Wizyta studyjna przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej.

2011-09-07 12:50
W dniu 28 lipca 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 9 odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
Pani Marta Giezek Dyrektor MOPR w Szczecinie zapoznała gości z siedzibą Ośrodka przy ul. Strzałowskiej 9 oraz omówiła realizowane zadania. Pani Małgorzata Olejnik Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin zapoznała przedstawicieli ChRL z systemem polityki społecznej Szczecina.

Zdjęcia