Internetowe bezpłatne porady prawne w Fundacji Fuga Mundi

2012-04-03 11:06
Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz informacji świadczonych drogą internetową.
Adres internetowy, pod którym świadczona jest pomoc prawna to:
www.poradnictwoprawne.ffm.pl
Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl
Poradnictwo świadczone jest bezpośrednio za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych. Ponadto na stronie internetowej można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących sytuacji prawno -społecznej osób niepełnosprawnych.
Z pomocy prawnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z całej Polski
Projekt "Niepełnospr@wni bliżej prawa - świadczenie poradnictwa i informacji drogą internetową" jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.