Spotkania rodziców zastępczych z Policją w ramach realizacji programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ,,Bezpieczny Senior" zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2011-06-02 12:47
W dniach 30 i 31 maja 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w ramach programu "Bezpieczny senior" zorganizował spotkania wykładowe iwarsztatowe dla rodziców zastępczych. Celem tych spotkań było ograniczenie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw i innych przestępstw oraz wykroczeń popełnianych wobec osób starszych, poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i przestrzeganie przed oszustami.
Uczestnicy spotkań zapoznali się ze sposobami okradania osób dojrzałych - m.in. oszustwo "na wnuczka",
"na szklankę wody", "na cygankę", z zagadnieniami związanymi z przemocą domową wobec osób starszych, postępowaniem w przypadku transakcji gotówkowych: przy bankomacie, w banku, w urzędzie pocztowym, zabezpieczeniem mieszkań przed włamaniem, zagrożeniami związanymi z zażywaniem narkotyków, dopalaczy oraz alkoholu przez młodych ludzi (dzieci, wnuki). Spotkania były bardzo interesujące, uczestnicy pozyskali wiedzę na temat zagrożeń na jakie mogą być narażeni w codziennym życiu oraz w jaki sposób im zapobiegać.

Z życzeniami wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim bezpiecznego codziennego funkcjonowania w domu i poza nim, serdecznie dziękujemy rodzicom zastępczym za udział w spotkaniach.

Prelegentom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie bardzo dziękujemy za współpracę i deklarujemy zorganizowanie kolejnych spotkań z osobami starszymi, dzięki którym wzrośnie ich wiedza o zagrożeniach i możliwości uzyskania pomocy.

Zdjęcia