Konkurs z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Szczecinie

2009-05-04 13:50
KONKURS z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30.05.2009r. zorganizowanego w Szczecinie przez Fundację "MAM DOM"


Fundacja "MAM DOM" zaprasza wszystkie dzieci i młodzież przebywające w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz placówkach rodzinnych na terenie Szczecina do wzięcia udziału w konkursie o temacie:

"Najważniejsze w moim życiu"


Przewidziane są 2 kategorie:
 1. dzieci do lat 13 - praca plastyczna w dowolnej technice (kredka, pastele, farby itp.),
 2. dzieci powyżej 13 roku życia - praca literacka, również w dowolnej formie (wiersz, opowiadanie itp.).


Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica zastępczego.
Prace należy przesłać lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji "MAM DOM" w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 78 do dnia 26.05.2009r.
Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja 2009r. w Domu Kultury "Słowianin", o godz. 11.
Informacje o konkursie oraz jego Regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.mamdom.org i w siedzibie Fundacji "MAM DOM".
Nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski Urząd Miasta Szczecin Fundacja "MAM DOM"

REGULAMIN KONKURSU
ogłoszonego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30.05.2009r. przez Fundację "MAM DOM"


 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci do 18 r.ż. przebywające w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz w placówkach rodzinnych podlegających miastu Szczecin.
 2. Dzieci do lat 13 wykonają w dowolnej technice pracę plastyczną na temat: "Najważniejsze w moim życiu".
 3. Dzieci powyżej 13 r.ż. wykonają w dowolnej formie pracę literacką na temat: "Najważniejsze w moim życiu".
 4. Jedno dziecko może wykonać kilka prac w danej kategorii wiekowej.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica zastępczego.
 6. Prace należy przesłać lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji "MAM DOM" w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 78 do 26 maja 2009r., przy czym liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
 7. W dniu 27 maja 2009r. jury dokona wyboru zwycięzców. W skład jury wchodzą przedstawiciele Fundacji "MAM DOM", Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego oraz sponsorów prywatnych.
 8. Werdykt jury jest ostateczny.
 9. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 30.05.2009r. w Domu Kultury "Słowianin", o godz. 11.
Fundacja "MAM DOM"