Spotkanie Dyrekcji MOPR w Szczecinie z przedstawicielami Gminy Miasta Szczecin

2011-05-27 14:49
W dniu 18 maja 2011 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 3 odbyło się spotkanie kadry zarządzającej MOPR z radnymi Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Szczecin VI Kadencji oraz Panią Małgorzatą Olejnik Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

Pani Marta Giezek Dyrektor MOPR w Szczecinie zapoznała radnych z bieżącą działalnością Ośrodka oraz przedstawiła swoją koncepcję pracy.

Zdjęcia