Spotkanie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2011-05-18 14:28
W dniu 12 maja 2011 r. w siedzibie MOPR w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zlecone przez Gminę Miasto Szczecin.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: "Caritas" Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Stowarzyszenia "SOS dla Rodziny", Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej , Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Mediatorów oraz kierownicy Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, Działu Interwencji Kryzysowej, Działu Opieki Zastępczej i Działu Wsparcia Dziennego.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili swoje oferty pomocowe dla osób uwikłanych w przemoc, omówione zostały zasady współpracy na przyszłość.

Serdecznie dziękujemy organizacjom za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Liczymy na dalszą owocną współpracę.