TERAPIA w PIASKOWNICY

2011-12-08 09:13
Sekcja Terapii i Profilaktyki Działu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie rozpoczęła nową formę pracy terapeutycznej, jaką jest TERAPIA w PIASKOWNICY.
Grupa odbiorców, do której głównie skierowana jest ta metoda to osoby w wieku 15-25 lat.
Osoby zainteresowane ta formą terapii mogą kontaktować się z Sekcją Terapii i Profilaktyki przy ul Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od ul. Śląskiej) od poniedziałku do 20) piątku w godzinach 8.00 - 20.00 Tel: 91-46-46-334.
METODA TERAPII W PIASKOWNICY

Terapia w Piaskownicy (Sandplay Therapy) jest metodą mającą zastosowanie w terapii pacjentów w różnym wieku: dorosłych, młodzieży i dzieci, stosowana jest też w pracy z parami) i rodzinami. Choć nazwa metody może budzić różne skojarzenia to w istocie jest to uznana i sprawdzona na świecie metoda pomocy terapeutycznej. Swe źródło znajduje w klasycznej analizie jungowskiej. O innowacyjności metody stanowi przede wszystkim przeniesienie procesu terapeutycznego w obszar zabawy. To sprawia, że osoby korzystające z metody pozostają w bezpiecznym oddaleniu od problemu rozwiązywanego często w przestrzeni symbolicznej - na poziomie podświadomości. Ma to szczególne znaczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą gdzie część pracy odbywa się poprzez zabawę i nie wymaga nazywania wprost trudności i problemów. Terapeuta korzystający z tej metody pracuje też standardowymi metodami terapii czyli rozmawiając z pacjentem a dodatkowo wprowadza sesje z użyciem miniaturowej piaskownicy wielkości dużej szuflady wypełnionej w jednej trzeciej piaskiem - suchym lub mokrym. Do dyspozycji uczestnika sesji jest zbiór figurek przedstawiających ludzi, zwierzęta, elementy natury, techniki i symbole. Z użyciem tych figur powstają w piaskownicy małe światy, w których odnajdywane są głębokie znaczenia leżące u podstaw problemów i stanowiące drogę do ich przezwyciężenia.

Wskazania do pracy metodą Terapii w Piaskownicy:

1. W przypadku dzieci i adolescentów: problemy behawioralne, problemy w komunikacji, problemy związane z urazem, przemocą, nadużyciami, zaburzeniami nastroju.
2. Patologia rodziny.
3. Dorośli: zaburzenia nerwicowe, stres i zaburzenia przystosowania, zaburzenia na tle lękowym, zaburzenia nastroju (w szczególności depresja), zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia pourazowe.


Zdjęcia