Dzień Otwarty ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

2011-05-24 10:27
Dzień Otwarty ZUS dla Osób Niepełnosprawnych
W środę 25 maja 2011 r. w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie,

przy ulicy Matejki 22 (sala 160, piętro), w godzinach od 9.00 do 14.00.

odbędzie się spotkanie na którym osoby zainteresowane będą mogły otrzymać informację w zakresie:

- kto może otrzymać rentę socjalną,
- jak rozliczyć dochody rencisty,
- jak wygląda procedura orzekania przez lekarza
- na jaką pomoc mogę liczyć z MOPR.

Na pytania będą odpowiadać eksperci Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

Na stoiskach będzie można zaopatrzyć się w informatory i ulotki, w tym w specjalnie na ten dzień wydany "Informator dla Osób Niepełnosprawnych" wydany wspólnie przez PFRON i ZUS.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.