Spotkanie w ROPR Zachód

2011-09-28 13:28
W ramach współpracy dotyczącej realizacji świadczeń wolontarystycznych przez uczniów IV LO im. Bolesława Prusa w szczecinie na rzecz osób korzystających z pomocy MOPR w Szczecinie w obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód, w dniu 15 września 2011 r. w siedziebie ROPR Zachód przy ul. Abramowskiego 19 osdbyły się spotkania z uczniami klas pierwszej językowo - społecznej z programem wychowawczym opartym na idei wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkoły: Dyrektor IV LO Pani Danuta Rodziewicz, wychowawca klasy Pani Danuta Bogdanowicz, psycholog Pani Anna Leźnicka oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Pani Krystyna Truszczyńska - Kierownik ROPR Zachód, Pani Anna Myśliwiec - Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej i Pani Ewa Piepiora - Kierownik działu Metodycznego oraz pracownicy socjalni, Pani Lucyna Jurkiewicz i Pan Piotr Hryniewicz.
Podczas spotkania Pani Kierownik ROPR Zachód przedstawiła zadania realizowane przez Ośrodek, natomiast pracownicy socjalni przybliżyli specyfikę pracy socjalnej oraz zadania i wizerunek pracownika socjalnego. Omówiono również zapotrzebowanie na świadczenie usług wolontarystycznych.