"Żółta Karta" dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2011-05-24 09:02
W dniu 13 maja 2011 w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42, odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem spotkania było m.in. omówienie, zaprezentowanie i przekazanie zainteresowanym podmiotom tzw. "Żółtej Karty" z informacjami skierowanymi do osób stosujących przemoc w rodzinie i tzw. "Błękitnej Karty" z informacjami skierowanymi do osób doznających przemocy w rodzinie (dotyczy procedury "Niebieska Karta"). W spotkaniu brali udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, pracownicy MOPR w Szczecinie i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Inicjatorką pomysłu opracowania "Żółtej Karty" jest Pani nadkomisarz Elżbieta Szatanik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Przypadki, kiedy członek rodziny dopuszcza się przestępstwa przemocy wobec partnera, rodzica, czy dziecka zdarzają się często i są szczególnie trudne dla krzywdzonych członków rodziny. Dlatego tak ważne jest przerwanie przemocy. Osoba stosująca przemoc może nauczyć się zachowań nie krzywdzących. "Żółta Karta" jest skierowana do osób stosujących przemoc w rodzinie, informuje ich o konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść, wskazuje, gdzie mogą szukać pomocy, ma skutecznie motywować do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Do projektu "Żółtej Karty" włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Oprócz "Żółtej Karty" powstała również "Błękitna Karta" z informacjami skierowanymi do osób doświadczających przemocy w rodzinie. Od strony prawnej teksty kart konsultowała Pani Małgorzata Gruszecka Prokurator Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. Druk 10 000 "Żółtych Kart" i 10 000 "Błękitnych Kart" został sfinansowany z pieniędzy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Szczecin na rok 2010.
W pierwszej kolejności "Żółte Karty" i "Niebieskie Karty" zostały przekazane Policji i pracownikom socjalnym MOPR w Szczecinie, będą załącznikami do "Niebieskich Kart" procedury stosowanej w rodzinach, w których występuje przemoc. W ramach projektu przedstawiciele MOPR w Szczecinie prowadzą szkolenia na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla Policjantów z Ogniw Patrolowo Interwencyjnych KMP w Szczecinie

Zdjęcia