Komunikat prasowy z 6 sierpnia 2012 roku

2012-08-06 14:54
Nie dajmy się oszukać

W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi na temat okradania osób starszych przez złodziei, podszywających się m.in. pod pracowników socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie apeluje do mieszkańców miasta o zachowanie ostrożności.
W przypadku wątpliwości co do tego, czy osoba podająca się za pracownika socjalnego jest nim faktycznie, klient MOPR może zażądać okazania legitymacji pracownika socjalnego. Prawdziwość danych, zawartych w legitymacji, można dodatkowo potwierdzić, kontaktując się telefonicznie z właściwym Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
(Północ - tel. 91 432 84 40, Prawobrzeże - tel. 91 466 80 45, Śródmieście - tel. 91 48 07 020, Zachód - tel. 91 46 46 160) lub Działem Instytucji Pomocy Społecznej (tel. 91 44 26 610).

Wojciech Dąbrówka
Główny Specjalista ds. Kontaktów z Mediami
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie