Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych Giełda Pracy 45+

2011-11-04 07:29
W dniach 27 października 2011 r. eksperci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie udzielali porad w zakresie form pomocy oraz wsparcia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych podczas Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych oraz Giełdy Pracy 45+, zorganizowanej przez Północną Izbę Gospodarczą. Osoby zainteresowane mogły uzyskać informację o formach pomocy udzielanej przez MOPR w Szczecinie.