Wizyta pracowników Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

2011-11-25 13:54
W dniu 16 listopada 2011 r. w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6 w Szczecinie, odbyło się spotkanie pracowników Działu Instytucji Pomocy Społecznej MOPR w Szczecinie z Panią Bożeną Kankowską - Kierownikiem Ośrodka Wsparcia. Pani Bożena Kankowska omówiła zakres zadań oraz form pomocy oferowanej przez Ośrodek. Ponadto na spotkaniu omówione zostały zasady współpracy Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Punktem kulminacyjnym spotkania było zwiedzanie Ośrodka.