”. W spotkaniach mogą wziąć udział rodzice, którzy chcieliby poszerzyć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicielskie.

Spotkania będą odbywać się w siedzibie Działu Wsparcia Rodziny przy ul. Smolańskiej 3 w każdy czwartek w godzinach 16:00-18:30. Po zakończeniu zajęć przewidziano jeszcze 30 minut czasu na konsultacje indywidualne dla chętnych osób.

Pierwsze spotkanie organizacyjne podczas którego przyjmowane będą zapisy osób chętnych do udziału w spotkaniach odbędą się 23 marca o godzinie 16.

Dla rodziców, którzy nie będą mogli zapewnić w tym czasie opieki swoim dzieciom w sąsiedniej sali organizowane będą zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Program realizowany jest w formie warsztatów, podczas których uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach grupowych, ogrywane są scenki, prowadzone są dyskusje. Podczas zajęć uczestnicy analizować będą codzienne sytuacje z życia rodzinnego i uczyć się skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami funkcjonowania rodziny.

Ogólna tematyka spotkań dotyczyć będzie obszaru świadomości własnych celów wychowania, poznania i rozumienia świata uczuć własnych oraz dziecka, umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętności rozwiązywania konfliktów, utrzymania prawidłowych relacji w rodzinie i środowisku społecznym. Program spotkań obejmuje również zajęcia z zakresu treningu interpersonalnego, oraz treningów szeroko rozumianego funkcjonowania społecznego. Przy każdym spotkaniu uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez doradcę psychospołecznego – socjoterapeutę –panią Alicję Szmeterowicz

Tydzień Pracy Socjalnej: Wykłady, spotkania i warsztaty dla młodzieży

2023-03-20 09:40
W dniach do 20 do 24 marca w Szczecinie organizowany jest IX Tydzień Pracy Socjalnej. W trakcie całego tygodnia zaplanowano wiele spotkań z myślą o przyszłych pracownikach socjalnych – studentach czy uczniach liceum, które przybliżą im charakter pracy oraz odczarują pewne mity, które krążą wokół zawodu.

Wydarzenie organizowane jest w Szczecinie przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – Katedra Pedagogiki Społecznej i jest częścią ogólnopolskiej akcji Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest współorganizatorem wydarzenia.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji TPS to „Walka z mitami i stygmami w polskiej pracy socjalnej”. Podczas spotkań Instytut Pedagogiki realizujący kształcenie na kierunku praca socjalna chciałby wraz z uczestnikami podjąć refleksję nad owymi mitami i stygmami, które w programie określono jako „MiSy” odzwierciedlające obszary, w których z procesami stygmatyzacji, stereotypizacji czy etykietyzacji mają do czynienia pracownicy socjalni.

Program wydarzenia skierowany jest do studentów oraz uczniów szkół średnich. Wykłady, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne maja na celu ukazywanie bogactwa pracy socjalnej, jej niejednorodnego oblicza, świata samych pracowników, klientów oraz problemów, z jakimi obie grupy się spotykają.Wsparcie dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

2023-03-17 10:11

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.  Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

 

Dofinansowaniem mogą być objęte przedmioty, w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy w limicie finansowania wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia tzn. wyrobów medycznych, które nie są finansowane w 100 % z NFZ. Mogą to być np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pielucho-majtki, cewniki, sprzęt stomijny.

 

O dofinasowanie można ubiegać w ramach przedmiotów zakupionych po 24 lutego 2022.

 

Pomoc udzielana jest obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
 
 

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.
Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.


 

Wnioski w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami można składać w:

 

Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 

przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza)

71-104 Szczecin.

 

Poniedziałek 8.00 do 15.00

Wtorek – Czwartek 10.00 do 14.00

W piątki wnioski nie są przyjmowane.

 

UWAGA!!

Nie będą przyjmowane wnioski bez wymaganych załączników:

 

 Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

- wniosek w języku polskim (do zapoznania się wniosek w języku ukraińskim),

- oświadczenie osoba z niepełnosprawnością,
 POBIERZ WNIOSKI >>>


Завантажте анкету >>>

 

 

 
 

 

Підтримка для громадян України з інвалідністю

 

Державний фонд реабілітації осіб з інвалідністю пропонує субсидії на придбання або ремонт медичних виробів, призначених лікарем. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу в рамках Модуля І програми "Допомога громадянам України з інвалідністю". Заяви разом із необхідними документами можна подати до міського Центру підтримки сім’ї

 

 
 

Співфінансуванням можуть охоплюватися товари, для яких необхідний власний внесок одержувача в межах ліміту фінансування, встановленого Національним фондом охорони здоров'я, тобто медичних виробів, які не фінансуються на 100% Національним фондом охорони здоров'я. Це можуть бути, наприклад, протези, ортопедичні пристрої та ортези, інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні набори для персональних інсулінових помп, підгузки, катетери, обладнання для стоми.

 
 

Субсидію можна оформити на товари, придбані після 24 лютого 2022 року.

 
 

 

Допомога надається громадянам України з інвалідністю, якщо вони відповідають усім наступним умовам:

 

 
 

 1. їхнє перебування на території Республіки Польща вважається легальним, відповідно до ст. 2 п. 1 Закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території Республіки Польща",
 2. вони мають документ, що підтверджує 1 або 2 групу інвалідності, виданий відповідно до української системи оцінки інвалідності, або, якщо такого документа немає, достатньо заяви про те, що він є.

 

 

Це стосується також дітей, в цьому випадку достатньо заяви опікуна про наявність у нього такого документа, виданого дітям в українській системі оцінки інвалідності.

 

 
 

Заяви разом з необхідними документами можна подавати польською мовою:

 

Відділ допомоги особам з інвалідністю 

вул. Абрамовського 19 (вхід з вул. Міцкевича)

71-104 Щецін.

 
 

Понеділок з 8.00 до 15.00

Вівторок - четвер з 10.00 до 14.00.

У п'ятницю заяви не приймаються.

 

УВАГА!

Заяви без необхідних додатків не приймаються:

 

 

 Документи, необхідні для подання заяви:

- заява польською мовою (для ознайомлення з текстом заяви українською мовою),

- заява особи з інвалідністю,

 

 

Завантажте анкету >>>

 

Rok działalności Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie

2023-03-08 18:06
Minął rok od uruchomienia Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, w którym obywatele uciekający przed wojną z terytorium swojego kraju mogą znaleźć potrzebną pomoc. Dziś Prezydent Miasta podziękował osobom i organizacjom, które były zaangażowane w utworzenie tego miejsca.

Centrum Pomocy powstało dwa tygodnie po wybuchu wojny. Uchodźcy z Ukrainy przebywający w Szczecinie mogli uzyskać tu kompleksowe i aktualne informacje, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych, usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy i pośrednictwa pracy, edukacji , ochrony zdrowia. W budynku przy Skłodowskiej – Curie 4 znalazły się punkty obsługiwane m.in. przez pracowników MOPR i PUP oraz Urzędu Miasta, a także wolontariuszy organizacji pozarządowych, gabinet psychologiczny, biuro Konsula Honorowego Ukrainy, kawiarenka internetowa, a także magazyn i punkt wydawania pomocy rzeczowej: paczek żywnościowych, odzieży, środków higienicznych, chemii gospodarczej. Centrum pośredniczyło również w poszukiwaniu mieszkań dla uchodźców.

Dla najmłodszych uruchomiona została świetlica prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzięki temu ich mamy mogły spokojnie załatwić niezbędne sprawy, a dzieci miały szansę na chwilę zabawy.

Obecnie w Centrum realizowany jest projekt Ukraina bliżej nas, którego głównym celem jest pomoc obywatelom Ukrainy w integracji z lokalną społecznością. W ramach projektu można m. in. otrzymać wsparcie indywidualnego asystenta integracji, udzielana jest pomoc psychologiczna, organizowane są kursy języka polskiego. Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod tym linkiem

Łącznie ze wsparcia informacyjnego i psychologicznego w Centrum skorzystało 15 725 osób, z pośrednictwa pracy – 6135 osób. Pomocy rzeczowej udzielono 15 657 osobom, a w świetlicy opiekę znalazło 7400 dzieci.