Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły...

2011-07-21 08:23

W dniu 30 czerwca 2011 roku w Dziale Wsparcia Dziennego zakończyły się zajęcia pt. "Szkoła dla Rodziców", w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego "Złość nie jest zła - czyli jak radzić sobie z negatywnymi emocjami", finansowanego z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
Celem 10 spotkań było budowanie relacji dorosły-dziecko m.in. rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, wyrażanie oczekiwań tak aby były przez dziecko respektowane, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania.
Zajęcia prowadzone przez pedagoga i specjalistę pracy z rodziną ukończyło 10 rodziców. Uczestnikami grupy byli rodzice którzy korzystają z różnych form pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Podsumowaniem zajęć było uroczyste wręczenie dyplomów oraz "Niezbędnika Rodzica" dumnym uczestnikom warsztatów. Kolejna edycja zajęć, na które serdecznie zapraszamy, rozpocznie się po wakacjach.

Zdjęcia