Spotkanie z NFZ

2011-10-26 09:31
W dniu 3 października 2011 r. w Sali Kominkowej "13 Muz" w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące decyzji na ubezpieczenie zdrowotne wydawanych w trybie art. 54 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Przedmiotem spotkania było omówienie m.in. przyczyn zwiększającej się ilości wydawanych decyzji oraz ich uchylania przez ZOW NFZ z urzędu, spostrzeżeń NFZ dotyczących decyzji (wywiad, weryfikacja wstępna, zderzenia decyzji z zasiłkami, członkowie rodziny osób wskazanych w decyzjach, podstawowe elementy decyzji, przekazywanie decyzji do ZOW NFZ). Przedstawione zostały również zestawienia kosztów świadczeń udzielonych na rzecz osób, którym wydano decyzje w trybie art. 54. Poruszone zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości. Po bardzo ciekawej prezentacji wywiązała się dyskusją, podczas której Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ w Szczecinie, Pani Angelika Milkiewicz - Ławicka udzielała wyczerpujących odpowiedzi na pytania.
Spotkanie dostarczyło wiele cennych i przydatnych w pracy informacji, czemu wyraz dała Pani Gizela Rybicka, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie, gorąco dziękując w imieniu przybyłych za pomysł zorganizowania spotkania.

Przyłączając się do podziękowań, liczymy na dalszą owocną współpracę.

Zdjęcia