Informacja o obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2011-05-12 07:35
Dzień 30 maja uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 roku został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji, dla podkreślenia wagi opieki zastępczej oraz problematyki związanej
z zabezpieczeniem potrzeb dzieci pozbawionych opieki rodziców co roku w Mieście Szczecin organizowane są różne formy integracyjne, promujące i wspierające rodzicielstwo zastępcze. Obchody tego święta w 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie rozpoczyna 30 maja, a kończy 5 czerwca.
W dniach 30 i 31 maja dla grupy 30 opiekunów zastępczych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji
w Szczecinie w ramach programu "Bezpieczny senior" odbędą się spotkania wykładowe i warsztatowe. Celem tych spotkań jest ograniczenie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw i innych przestępstw i wykroczeń popełnianych wobec osób starszych poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i przestrzeganie przed oszustami. Spotkania odbędą się w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej MOPR przy al. Papieża Jana Pawła II 42.
W dniu 5 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizuje festyn integracyjny dla rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka pod nazwą "Razem Raźniej". Spotkanie przy słodkim poczęstunku, na które serdecznie zapraszamy całe rodziny, odbędzie się w godzinach od 14.00 do 17.00 na terenie ogrodu "Różanka" w Parku Kasprowicza w Szczecinie. Spotkaniu towarzyszyć będą występy, gry, konkursy z nagrodami, wspólne zabawy. Odbędzie się także przedstawienie teatralne, prezentacja sztuk walk, występ zespołu tanecznego. Podczas trwania festynu nastąpi ogłoszenie wyników konkursu artystycznego pod nazwą "Razem Raźniej" skierowanego do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek rodzinnych oraz wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców i uczestników.
W tym czasie wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać wiedzę na temat rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka czy adopcji od specjalistów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Adopcyjno-Opiekuńczych oraz instytucjach pozarządowych działających na rzecz opieki zastępczej. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie udzieli informacji z zakresu programu "Bezpieczny senior". Będzie to również okazja do zebrania deklaracji uczestnictwa opiekunów zastępczych w grupach wsparcia i kontynuowania spotkań w ramach programu edukacyjno-informacyjnego "Bezpieczny senior".
Myślą przewodnią festynu jest integracja środowiska zastępczego i świętowanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Liczymy na dużą frekwencję i dobrą zabawę, na którą serdecznie zapraszamy.