Szkolenie dla pracowników Działu Opieki Zastępczej

2011-05-17 09:53
W dniu 27.04.2011 r. w siedzibie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 odbyło się szkolenie p.n.: "Procedury adopcyjne", w którym wzięło udział 14 pracowników Działu Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Zajęcia poprowadziła Pani Monika Kołodziejska, Dyrektor Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.
Zakres szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjno- opiekuńcze, procedur kwalifikacji dziecka, doboru i kwalifikacji kandydatów na rodziców przysposabiających dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia, kwalifikacji kandydatów na rodziców przysposabiających z uwzględnieniem rodzajów adopcji. Pracownicy mogli dowiedzieć się również o zasadach przysposobienia wewnątrzrodzinnego, o tzw. adopcji ze wskazaniem, rozważyć kwestie jawności adopcji i problemów dotykających rodzin adopcyjnych, a także porozmawiać o różnicach pomiędzy rodzinami przysposabiającymi i zastępczymi w zakresie praw dotyczących dziecka.
Spotkaniu towarzyszyła przyjazna i ciepła atmosfera. Szkolenie było bardzo interesujące, pozwoliło na poznanie zagadnień z zakresu wyłącznych kompetencji ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i przyczyniło się do znacznego poszerzenia wiedzy naszych pracowników o specyfice pracy w Ośrodku.
Bardzo dziękujemy Pani Monice Kołodziejskiej za gościnę i przekazanie tak ważnej wiedzy merytorycznej

Zdjęcia