Szkolenie dla pracowników socjalnych dotyczace edukacji zdrowotnej w środowisku klientów pomocy społecznej

2012-04-03 13:13
W dniach 6 i 13 marca 2012 r. w Sali Kominkowej 13 Muz w Szczecinie odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych dotyczące edukacji zdrowotnej w środowisku klientów pomocy społecznej, będące elementem programów profilaktyczno - edukacyjnych i promujących zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:
1. "Badaj swoje piersi" realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii;
2. "Cytologia szyjki macicy ratuje życie" prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Szczecinie.

Celem szkolenia było zwiększenie świadomości w zakresie prozdrowotnego stylu życia zapobiegającego chorobom nowotworowym, w tym profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz zwiększenie motywacji wykorzystania badań profilaktycznych dla kobiet.
Wykłady poprowadzili prelegenci z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
w Szczecinie, między innymi prof. Wenancjusz Domagała oraz prof. Zbigniew Celewicz wybitne autorytety w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia.
Organizatorami szkolenia byli: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, 13 Muz w Szczecinie oraz MOPR w Szczecinie.

Zdjęcia