OGŁOSZENIE O KONKURSIE !!!

2012-05-09 11:16
Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym w dowolnym gatunku literackim lub technice plastycznej pod nazwą "Moja rodzina w przyszłości". Prace powinny nawiązywać do tematyki rodzinnej, wartości i więzi rodzinnych.
Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna zastępczego i jego adres, numer telefonu kontaktowego oraz zgodę na publiczną prezentację prac.
Prace należy przesłać lub doręczyć osobiście do Działu Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie, ul. Sławomira 10, pokój nr 5, do dnia 29 maja 2012 r. do godz. 15.30.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Bargieł Kierownikiem Sekcji ds. Pieczy Zastępczej pod numerem telefonu: 91 422 70 27 w godzinach od 7.30 do 15.30.
W dniu 30 maja 2012 r. jury dokona wyboru zwycięzców konkursu. Przewidziano 6 nagród rzeczowych, w tym 2 nagrody główne i 4 wyróżnienia oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w trakcie trwania festynu integracyjnego dla rodzinnych form pieczy zastępczej, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2012 r. na terenie ogrodu "Różanka" w Parku Kasprowicza w godzinach od 15.00 do 18.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!