Zakończenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat

2011-06-14 08:33

W dniach od 03 marca do 19 maja 2011 roku w Dziale Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach jego działalności, odbyły się zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 10-12 lat.


Celem zajęć było:
- kształtowanie kompetencji społecznych, korygowanie zachowań, doskonalenie relacji koleżeńskich;
- poprawa komunikacji;
- kształtowanie inteligencji emocjonalnej;
- radzenie sobie z negatywnymi emocjami, z frustracją, ograniczenie agresji i przemocy w formie pośredniej i
bezpośredniej;
- rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, nauka współpracy;
- odreagowanie napięć emocjonalnych;
- wzmocnienie pozytywnej samooceny;
- pogłębienie wglądu w siebie.
Zajęcia prowadzone przez psychologa oraz specjalistę pracy z rodziną ukończyło 7 dzieci. Uczestnikami grupy były dzieci korzystające z pomocy Działu Wsparcia Dziennego oraz Działu Opieki Zastępczej MOPR.
Zwieńczeniem zajęć było uroczyste wręczenie dyplomów zadowolonym i dumnym uczestnikom warsztatów. Kolejna edycja zajęć rozpocznie się po wakacjach.

Zdjęcia