ZAPROSZENIE

2012-05-18 10:46
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego serdecznie zapraszam na festyn integracyjny organizowany w ramach Miejskiego Programu Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 2 czerwca 2012 roku w godzinach od 15.00 do 18.00 na terenie Ogrodu Różanego w Parku Kasprowicza w Szczecinie.
Spotkaniu przy słodkim poczęstunku towarzyszyć będą konkursy z nagrodami, wspólne gry i zabawy. Odbędzie się przedstawienie teatralne, nie zabraknie też różnorodnych atrakcji, takich jak malowanie twarzy dzieci czy dmuchany zamek.
W trakcie festynu rozstrzygnięty zostanie konkurs literacko-plastyczny pod nazwą "Moja rodzina w przyszłości". Można też będzie skorzystać z konsultacji i porad specjalistów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Ośrodkach Adopcyjnych, w tym w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Marta Giezek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie