OGŁOSZENIE O KONKURSIE !!!

2011-05-11 15:29
W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Dział Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież do 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach rodzinnych do wzięcia udziału w konkursie artystycznym, w dowolnej technice (plakat, obraz grafika komputerowa, kolaż, rysunek, fotografia itp.) pod nazwą:

"RAZEM RAŹNIEJ"

Prace artystyczne powinny nawiązywać do tematyki rodzinnej, wartości i więzi rodzinnych, rodzicielstwa zastępczego.

Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna zastępczego i jego adres, numer telefonu kontaktowego oraz zgodę na publiczną prezentację prac.
Prace należy przesłać lub doręczyć osobiście do Działu Opieki Zastępczej MOPR w Szczecinie, ul. Sławomira 10 do dnia 26 maja 2011 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Gierszewską Kierownikiem Sekcji Rodzin Zastępczych pod numerem telefonu: 91 42 40 35 w godzinach od 7.30 do 15.30.

W dniu 27 maja 2010 r. jury dokona wyboru zwycięzców konkursu. Przewidziano 10 nagród rzeczowych, w tym 3 nagrody główne i 7 wyróżnień oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w trakcie trwania festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2011 r. na terenie ogrodu "Różanka" w Parku Kasprowicza w godzinach od 14.00 do 17.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!