Szczecińskie Centrum Świadczeń - zmiany od 1 maja 2009 roku

2009-04-16 09:41
Szczecińskie Centrum Świadczeń - zmiany od 1 maja 2009 roku
Informujemy, że od dnia 1 maja 2009 roku, rozpocznie działalność Szczecińskie Centrum Świadczeń. Zmieni się między innymi miejsce składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz numery kont bankowych. Siedziba SCŚ mieścić się będzie w Szczecinie przy ul. Kadłubka 12.
Centrum będzie wykonywać zadania dotychczas realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, a także realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie dodatków mieszkaniowych.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego składać będzie można w dwóch Biurach Obsługi Interesanta:
  • przy ul. Kadłubka 12( dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta)
  • przy ul. Krzemiennej 42B( dla mieszkańców prawobrzeżnej części miasta).
Obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach:
  • w poniedziałki od 9.00 do 17.00,
  • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
Jednocześnie informujemy, że dla osób otrzymujących, bądź ubiegających się o świadczenia rodzinne lub alimentacyjne nie zachodzą żadne zmiany organizacyjne.
Szczegółowych informacji uzyskać można pod następującymi numerami telefonów:
- w sprawie dodatków mieszkaniowych:
091 442-71-51
091 442-71-52
091 442-71-53