O rodzeństwie bez rywalizacji...

2011-06-22 13:13
W dniach od 27 kwietnia do 14 czerwca 2011 roku w siedzibie Działu Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie odbyły się zajęcia dla rodziców pt. "Rodzeństwo bez rywalizacji". Zajęcia prowadzone były w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego "Złość nie jest zła - czyli jak radzić sobie z negatywnymi emocjami" finansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
Spotkania służyły wspólnemu odkrywaniu korzeni nieustannego współzawodnictwa między dziećmi i poszukiwaniu sposobów:
 jak pomóc dziecku odkryć własną tożsamość i wartość jako osoby;
 jak zapewnić je, że jest bezpieczne, kochane i wyjątkowe;
 jak pomóc odkryć korzyści płynące z dzielenia się ze współpracy z rodzeństwem;
jak stworzyć podwaliny przyszłych stosunków między dziećmi, by któregoś dnia dostrzegły, że są dla siebie źródłem oparcia.
Zajęcia prowadzone przez pedagoga i terapeutę ukończyło 9 rodziców. Uczestnikami grupy byli rodzice, którzy korzystają z różnych form pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i ukończyli wcześniej zajęcia pt. "Szkoła dla Rodziców".
Zwieńczeniem zajęć było uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom warsztatów. Kolejna edycja zajęć rozpocznie się po wakacjach.

Zdjęcia