Szkolenie z zakresu samoobrony dla pracowników MOPR w Szczecinie

2011-04-28 12:06
W dniu 15 kwietnia 2011 r. zakończyło się szkolenie z zakresu samoobrony dla 60 pracowników socjalnych pracujących bezpośrednio z klientem.
Celem szkolenia było wzrost poziomu bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
W ramach 18 godzinnego szkolenia praktyczno - teoretycznego uczestnicy poznawali prawne i psychologiczne aspekty obrony koniecznej, uczyli się w jaki sposób zachować się w sytuacji zagrożenia i w jaki sposób ją zminimalizować oraz ćwiczyli różne techniki z zakresu samoobrony, dzięki którym będą w stanie samodzielnie obronić się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Podczas uroczystego zakończenia szkolenia, które odbyło się w nowej siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczali p. o. Dyrektor MOPR w Szczecinie Pani Barbara Swica, I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, inspektor Jacek Fabisiak oraz Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, młodszy inspektor Mariusz Bajor.
Wszyscy uczestnicy szkolenia oceniają je jako niezwykle udane. Podkreślają, że umiejętności, które nabyli z pewnością pomogą im w tak trudnej i niebezpiecznej dla nich pracy.
"Nie było takiej części szkolenia, którą mogłabym zaliczyć do najmniej interesujących", "więcej takich szkoleń" - te słowa z ankiety ewaluacyjnej, jako wyrazy najwyższego uznania i podziękowania pragniemy zadedykować kierownictwu i pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Liczymy na dalszą owocną współpracę !

Zdjęcia