Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

2011-10-07 08:19
Od dnia 16 września 2011 roku rozpoczął się cykl spotkań grup wsparcia dla spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin.
Spotkania prowadzone są w dwóch grupach, każda z nich liczy do 15 osób i uczestniczyć będzie w czterech takich spotkaniach. Odbywają się one w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 42 dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych, w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Ostatnie spotkanie przewidywane jest w miesiącu grudniu br.
Program realizowany na tych spotkaniach porusza następującą tematykę:
- zasady prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
- praca nad umiejętnością aktywnego słuchania;
- zasady przeprowadzania skutecznej rozmowy z inną osobą;
- tworzenie i utrzymywanie prawidłowej relacji wewnątrz rodzin;
- praca z dzieckiem trudnym(FAS, ADHD, RAD, dysleksja, itp.);
- praca z emocjami, stresem, wpływ emocji i stresu na życie człowieka;
- sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych , kryzysowych;
- zapobieganie wypaleniu, zmęczeniu, zniechęceniu;
- szukanie rozwiązań i planowanie działań w kontaktach z instytucjami.
Celem spotkań jest wzajemne wspieranie się rodzin zastępczych m.in. poprzez kontakt z innymi rodzinami, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych, pomoc opiekunom zastępczym w ich problemach związanych z opieką nad dziećmi oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych. Uczestnicy w trakcie spotkań w kameralnej atmosferze mogą podyskutować i wymienić się swoimi doświadczeniami oraz uzyskać informacje i wsparcie w nurtujących je problemach związanych z funkcjonowaniem rodziny